Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Forlag

Nyt Livs Forlag
Adresse: Storskovvej 10
9330 Dronninglund
Telefon nr.: 23 41 55 91
E-mail: svag@info.dk

Bøger fra Nyt Livs Forlag kan bestilles herunder eller ved henvendelse til forlaget på ovennævnte kontaktoplysninger. De vil også kunne erhverves i bogsalget på Nyt Livs lejre.

Jeg bor i mørke - men Herren er mit lys

100 sider / 150 kr.

Jeg bor i mørke - men Herren er mit lys
Leila Drachmann Vigilius

Gennem sin meget personlige samling af digte og malerier rækker Leila Drachmann Vigilius et trøsterigt budskab og et vidnesbyrd om Jesus til dem, der kender til at sidde i mørke. Her er der et menneske at “sidde sammen med” i mørket – men først og fremmest bliver der peget på Jesus som lyset i mørket. Gennem bogen bliver det klart, at Jesus som lyset i mørket ikke blot er en smuk og teoretisk metafor, men en solid og holdbar trøst i mødet med forskellige slags mørke.

Bogen er inddelt i tre kapitler: “Dødens mørke”, “anfægtelsens mørke” og “depressionens mørke”. For hvert kapitel er der en lille personlig introduktion, og undervejs er der malerier, der hænger sammen med digtenes indhold.

Bogen er en flot 21×21 cm hardback med tykke farvesider og er velegnet som gavebog. Den kan købes hos Nyt Livs Forlag (kontaktoplysninger ovenfor) eller modtages via medlemskab i Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening.

Bestil
Jesus alene

105 sider / 80 kr.

Jesus alene
J.C. Ryle

J.C. Ryle (1816-1900) afsluttede sin præstetjeneste med at være biskop i Liverpool i 20 år. Hele hans tjeneste var bestemt af omsorgen for den enkelte sjæls frelse. For Ryle var det intet mål i sig selv at fylde kirken med tilhørere. Mennesker måtte høre et ord, som kaldte dem til sand omvendelse og tro på Jesus Kristus som deres frelser.

Citat fra bogen: Vi kan ikke forkynde for meget om navnet over alle navne, og du kan ikke høre for ofte om ham. Du kan til gengæld høre for mange prædikener om de ting, som adskiller os, eller om forbilleder og gode bøger, om gerninger og pligter, om kirkelige former og handlinger. Der er ét emne, du aldrig kan høre for meget om: Du kan aldrig høre for meget om Jesus.
Hvis vi bliver trætte af at forkynde Kristus, er vi falske forkyndere. Hvis du bliver træt af at høre om ham,
så er din sjæl i en usund tilstand. Selv når vi igennem et helt liv har prædiket om ham, så har vi ikke fået sagt det halve, som kunne siges om hans herlighed. Når du møder ham ansigt til ansigt den dag, han kommer igen, da vil du indse, at der var meget mere at lære om ham, end dit hjerte nogensinde fattede (s.103).

Bogen kan købes hos Nyt Livs Forlag (kontaktoplysninger ovenfor) eller modtages via medlemskab i Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening.

Bestil
Kampen om kønnet

141 sider / 98 kr.

