Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Trukket op af vandet

Ugens vidnesbyrd, uge 39 2017. 2 Mos 2,10.

Da drengen var blevet stor, bragte hun ham til Faraos datter. Han blev hendes søn, og hun gav ham navnet Moses; ‘for jeg har trukket ham op af vandet,’ sagde hun (2 Mos 2,10).

Det må have kostet bøn og troskampe for Moses’ forældre, Amram og Jokebed, at overlade deres lille dreng, Moses, til Faraos datter og hus. For de vidste, at egyptisk visdom, hedenskab og afgudsdyrkelse var det miljø, som nu skulle præge, forme og danne deres lille drengs opvækst og opdragelse. Men Guds planer og løfter skulle, som altid, vise sig at være langt stærkere end alt andet i denne verden.

Tænk, hvis egypterne havde vidst, hvad Gud havde tænkt med denne lille dreng, Moses! Ja, tænk om Faraos datter havde vidst det! Da ville Moses’ liv være blevet meget kort! De ville have dræbt ham.

Men Moses blev ikke dræbt. I stedet blev han den mand, som ved Guds mægtige hånd skulle udfri Israel fra dets slaveri i Egypten. Og han blev opdraget, beskyttet og ernæret ved Faraos eget hof.

Gud er ikke altid den der åbenbarer sine planer straks, og for alle og enhver. Tværtimod. Har Han planlagt noget stort – for den enkelte, for sit folk! – da kan Han ofte handle så underfuldt og uforståeligt, at vi først ser det, når det fuldbyrdes.

Faraos datter gav den lille hebræerdreng navnet Moses. Vi får at vide, det betyder ”trukket op af vandet“. For det var nemlig hans kald, det var hans livs gerning – det var Guds plan med Moses. Han skulle trække Israel op af det dybe vand. Udfri dem fra slaveriet i Egypten og sønderknuse Faraos tyranni , så det aldrig skulle glemmes.

Tænk, hvor det dog vidner om de planer, som Gud havde med Jesus – for at udfri dig og mig fra syndens og lovens tyranni. Jesus var ingen egyptisk prins, men han var selve Himlens kongesøn. Han blev født ind i vor verden, under vore kår, som én af os. Ind i en verden som er underlagt syndens og lovens herredømme, og underlagt denne verdens Farao, Satan, og hans tyranni.

Men Jesus kom. Hvorfor? Fordi der var et folk, der skulle trækkes op af syndens dybe vand og slam. Fordi du skulle trækkes op. Op af undergangens grav, som Salme 40 siger det: Han trak mig OP af undergangens grav, op af slam og dynd. HAN satte min fod på klippen, så jeg stod fast (v.3).

Tænk – Guds plan med Jesus. Det var, at du skulle trækkes op af syndens dybe vand og sat på fast grund i Guds nåde og frihed. En fasthed, ikke grundet på dine gerninger eller hvor godt kristenlivet lykkes for dig, men grundet på Jesu fuldkomne frelse for dig. Og en frihed til ikke længere at følge kødets lyster og begæringer, men med dit sind troen på Jesus og det, Gud vil.

Husk det nu: Jesus har trukket dig op af synden til et nyt liv i tro på ham. Han gælder for dig, også når det er mørkt.

Udgivet af

Ruben Skov Jensen

Ruben Skov Jensen, Sverige, tavlemontør/elektriker.

Ruben Skov Jensen

Ruben Skov Jensen, Sverige, tavlemontør/elektriker.