Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Tilflugtsbyen

Ugens vidnesbyrd, uge 10 2017. Jos 20,1-3.

Herren talte til Josva og sagde: Sig til Israelitterne, at de skal udpege de tilflugtsbyer, som jeg talte til jer om ved Moses (…) De skal være tilflugtssteder for jer mod blodhævneren (Jos 20,1-3).

Selv efter Israel havde indtaget og bosat sig i det lovede land, vejledte og hjalp Gud dem i alt. Guds omsorg for sit folk er utrolig. Og som Herren havde lovet Moses, skulle Israel nu udpege seks tilflugtsbyer for den, som uforsætligt begik et drab ved et uheld. Tre byer øst for Jordan og tre byer i Kana’an skulle udpeges.

Tilflugtsbyerne blev udpeget så enhver kunne flygte dertil, inden for kun en halv dags rejse. For sådan er det altid med Guds frelse – den er nær. Kun et råb, så hører Herren dig – for som der står skrevet: ”Enhver som påkalder Herrens navn skal frelses” (Joel 3,5; ApG 2,21).

Vi må blot opgive al modstand mod Gud, vor egen kamp for at blive bedre i Guds øjne, og så tage vor tilflugt til Jesus og Ordet om ham: det, at han er vor frelse, styrke, hjælp og retfærdighed.

Vejene til tilflugtsbyerne blev altid nøje vedligeholdt (5 Mos 19,3). Det betyder, at over floder blev der bygget bro, og forhindringer på vejen blev fjernet, så den flygtende kunne komme lettest muligt frem til byen i sikkerhed for blodhævneren. De ældste måtte stå inde for, at intet ville hindre den flygtende i at nå frem, og at han ikke skulle blive slået ihjel på vejen, så uskyldigt blod ville gøre landet urent.

Hvor nøje fjerner ikke også Gud enhver snublesten for vores tro på Jesus? Overalt hvor der er korsveje eller sving til højre eller venstre, der har Gud, med sit ord, sat et tydeligt skilt med evangeliet – ”Til tilflugtsbyen,” ”Til Jesus”. For Helligånden ønsker så inderligt gennem Skriften at vise vejen til Jesus for enhver synder, som søger tilflugt hos ham. Tilflugt og frelse fra lovens dom, tilflugt for syndens anklager i samvittigheden og tilflugt fra mørkets magter.

Her er ingen tale om lovgerninger. Her ledes du ikke ind i nogen ”lovens rundkørsel” med endeløse selvforbedringer og nye beslutninger som eneste udkørsel. NEJ – evangeliet giver os én lige vej: Tro på Jesus og lev! Gå den vej. For Jesus vidner selv: ”Jeg er vejen, sandheden og livet” (Joh 14,6). Vel er det en vej, der er tåbelig for den selvretfærdige og fromme, der selv har gerninger at opvise. Men for en synder, der blot søger tilflugt og frelse hos Jesus, da er det Ordets vej, den lige vej!

Hvilken trøst: Når den flygtende blot frem til udkanten af tilflugtsbyen, er han i sikkerhed. Han behøver ikke først at nå langt inden for bymuren, men bare udkanten af tilflugtsbyen er nok beskyttelse. Ja, om du blot i tro ”rører Jesu kappe,” da er du helbredt (Matt 9,20-22). Har du blot tro som et sennepskorn på Jesus og Hans navn – da er du sandelig frelst (Matt 17,20).

Udgivet af

Ruben Skov Jensen

Ruben Skov Jensen, Sverige, tavlemontør/elektriker.

Ruben Skov Jensen

Ruben Skov Jensen, Sverige, tavlemontør/elektriker.