Kampen om kønnet
Mikkel Vigilius

… I kapitel efter kapitel lærer de pædagogstuderende, at de må hjælpe de børn, de har med at gøre, til at bryde med fastlåste, traditionelle forestillinger om køn. Pædagogerne må selv gå foran. De mandlige pædagoger skal gå ind i traditionelle kvinderoller, og de kvindelige pædagoger skal gå ind i traditionelle manderoller. Herved kan de være forbilleder for børnene og give dem mod til selv at eksperimentere med deres køn. Det er vejen til frihed for børnene … (s.34).
Sådan lyder påvirkningen fra den moderne tænkning om køn. Børnene skal ikke lære, at de har et bestemt køn. De skal lære, at de frit kan vælge. Og transkønnede skal støttes i at vælge et andet køn end kroppens.
Kampen om kønnet belyser den nye kønsideologi fra et bibelsk, biologisk og sjælesørgerisk perspektiv. Målet er at give hjælp til at glæde sig over og fastholde Bibelens lære om de to køn.
Der er tale om en lidt udvidet og revideret udgave af lederen fra Nyt Livs blad nr. 1-2018. De afsnit, som redegør for medicinske, humanbiologiske og psykologiske forhold, er gennemset af en professor i medicin og en overlæge i psykiatri.
Der gives rabat ved køb af sæt til studiegrupper, bestyrelser m.m. Henvendelse til Nyt Livs Forlag, jf. ovenstående kontaktoplysninger.
Bogen er ikke en del af LMBE’s bogpakke.

Bestil
I kongens nærhed

502 sider / 249 kr.

I kongens nærhed
Tormod Vågen

“Ingen af os har råd til at leve nogen dag uden de stille stunder med Jesus.“ Sådan skriver Tormod Vågen i andagten til d. 21. februar. Vi tænker det måske ofte omvendt: Det koster at prioritere stilheden for Guds ord. Har vi råd til at bruge tid på det?

Denne andagtsbog fører os ind i kongens nærhed gennem en fremadskridende læsning af hele Det Nye Testamente. Og her erfarer vi, at det er sandt: Vi har ikke råd til at leve uden de stille stunder med Jesus!

Claus L. Munk skriver om bogen:

Hvem har ikke – ligesom jeg – brug for daglig fornyelse i livet med Jesus?
For at få afsløret synden, selvretfærdigheden og egoismen i sit liv? For at blive oprejst ved evangeliet om ham, der retfærdiggør den ugudelige? For at blive tilskyndet til ikke at leve for sig selv, men for ham, der døde og opstod for os? For at blive fornyet i forventningen om Jesu genkomst? – Og for at blive styrket i ønsket om at blive fuldkommen?
Mange kristne, også unge kristne, vil i disse andagtsstykker møde noget, som de måske slet ikke tænker på, at de mangler.

Bestil

Guds ord - fundamentet for evangelisk luthersk tro

265 sider / 48 kr.

Guds ord - fundamentet for evangelisk luthersk tro
Konrad Fjell (red.)

Bogen indeholder indeholder 19 artikler om bibelsyn og luthersk skriftforståelse i mødet med aktuelle udfordringer. Artiklerne i bogen har mange forskellige vinkler, men med et klart centrum og formål: at vi må blive ført tilbage tilbage til reformationens lys og blive gjort radikalt bibelafhængige i alle ting, der vedrører vores kristne tro – til trøst, hjælp og vejledning for vores liv som kristne i en verdslig og forvirret tid.

Djævelen strategi er enkel: Han vil nedbryde vort åbne hjerteforhold til Guds ord. Lykkes det, så visner og dør troen i vore hjerter. Åndskampen står derfor i sidste ende om én ting: vort hjerteforhold til og modtagelse af Guds ord. Kampen om bibelsynet er i det lys en kamp om det åndelige liv og den evige frelse! (Mikkel Vigilius, s.142).

Bibeltro teologer og forkyndere fra hele Norden har i anledning af 500-året for reformationen stået sammen om denne udgivelse, der vil udruste os i kampen og styrke os i troen og tilliden til den bog, som er Guds ord.

Forfattere: Konrad Fjell, Jan Bygstad, Peter Olsen, Mikkel Vigilius, Torben Kjær m.fl.

Bestil
Tro for hjerte og tanke

170 sider / 75 kr.

