Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Vent på Herren

Ugens vidnesbyrd, uge 11 2019. Matt 15,23.

Og se, en kana’anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte: “Forbarm dig over mig, Herre, Davids søn! Min datter plages slemt af en dæmon” (Matt 15,23).

Og se”, siger Bibelen her! Det betyder, at nu skal du virkelig lægge mærke til, hvad der sker, og hvad der står. Se – giv agt! For nu sker der noget, du bør mærke dig.

En kvinde, en kana’anæisk kvinde, fra egnene omkring Tyrus og Sidon, kom nu og råbte på Jesus: ”Forbarm dig over mig, Herre, Davids søn.” Matthæus gør altså klart for os, at kvinden her ikke var jøde, men hedning. Alligevel var hun kendt med, hvem Jesus var: Davids søn, Herren. Hun anså altså Jesus for at være den lovede Messias, Davids søn og Herren.

Hun anså tydeligvis også Jesus for at være barmhjertig, og villig til at forbarme sig. Og hun lod sig ikke afvise fra denne tro, om så Jesus tav, og disciplene blev vrede. Nej, kvinden blev ved at råbe og vente på Jesu barmhjertighed. Hvilket kendskab til Jesus og hvilken tro vi finder her, langt borte fra Jerusalem!

Det bør opmuntre os til at have samme tro. Og undervise os om, at selvom Jesus måske ikke engang svarer os et ord på vore bønner, selvom nøden er stor, og andre mennesker står os vredt imod – da har Jesus langt fra afvist os. Tværtimod – han har lagt alle vore suk, råb og bønner på sit hjerte. ”Selv når du siger, du ikke ser ham, har han din sag for øje, og du må vente på ham” (Job 35,14).

Jesus hører altid, når vi råber til ham. Og han ved altid hvordan han vil hjælpe os i vores nød. Dette lærer beretningen om den kana’anæiske kvinde os. Derfor: Se nu – giv agt! – du, som er i stor nød. Du, som har råbt til Jesus om hjælp, frelse og forbarmelse – vid dette: Jesus siger: ”Se, jeg har hørt alle dine bønner og jeg kender dine suk. Jeg har ikke afvist dig, ligesom jeg heller ikke afviste den kana’anæiske kvinde, blot fordi jeg ikke greb ind straks. Mit svar til dig er: Stol på mig af hele dit hjerte. Vær stærk, frygt ikke – for jeg har hele dit liv i min hånd.” Ja: ”Vær stille over for Herren, vent på ham” (Sl 37,7).

At vente på Herren kan ofte være utrolig tungt. Man ser nøden og vanskelighederne tiltage, og man kender sig mere og mere hjælpeløs. Men her må vi lade os opmuntre af beretningen om den kana’anæiske kvinde, som frimodigt blev ved med at sætte sit håb til Jesus. Og hun blev ikke skuffet, men fik, hvad hun bad om. Samtidig fik Gud lov til at herliggøre Jesus for hende på en underfuld måde! For nu ville hun aldrig glemme, at tro og tillid til Jesus nytter. Jesus kan jeg stole på, og Han hører alle mine bønner – og jeg kan være helt tryg ved hans visdom og omsorg. Uanset hvordan jeg har det, og hvor stor min nød er. Ja, hvad andre mennesker end siger og hvor svag eller ringe jeg end ser ud i egne øjne – så vil jeg kun regne med Jesus. Ja, jo værre det ser ud, jo mere vil jeg stole på Jesus.

Udgivet af

Ruben Skov Jensen

Ruben Skov Jensen, Sverige, tavlemontør/elektriker.

Ruben Skov Jensen

Ruben Skov Jensen, Sverige, tavlemontør/elektriker.