Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

To himle eller Guds nåde?

Ugens vidnesbyrd, uge 5 2023. Kol 3,2.

Hører du til dem, som vil have både verden og Himlen? Eller som der stod i en bog, jeg læste: ”… Dem, der skaffede sig to himle; den ene på denne side og den anden på den anden side af døden.”

Spørgsmål er ikke ubegrundet, for vi lever i en tid, hvor Guds folk tilpasser sig verdens tankesæt og væremåde.

Hvor mange af dine tanker kredser om det jordiske, og hvor mange beskæftiger sig med det himmelske? Og dine ambitioner og dine anstrengelser – har de fokus på det materielle, eller er du mere optaget af at eje Guds nåde?

Paulus har noget at sige til os: ”Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske” (Kol 3,2).

For du er vel ikke så ligeglad med dit evige vel, at du giver dig af med det syndige – det, som fører dig bort fra Guds og Hans ord? Du tror vel ikke, at du samtidigt kan leve i synden og sætte din lid til Kristus?

Jeg hørte engang en ung mor sige om sine små børn: ”Jeg vil, at de skal blive fremgangsrige!” Moren var vokset op i et kristent hjem, men hendes ønske handlede ikke om, at børnene skulle få fremgang i Guds rige, komme til Børnevennen og vinde en evighed i Himlen. Tværtimod gjaldt ønsket jordisk fremgang: at blive kendt, få ære, få rigdom, dvs. skaffe sig en jordisk himmel.

Jesus imødegår sådan et ønske med det retoriske spørgsmål: ”Hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden og bøde med sit liv?” (Mark 8,36).

Ja, det er virkelig underligt, at vi ikke er mere bange for Helvede, for at gå evigt fortabt! Der er få mennesker, der for alvor kalkulerer med en evighed i fortabelsen. I stedet tager vi det som en selvfølge, at vi skal nå Himlen.

Men vores frelse er ikke selvfølgelig!

Man skal ikke have et alt for stærkt åndeligt klarsyn for at se mange i de kristne kredse falde fra troen, blive verdsliggjorte og leve et liv borte fra Jesus. Det er Djævelens værk, for han ”går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge” (1 Pet 5,8).

Lægemidlet mod en så tragisk livsskæbne er det, som Peter formaner til i samme vers: ”Vær årvågne og på vagt!”

Så – det handler altså om at stramme sig an, tage sig selv i nakken og være årvågen og tage afstand fra alt, der hører denne verden til?

Nej, ”vor egen magt ej hjælpe kan, let kan os fjenden fælde,” skrev Luther i sin mest kendte salme. Det er i stedet Guds nåde, der formår dette!

I Titusbrevet 2,11-13 læser vi: ”For Guds nåde (…) opdrager os til at sige nej til ugudelighed og verdslige lyster og leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i denne verden, mens vi venter på, at vort salige håb skal opfyldes og vor store Gud og frelser, Jesus Kristus, komme til syne i herlighed.”

Det er altså ”Guds nåde”, der udretter det, og som vi derfor skal have fokus på! Guds nåde i Kristus får os til at sige nej til det, der er imod Guds vilje.

Guds nåde har ikke noget med dig at gøre, men er alene koblet sammen med Kristus. Den nåde, vores Frelser udvirkede og erhvervede er altomfattende og total. Den omfatter alle dine synder, alle forsømmelser, alt, som du burde, men ikke kan.

Nu giver Gud os ikke sin nåde og de åndelige gaver gennem meditation og tankeøvelser, heller ikke gennem inspiration, ny energi og kontemplativ bøn … Nej, Guds nåde er alene knyttet til Kristus og formidles alene gennem Guds ord. Jesus siger jo: ”Hvis I bliver i mit ord, er I virkelig mine disciple” (Joh 8,31).

At bruge Guds ord er af helt afgørende betydning. Når Paulus besvarer spørgsmålet, hvordan troen opstår, skriver han: ”Troen kommer altså af det, det høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord” (Rom 10,17).

Brug derfor Guds ord! Lev i Guds nåde! Ophøj og pris Herren og Frelseren for, at han tager dig ud af dit liv i synden og retter dit blik mod korset og giver dig den fred, som kun Jesus kan give. Så venter der en himmel – ikke på denne side – men på den anden side af døden.

Oversættelse: Henrik Gren Hansen

Udgivet af

Berthold Nilsson

Berthold Nilsson, Lönneberga, Sverige, lærer.

Berthold Nilsson

Berthold Nilsson, Lönneberga, Sverige, lærer.