Tro for hjerte og tanke
Arne Helge Teigen

Arne Helge Teigen har skrevet bogen Tro for hjerte og tanke, som er en udvidet udgave af “Troslære på nettet”, der kan læses på Nyt Livs hjemmeside. Bogen vil blive brugt til kommende elevhold på Luthersk Missions Højskole og i flere andre undervisningssammenhænge. Arne Helge Teigens troslære er både enkel og dyb, og den er skrevet med et klart formål – som Arne Helge selv siger i forordet:

Fremfor alt takker jeg Jesus Kristus, min Herre og min Gud, fordi han har givet mig mulighed for at vidne om ham gennem denne bog. Jeg håber, at det, jeg har skrevet, vil bidrage til at styrke, eller også at skabe, troen på Jesus Kristus i læserens hjerte.

Bestil
Så fast en borg

416 sider / 199 kr.

Så fast en borg
Martin Luther

I hvert nyt århundrede har årene omkring reformationsjubilæet været anledning til fornyet besindelse på Luthers genopdagelse af evangeliet. Det har i større eller mindre grad været vækkelsestider, præget af at almindelige mennesker igen har fået tørst efter at læse i Bibelen og i opbyggelig litteratur, herunder bøger af Martin Luther.

Det er vores ønske og bøn, at noget lignende må ske her ved 500-året for reformationens begyndelse. Derfor er vi glade for i samarbejde med Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening at kunne udgive andagtsbogen Så fast en borg med udvalgte stykker fra Martin Luthers skrifter, som vil føre os ind i Guds ords lys.

Er det den samme Gud, vi tror på, som Luther skrev om for et halvt årtusinde siden? Er vi kommet bort fra vigtige sandheder i Bibelen? Har vores gudsbillede forskubbet sig i en farlig retning – præget af den tid, vi lever i, snarere end af Guds hellige ord?

Martin Luther vil føre os ind i det, der er Skriftens budskab til enhver tid. Til anfægtelse for den, der lever i falsk sikkerhed. Og til dyrebar trøst for den, der kæmper troens kamp mod synden, verden og Djævelen. Her er dyb indsigt i Skriften og hjælp for virkelige syndere til at blive holdt fast i troen på frelsen i Jesus alene.

Andagterne er sprogligt bearbejdede af Henrik Gren Hansen, så de er blevet lettere at læse.

Læs uddrag af bogen her.

Bestil
Et liv i bøn

43 sider / 30 kr.

Et liv i bøn
Thomas Wind

“Et liv i bøn“ er for alle, der ønsker at leve et liv med Gud i bøn – men som af mange forskellige årsager kan have svært ved at bede. Undervejs i bogen fortæller Thomas Wind personligt om nogle af de ting, han selv har kæmpet med i forbindelse med bøn, men han fortæller også om, hvad der har hjulpet ham. Den hjælp, har han fundet i Bibelen, og med denne lille bog får vi rigtig god bibelundervisning om bøn på en enkel og hverdagsagtig måde.

Bestil
Jesu afskedstale 2

342 sider sider / 98 kr.

Jesu afskedstale 2
Martin Luther

Bind 2 af den af Luthers bøger, som han selv satte højest. Og man forstår hvorfor: Det er velsignede og vigtige ord af Jesus, som han lægger sine disciple på sinde ved afskedens time i Joh 14-16 (her i bd. 2 gennemgås kap. 15-16).
Luthers prædikener er en enestående hjælp til at trænge ind i hele betydningsfylden af de ord, Jesus taler – til dom over selvretfærdigheden og til evangelisk trøst og styrkelse af det svage mod. Luther prædiker ligefremt og med Bibelens evigt aktuelle autoritet om det, der er kristendommens hovedsag.

Læs uddrag af bogen her.

Bestil
Livets sejrskrans

118 sider sider / 80 kr.

