Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Troens søgen

Ugens vidnesbyrd, uge 25 2018. Matt 28,5.

Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede (Matt 28,5).

Søger du Jesus, den korsfæstede? Da har du ingen grund til frygt, siger englen her. For grund til frygt, det har kun den, som ikke søger Jesus, den korsfæstede. For han får nemlig ikke Guds tilsagn om ikke at frygte.

Det er ikke lige meget, hvordan du søger Jesus. Du må søge ham som den korsfæstede. Ganske som kvinderne her ved Jesu grav. Deres tro søgte ikke en hvilken som helst Jesus, men den korsfæstede.

Dette er den sande tros kendetegn. Den tro, som kender Jesus. Ikke blot som prædikant, lærer, velgører og et godt eksempel – men særligt som den korsfæstede. Som frelser og forsoner.

Dette er den tro, som Gud siger, ikke bør frygte.

Du kan søge Jesus på mange måder og på mange steder i dag. Mange menigheder, kirker, forsamlinger og prædikanter siger, at de har Kristus, og siger ”Se: her er han” (Matt 24,23). Men virkeligheden er jo, at har de ikke Jesus som den korsfæstede – da har de ingenting. Bare frygt!

En kristen kirke eller forsamling kan have den fineste lovsang og god musik; velfunderede, smarte og aktuelle prædikener og prædikanter; en fantastisk indretning og masser af kristelig aktivitet … Men har de ikke Kristus som korsfæstet, da er der måske nok noget for kødet og sanserne, men ikke for troen; den tro, der altid søger og trænger til en helt bestemt Jesus – nemlig den korsfæstede og Ordet om Ham.

Sandheden er, at kun der, hvor ordet om Kristi kors og evangeliet frit proklameres og er selve menighedens sol og centrum, der vil troen ikke bare leve, trives og mættes – der vil den også skabes. Der vil synden tilgives og mennesker frelses fra Guds vrede. Ja, der herliggøres Sønnen, og Gud selv kan sige: ”Frygt ikke! For jeg ved, at I søger Jesus, den korsfæstede.”

Her behøver ingen spørge som Isak: ”Vi har ilden og brændet, men hvor er offerlammet?” (1 Mos 22,7). For Kristus, Guds sonofferlam for verdens synd, forkyndes, tros og kendes som den korsfæstede.

Skønt du troen ej i mørket dit kan se,
føler kun i hjertet frygt og ve.
Din længsel efter Jesu nåde, kors og ro;
Gud vidner allerede: ”Frygt kun ej, for det er tro.”
Thi den korsfæsted’ Jesus troet har for dig,
ved Ham du frelse fik, og ret til himmerig.
Han har betalt din gæld og al din synde-bøde,
da Han på korsets træ udøste blod og døde.
Ja, hold dig kun til Ham, skønt hjertet siger: Nej!
i følelser din frelsesgrund jo findes ej.
På Jesus og hans død og kors det ALT beror,
så frygt kun ej – du som på Jesus tror.

(Frit omskrevet efter ”Gylden Skat-kiste for Guds børn;” side 111; 12te. Oplag 1925).

Udgivet af

Ruben Skov Jensen

Ruben Skov Jensen, Sverige, tavlemontør/elektriker.

Ruben Skov Jensen

Ruben Skov Jensen, Sverige, tavlemontør/elektriker.