Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Troen kommer

Rom 10,17. Om hvordan vi får del i den frelsende tro.

Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord (Rom 10,17).

Troen kommer. Læg mærke til dette udtryk – troen kommer. Det er altså ikke dig, der skal frembringe troen. Nej, troen, den faste overbevisning, er noget, som kommer. Men hvorfra kommer denne troens overbevisning? Troen kommer af hørelsen – altså ikke af en præstation af tro og ikke af følelsen.

For at finde vished om dine synders forladelse, skal du altså ikke føle efter – men høre efter. Det, du skal lægge øre til og høre, er Kristi ord, ordene om Jesus. Ordene om, hvad du ejer i ham, og løfterne om frelse ved hans blod.

Det er her, du kan tage så grundigt fejl. I stedet for at hage dig fast i Guds ord, ser du på dig selv og graver i dit eget hjerte for at finde noget, som du kan trøste dig ved dér.

Men i dig selv – i dine følelser og i dine erfaringer, vil du aldrig finde det, som giver dig forvisning om, at du er et Guds barn.

David sagde til Gud: “Dit ord er lys.” Det er sandt, og Guds ord er det eneste lys, når det gælder spørgsmålet om din frelse.

Uanset hvor godt eller skidt du føler det i dit indre, kan det ikke sig dig noget om, hvordan din sag står over for Gud. Det kan kun Guds ord! Vend derfor dit sind mod Guds ord, når du er i nød – og Ordet skal bjærge dig. For Gud har selv sagt i Esajas 55,3: “Hør på mig, så skal I leve.”

Vær derfor ikke optaget af, om du tror, men vær optaget af troens genstand – Jesus og ordet om ham.

Troen er ingenting i sig selv. Men det, troen griber om i Ordet, frelser. Hvis du føler, du mangler troen – så glem troen, og vend dig til Jesus. Troen kommer af det, der høres.

Det er utroligt stort, at Gud har ordnet det sådan, at vi bliver frelst gennem vor hørelse, og der går ofte nogen tid, inden vi rigtig fatter det. Til at begynde med tror vi, at vi selv skal omvende vort eget hjerte.

Det, Bibelen kalder frelsende tro, må virkes af Guds hellige Ånd i os. Gud må åbenbare for vort hjerte, hvad vi har i Jesus, så vort hjerte fatter tillid til Jesus.

Det sker altså ved Guds ord. Ikke gennem vore anstrengelser – men gennem vor hørelse. Men der er noget, Gud må gøre i vore hjerter for at få os til at høre på den måde. Lad os kalde det lovens gerning.

Mens vi lytter, arbejder Gud med vore hjerter. Før tilliden til Jesus skabes, må du miste troen på dig selv. Og her vil du opdage om dig selv, at du i bund og grund er ond.

Så står du der og oplever det helt umuligt at blive en kristen og leve som kristen. Da er du der, hvor du for alvor kan høre evangeliet.

Gud har givet dig ører og hørelse. Jesus kommer personligt til dig i det ord, som taler om ham. Han siger selv, at de ord, han har talt, er ånd og liv. De taler ikke bare om Ånden, de viser ikke bare vej til livet. Men Guds hellige Ånd og selve livet er i dette budskab.

Der, hvor dette budskab gennem hørelsen går ind i dit hjerte, går Jesus personligt med sit åndelige liv ind i hjertet.

Derfor gælder det frem for alt om at høre, læse, synge og samtale om Jesus.


Artiklen er fra Nyt Livs blad nr. 1-2018. Hele bladet kan læses her.


Takket være et samarbejde med Lumi Radio Aalborg kan denne og andre artikler også høres i lydudgave, indtalt af Inge Lise Schmidt.
Evt. fejl i lydfilen kan meldes til lumi@lumiradio.dk eller tlf. 5192 4628 (husk at angive minuttal for fejlen).

Lyd

Åbn lyd i nyt vindue
Downloads

Downloads

  • Lyd

Udgivet af

Peder Mikkelsen

Peder Mikkelsen, Lystrup, prædikant i Luthersk Mission.

Peder Mikkelsen

Peder Mikkelsen, Lystrup, prædikant i Luthersk Mission.