Livets sejrskrans
Hans Erik Nissen

Hans Erik Nissens andagtsbog Ét er nødvendigt er blevet til stor velsignelse i Danmark og videre ud i verden. Efter Hans Eriks død udgives her 111 små andagter, som han skrev mod slutningen af sit liv. Hans Erik dikterede selv forordet til bogen kort før sin død. Bogen er et testamente fra en, der er gået forud for os ind til “livets sejrskrans“, og den rummer først og sidst et kald til at blive på vejen – blive i Jesus – så vi når målet.
“At stå foran Jesus med sin synd opleves som en dom. Foran Jesus bliver synden syndig som aldrig før, men gå ikke! Bliv! Du står netop dér, hvor du skal høre det mest velsignede af alt: ‘Du skal ikke fordømmes.‘ Det er sagt af ham, der blev det i dit sted.“ (citat fra bogen)

NB: Bogen udsendes med Bibelskolens Elevforening fra d. 20. august. Den kan købes ved kontakt til Nyt Livs Forlag fra d. 25. august.

Læs uddrag fra bogen her.

Bestil
Jesu afskedstale 1

278 sider / 98 kr.

Jesu afskedstale 1
Martin Luther

I Johannesevangeliet kap. 14-16 kan vi læse “Jesu afskedstale“ til sine disciple. Luther havde et helt særligt forhold til netop disse ord i Skriften, og det mærkes tydeligt på de prædikener, han holdt. Luther går med bibeludlæggerens grundighed i dybden med de enkelte ord, suger al den evangeliske kraft til sig, og forkynder om Jesus i et sprog for almindelige mennesker. Bogen er nyoversat og kommer i to bind. Del 1 udlægger kapitel 14.

Læs et lille uddrag af bogen her.

Bestil
Se på Jesus

69 sider / 50 kr.

Se på Jesus
Marius Giverholt

I denne bog får du 31 små stykker til morgen og aften med et enkelt bibelvers, efterfulgt af en kort og enkel tilegnelse af bibelverset – nogle gange formuleret som bøn. Der er evangelisk trøst og kraft i de små stykker, og ikke mindst rettes blikket mod, at “vort borgerskab er i Himlen“ – hos Jesus.

Læs et lille uddrag af bogen her.

Bestil
Guds barn jeg er

69 sider / 25 kr.

Guds barn jeg er
Karl K. Riis

Karl K. Riis er tidligere bibelskolelærer på Luthersk Missions Højskole i Hillerød. I denne lille bog videregiver han i sit klare og ligefremme sprog en afgørende, sjælesørgerisk hjælp for den, der ikke ved, om det nu også gælder mig: Kan jeg – sådan som jeg er – synge med på de ord: Guds barn jeg er?

Læs anmeldelse af bogen her.

Læs et lille uddrag af bogen her.

Bestil
Livets brød

247 sider / 100 kr.

Livets brød
Øivind Andersen

LIVETS BRØD har haft frelsesbetydning for mange og været til hjælp og vejledning for endnu flere.

LIVETS BRØD hjælper til afklaring i en række grundlæggende spørgsmål: Hvordan kan jeg vide, om jeg er frelst? Hvad vil det sige at tro? Hvem er Jesus? Er Guds ord til at stole på? Hvordan leve mit liv med Jesus?

LIVETS BRØD tager disse livsvigtige emner op, og giver en klar og tiltrængt vejledning på en række områder i livet.Troens liv er kendetegnet af vilje til klarhed, fordi troen lever af klarhed. Derfor får troen meget at leve af gennem denne bog.

LIVETS BRØD er velegnet til at læse lidt ad gangen.Gennem de korte afsnit føres læseren gang på gang til Ham, der er Livets brød, Jesus Kristus.

Læs anmeldelse af bogen.

Hør også Peder Mikkelsens anbefaling af bogen (de første to minutter af videoen).

Bestil
Sange vi aldrig glemmer

Sange vi aldrig glemmer

Klik på ovenstående for at se og høre glimt fra “Sange vi aldrig glemmer”.

Læs historien bag “Sange vi aldrig glemmer” her.

Nye priser:

Cd 1-10: 10 kr. (+ porto) 

Dvd 1-10: 10 kr. (+ porto)

For mere information kontakt Nyt Livs forlag på tlf. 2341 5591 eller e-mail: svag@info.dk

I frafaldets tid

204 sider / 75 kr.

