Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Vores bror

Ugens vidnesbyrd, uge 23 2016. 1 Mos 43,5.

For manden sagde til os, at vi ikke skulle vise os for ham, uden at vores bror var med (1 Mos 43,5).

Det er Juda, der siger dette her til far Jakob i en samtale, hvor Jakob beder sine sønner om at rejse til Egypten for at hente mere korn.

De havde været der før, alle Jakobs sønner på nær Rakels datter, Benjamin, som Jakob ikke tillod at rejse. Rakel havde kun født Jakob to sønner, nemlig Josef og Benjamin, og Jakob troede, Josef var død, og så var Benjamin den eneste, han havde fra sin elskede hustru, Rakel.

Men da brødrene var i Egypten, havde Josef, som de ikke havde genkendt, givet dem besked på, at de skulle tage deres yngste bror med næste gang, de kom, hvis Simeon, som Josef beholdt i fangenskab, skulle blive løsladt.

Det er nu ikke denne beretning, som andagten skal handle om, men det er det profetiske indhold i det, som Juda siger til sin fader, nemlig: ”Manden sagde til os, at vi ikke skulle vise os for ham, uden at vores bror var med!”

Det får mig til at tænke på, at jeg en gang, når livet her er slut, skal møde den evige, almægtige Gud. Så skal jeg stilles til regnskab for mit liv.

Og hvordan kommer det til at gå? Det liv, jeg lever, er det i overensstemmelse med Guds krav til mennesker om at leve et syndfrit og retfærdigt liv?

Nej, det er det ikke, og det bliver det aldrig. Hvis ikke jeg har andet at komme med end det liv, jeg har levet, så bliver jeg kastet bort fra Guds åsyn til evig fortabelse.

Men Gud vil frelse. Derfor sendte han Jesus til jorden for at betale min og alles ubetalelige syndegæld. Og da Jesus udråbte sit ”fuldbragt” fra Golgata kors, så var der gjort op. Vejen til Guds hjerte blev åbnet for alle dem, der tog imod Jesus som deres personlige frelser, og så fik de barnekår hos Gud.

Gud blev deres far og Jesus deres bror, og så blev de himmelborgere. Himlen blev åbnet for enhver, der tog imod Jesus som sin personlige frelser. For det er jo der, du hører hjemme, du, som hører Jesus til.

Men uden Jesus findes ingen adgang til den himmelske salighed.

Peter siger det sådan i ApG 4,12: ”Og der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.”

Du kommer ikke til Himlen, hvis ikke du har din bror med. Men hvor er det godt at vide, at har du Jesus, din bror med, så er vejen åben, så er du frelst, og så er du allerede her og nu himmelborger. Så har du fået Gud til din far, og når du kommer sammen med din bror, Jesus, så lyder der et ”velkommen hjem” til en ellers fortabt synder.

Du kan ikke vise dig for Gud i Himlen, hvis ikke du har din bror med. Men har du ham med, så gælder han i stedet for dig, og det er nok for dig i tid og evighed.

Udgivet af

Carl Richard Hansen

Carl Richard Hansen, Aalborg, ingeniør, nu pensionist.

Carl Richard Hansen

Carl Richard Hansen, Aalborg, ingeniør, nu pensionist.