Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Velsignet nytår – i Jesu navn!

Andagt til nytårsdag 2017. Matt 1,21.

Det er et stort privilegium, at vi kan ønske hinanden godt nytår i Jesu navn. For navnet Jesus rummer en uendelig rigdom.

Derfor er det også godt, at man fra gammel tid i kirken har sat fokus på netop navnet Jesus på denne første dag i det nye år. Rent tidsmæssigt passer det jo også i forhold til julen. Der er nu gået otte dage siden juleaften. Og Jesus blev omskåret og fik navn netop otte dage efter, at han blev født.

Gud selv havde bestemt navnet

Der er noget overraskende ved navngivningen af Jesus-barnet. Normalt var det sådan i Israel, at forældrene bestemte, hvad deres barn skulle hedde – ligesom hos os. Men her blev Josef og Maria ikke engang taget med på råd. Nej, Gud havde selv bestemt – oven i købet før han blev undfanget! – at han skulle hedde ”Jesus”.

En mægtig programerklæring

Hvorfor skulle Guds og Marias søn hedde Jesus? Hvad er det, der er så specielt ved dette navn?

Fra én side er der ikke noget specielt ved Jesus-navnet. Der var mange andre, der dengang fik det navn. Det specielle ligger i navnets betydning, nemlig: “Herren er frelse.”

Havde Maria og Josef selv fundet på, at deres barn skulle hedde Jesus, så kunne man sige, at det var udtryk for en smuk tanke. Men nu er det altså Gud selv, der står bag navnet. Dermed er det ikke bare en smuk tanke, der kommer til udtryk. Nej, der er tale om en mægtig programerklæring. Som englen også udtrykte det ved bebudelsen af Jesu fødsel: Du skal give ham navnet Jesus, “for han skal frelse sit folk fra deres synder” (Matt 1,21).

Fuldkommen nok for himmel og jord

Guds frelse er ikke et system. Nej, den er en person. Som gamle Simeon i templet udtrykte det, da han tog Jesus-barnet i sine arme: “Mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folk” (Luk 2,30-31).

Er det ikke forunderligt? Jesus-navnet og dermed Jesus selv rummer frelsen fra synd, død og dom for alle folk på jorden. ”Der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved,” fastslår apostlen Peter (ApG 4,12). – Nej, men så findes der altså alligevel ét navn, hvorved vi kan blive frelst, og det er navnet Jesus!

Ja, Jesu navn rummer alt det, du og jeg har brug for til liv og gudsfrygt. Det slår Guds ord fast. Det siger også, at alle Guds løfter – og de er mange og store – har fået deres ja i Jesus. Det betyder, at vi kan være helt trygge ved, at Guds løfter om frelse for enhver, der påkalder Herrens navn, vil blive opfyldt.

For Jesus-navnet indeholder i kraft af hans fuldbragte værk et fuldttonende ja til alt, hvad Gud har lovet os.

Du er privilegeret

Derfor er du ubeskriveligt privilegeret, når du i dag kan begynde et nyt år i Jesu navn. Tænk, du får lov til at leve dagen i dag og alle kommende dage i det navn, der er over alle navne! – Og du kan gøre det i den trygge forvisning om, at Gud gav ham det navn, fordi han ydmygede sig og blev lydig indtil til døden på et kors – til soning for alverdens synd og dermed også din.

En dag skal hvert eneste menneske bøje knæ i Jesu navn og bekende, at Jesus Kristus er Herre. Du får lov til at gøre det allerede nu – til evig frelse for dig!

Derfor er der også al grund til, at du fryder dig med kristne over hele verden og synger det ud:

Navnet Jesus blegner aldrig
tæres ej af tidens tand.

Navnet Jesus det er evigt,
ingen det udslette kan.
Det har bud til unge, gamle,
skyder stadig friske skud,
det har evnen til at samle
alle sjæle ind til Gud.

Navnet Jesus må jeg elske,
det har sat min sjæl i brand,
ved det navn min sjæl fandt frelse,
intet andet frelse kan.

Velsignet nytår – i Jesu navn!

Udgivet af

Claus L. Munk

Claus L. Munk (1948-2018) var forkynder, forlagsleder m.m. i Luthersk Mission.

Claus L. Munk

Claus L. Munk (1948-2018) var forkynder, forlagsleder m.m. i Luthersk Mission.