I frafaldets tid
J.F. Løvgren

“I frafaldets tid” er en roman, som skildrer livet i en menighed inden Jesu genkomst. Menighedens arbejde er velorganiseret, og præsten er veltalende og populær. Da spørgsmålet om frelse og fortabelse bliver afgørende for flere og flere i menigheden, krakelerer menighedens vellykkede facade. Når alle frem til en afklaring, inden det er for sent?

Læs anmeldelse af bogen.

Bestil
Frafald - en aktuel trussel for os alle

94 sider / 30 kr.

Frafald - en aktuel trussel for os alle
Claus L. Munk

Forfatteren skriver ud fra dyrekøbte erfaringer om, hvordan frafaldet langsomt og umærkeligt kom snigende. Det skete, ved at fokus blev flyttet væk fra Jesus mod andre ting, som tog magten. Da Gud greb ind i hans liv, gjorde det ondt. Men Guds afsløring og tugt havde et kærligt sigte. Gud ville lede ham tilbage til trøsten, friheden og rigdommen i Jesus. Her begynder troens liv, og her kan det begynde igen.

Bestil
Jeg hørte en røst

172 sider / 75 kr.

Jeg hørte en røst
Frank Jacobsen

Thomas Teglgaard skriver om bogen:

“Jeg hørte en røst“ er en gennemgang af Johannes’ Åbenbaring. Det er ikke sådan en bibelkommentar i traditionel forstand, men bibelforedrag holdt i Silkeborg, nedskrevet efterfølgende af nogle af tilhørerne. Der viges ikke uden om de svære ting. Med sit enorme kendskab til Skriften og inspireret af Helligånden beskriver Frank Jacobsen de sidste tiders trængsler og den herlighed, der venter den nu lidende og i verden ildesete menighed.

Et af de perspektiver, der står klarest for mig, er den forfærdelige afsløring af, at nok kan vi vente sult og nød, naturkatastrofer og krige, men det er forførelsen, vi som menighed skal vogte os for. Forførelsen kommer fra menigheden. Mennesker, som bærer kristennavnet, leder andre til fald – ikke fald, der for menneskeøjet tager sig særlig ondt ud, men i Guds øjne er noget ganske andet. Vi er som kristne kaldet til at tvætte vore klæder i Lammets blod, prise os lykkelige for at vore navne er indskrevet i Livets bog, holde fast ved vidnesbyrdet om Jesus og glæde os til Jesu genkomst, mens vi indbyder andre til Lammets bryllup. Men vil vi sejre, er der kun ét at gøre: at holde fast ved Bibelens evangelium, at lide, at bekende vores synder for ham, der har magten til at iklæde os sin retfærdighed. Hvordan alting end tager sig ud i verdens øjne, så går denne verden imod undergangen, kun Guds rige består til evig tid.

Bestil
Spørgsmål jeg altid har villet stille

199 sider / 50 kr.

Spørgsmål jeg altid har villet stille
Werner Gitt

Alle, der begynder at interessere sig for kristen tro, bliver konfronteret med talrige spørgsmål. og de, der søger Gud, har en tendens til at stille de sammen spørgsmål. Der er således behov for at samle disse spørgsmål og svare på dem kort, men på en fyldestgørende måde.
De spørgsmål, der tages op i denne bog, har alle det til fælles, at det er rigtige spørgsmål. Det er således ikke en bog, der giver et tværsnit over kristnes “insider” viden, men den prøver blot at tage ethvert af de problemer alvorligt, som tvivlende og søgende mennesker har. Det er ikke en samling teologiske spidsfindige pointer, der her behandles, men grundlæggende spørgsmål, som er dukket op i forbindelse med en række prædikener og undervisningstimer, som forfatteren af denne bog har holdt. Men mere usædvanlige spørgsmål er nu også med.

Anmeldelse af bogen

Bestil
Indlæs flere