Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Troslære på nettet

Arne Helge Teigen

Arne Helge Teigen er lærer ved Fjellhaugs internationale højskole i Norge. Han er tidligere missionær i Peru og har en doktorgrad i systematisk teologi. Vi har fået lov til at oversætte og bruge hans “troslære på nettet”, som gennemgår grundpillerne i den kristne tro i 12 kapitler – dybt og indholdsrigt, men samtidig klart og enkelt, som Bibelens budskab er.
Oversættelse ved Gunver og Bent Kjøller-Hansen.


Kap. 1: Bibelens vidnesbyrd om sig selv

Om hvordan vi må gå til Bibelen – hvis vi vil læse i den hellige skrift på dens egne præmisser.

Kap. 2: Hvad vi tror om Gud

Om hvorfor vi tror på en ”treenig” Gud, og hvorfor det er så vigtigt.

Kap. 3: Skabelsen

Om hvad det betyder at være skabt i Guds billede.

Kap. 4: Syndefaldet

Om Satans strategi i syndefaldet, og om syndefaldets konsekvenser for alle mennesker.

Kap. 5: Hvad frelse er

Om hvordan Gud i Jesus inkarnerede sig, blev menneske, for at frelse os.

Kap. 6: Hvordan Jesus udførte frelsen

Om hvad det betyder, at Jesus sonede al synd på korset og stod op fra de døde, og hvad det betyder, at Jesus er profet, præst og konge.

Kap. 7: Retfærdiggørelsen

Om hvordan Bibelen stik imod alle andre religioner lærer, at mennesker bliver frelst ved en frifindelsesdom. Om at vide, om man er kristen.

Kap. 8: Helliggørelsen og nådemidlerne

Om hvordan Helligånden vækker og frelser mennesker gennem de fire nådemidler: Bibelen, forkyndelsen, dåben og nadveren.

Kap. 9: Omvendelsen og troen

Om hvordan brudet med Gud kan genoprettes ved omvendelsen og troen. Om omvendelsen som åndelig konkurs og troen som tillid.

Kap. 10: At vokse som kristen

Om det nye liv, som troen medfører, og om den kraft, som giver næring til dette liv.

Kap. 11: Menigheden og nådegaverne

Om hvad menigheden er. Om det almindelige præstedømme, hyrde- og lærenådegaven, profetisk tale, tungetale, helbredelse og bøn for syge.

Kap. 12: Døden og dommen

Om hvad der sker i døden og på dommedag. Om hvad det betyder, at vi alle dømmes efter vores gerninger.

Indlæs flere