Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Ved Åndens åbenbaring

Ugens vidnesbyrd, uge 32 2020. Luk 24,25-27.44-47.

Af alle bøger, der er skrevet, er der ingen, der kan måle sig med Bibelen. Bibelen er intet mindre end åbenbaringen af den evige og almægtige Guds ord til en falden menneskeslægt. Bibelens ord er – gennem de historiske kendsgerninger, den vidner om – Guds udstrakte hånd til dig og alle mennesker. Det er dette, hele Skriften dybest set handler om, fra første til sidste side. Jesus siger selv om dette:

‘I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed?’ Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle Skrifterne […] ‘Dette er, hvad jeg sagde til jer, mens jeg endnu var hos jer: Alt det må opfyldes, som står skrevet om mig i Moseloven, hos profeterne og i salmerne.’ Da åbnede han deres sind, så de kunne forstå Skrifterne, og han sagde til dem: ‘Således står der skrevet: Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem’ (Luk 24,25-27.44-47).

Gennem Bibelens ord kalder og lokker Gud dig tilbage til fællesskabet med sig; det fællesskab, som blev brudt, da menneskeslægten gennem syndefaldet kom ind i det sataniske oprør mod Gud.

Gennem dette ord søger Gud i kærlighed at lokke dig ud fra syndens, dødens og mørkets magt og ind i sin elskede Søns rige (Kol 1,13). Gennem dette ord søger han dig som hyrden, der søger det tabte får (Joh 10,11). Gennem dette ord søger han dig som den trofaste brudgom, der søger sin troløse hustru (Es 50,1; Hos 11,8; 2 Tim 2,13).

Hvis du i omvendelse og tro griber ordene i denne bog, ejer du alle de velsignelser og gaver, som den lover (Matt 3,2ff.; Ef 1,3; 1 Tim 2,1-6). Du får del i Guds retfærdighed ved tro uden gerninger. Du kommer ind i barnekår hos Gud og får del i det evige liv.

Reformatoren Martin Luther siger et sted: “For den, som tror og holder Kristi ord, er Himlen åben, Helvede lukket, Djævelen fanget, synden tilgivet, og han er et barn af det evige liv. Det lærer denne bog, den hellige Skrift, og ellers ikke nogen anden bog på jorden. Den, som derfor vil leve evigt, bør studere flittigt i Skriften. Den, som ikke gør det, eller ikke vil gøre det, han er og bliver i den evige død.“

Men selvom ethvert menneske i denne verden kan høre og læse sandhederne i Skriften, og selvom disse sandheder i og for sig er enkle og ligetil, kan intet menneske forstå disse ord, uden at de bliver åbenbaret ved Helligånden. Jesus siger, at det korn, som falder i den gode jord og bærer frugt, er “den, som hører ordet og fatter det (Matt 13,23).

Den forståelse, Skriften her taler om, er den forståelse, som kommer af, at Helligånden åbenbarer Ordet for et menneskehjerte, sådan som vi hører det i Første Korintherbrev 2,10: “Det har Gud åbenbaret for os ved Ånden. Thi Ånden ransager alt, selv Guds dybder.“

Centrum i denne åbenbaring, og det, som alt andet drejer sig om, er ordet om korset, som vi hører i det umiddelbart forudgående: “For jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus, og det som korsfæstet“ (1 Kor 2,2).

Hvor dette ord lægges ind i et menneskes hjerte: “Jesus døde på korset for mine synder. Han har sonet alle mine synder og fremstillet mig som retfærdig for Gud. Jeg er et Guds barn af nåde for Jesu skyld, uden egne gerninger og al min egen stræben“ – der har Ånden udført sin vigtigste gerning, nemlig at føre en fortabt synder til Jesus og åbenbaret hele Skriftens hemmelighed. Den, der har set dette, har i virkeligheden set alt. For hele Skriftens ord kan sammenfattes i ordet om Jesu død på korset for vore synder.

Fra bogen: Guds ord – fundamentet for evangelisk luthersk tro

Udgivet af