Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Velkommen på vinterlejr!

Weekenden i uge 6 ("første weekend i vinterferien") på Kanneshøjvej 43 i Fjellerup.

Du kan finde programmet for lejren her: Vinterlejrprogram.

Vel mødt til en weekend med forkyndelse og fællesskab om Guds ord.

Om temaet “For et træ er der håb” skriver Bjarke Nørholm Pihl følgende:

For et træ er der håb!

  • Guds frelsesplan set i lyset af Bibelens træer

I Bibelen omtales adskillige træer i mangfoldige sammenhænge. Umiddelbart kan man måske tænke, at et træ er vel bare et træ? Dog synes der at være en dybere sammenhæng mellem disse træer og Guds frelsesplan. Vi vil i bibeltimerne dykke ned i nogle bibeltekster, hvor træer har en central rolle. En rolle, der kan give en dybere mening, og hvor træerne belyser Guds frelsesplan på en helt særlig måde. Undervejs vil vi møde træer til liv, til død, til frelse og til dom. Dog for et træ er der håb. Og derfor er der også håb for enhver, der ved tro er indpodet på dette træ.

Time 1 – For et træ er der håb

I Job 14 nævnes det, at der er håb for et træ. Hvordan viser det sig i Skabelsesberetningen, hvor et træ allerede får en særlig betydning i jordens første dage? Hvilket træ er der tale om? Hvad betyder det for Guds frelsesplan og for nutidens kristne?

Time 2 – Forbandet være enhver, der hænger på et træ

Gudsbilledligheden ituslås, da mennesket forledes gennem frugten fra et træ. Tjørn og tidsel vælder nu frem i verden, men alligevel viser Guds sin frelsevilje og sit nærvær igennem træer. Hvordan kommer dette til udtryk i form af en brændende tornebusk og senere en tornekrone, da Guds Søn soner Guds vrede på et træ?

Time 3 – Som et skud Herren har plantet

Ved tro indpodes vi på ham, som er det sande vintræ og rodskuddet af Isajs stub. Livet som et Guds barn, som en del af Guds folk beskrives i Es 60, som et skud Herren har plantet. Hvordan skal dette organiske forhold mellem træ og grene, mellem rod og skud nærmere forstås og udleves?

Time 4 – Træerne klapper i hænderne

Ved tidernes ende, når Gud nyskaber himmel og jord skal Guds børn og Skabningen iklædes uforgængeligheden. Livets træ skal her bære frugt i Det Nye Jerusalem og markens træer skal klappe i hænderne. Hvordan skal disse løfterige bibelvers forstås og bringe håb i kristenlivets kamp?