Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Tilbageblik og bekendelse

Andagt til nytårsaften 2017, Es 43,25.

Det er mig, kun mig, der sletter dine overtrædelser, for min egen skyld husker jeg ikke på dine synder (Es 43,25).

Nytårsaften er årets sidste dag. Et helt år, 365 dage, ligger bag dig. Hvordan har året været?

Sikkert er der sket meget, der har været dejligt. Og sikkert er der også sket noget, der har været smertefuldt. Men vigtigere end de ydre omstændigheder er det, hvordan dit indre liv ser ud. Jesus siger, at din sjæl er vigtigere end alt godt, stort og fint i verden. Han spørger: “Hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden og bøde med sin sjæl?“ (Mark 8,36). Og dermed mener Jesus, at hvis sjælen går fortabt, er alt andet meningsløst.

Et tilbageblik

Den eneste, der kan give din sjæl evigt liv, er Jesus (1 Joh 5,12). Derfor må du spørge dig selv her ved nytårstid, om det forgange år har ført dig nærmere eller længere væk fra din frelser. Troen og lydigheden fører dig nærmere ham. Jo mere du omgås med Jesus ved at lytte til ham i Bibelens ord og i gudstjenestens prædiken, og jo mere du samtaler med ham i bøn, desto mere indtager han dit hjerte og opfylder det (Joh 14,23). Og jo mere seriøst du tager det med at efterfølge ham og leve efter hans vilje, jo tydeligere ser du ham (Joh 7,17).

Men det modsatte gælder også. Hvis det efterhånden hører til sjældenhederne, at du lytter til Jesu røst, så bliver han også fjern for dig. Du bevæger dig mod de ydre grænser af Guds rige – og måske er du kommet væk, ud på den anden side af grænsen. Du begynder at leve i synd, og synden skiller dig fra Gud.

Se nu tilbage på det år, der er gået. Tænk på, hvordan du har haft det med Herren og med dine forældre, søskende og venner. Har du elsket “Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind“? (Matt 22,37). Har du elsket “din næste som dig selv“? (Matt 22,39).

Er der et eller andet, du angrer? Har du syndet ved at være ligeglad med Herren og hans bud, eller har du opført dig dårligt over for dine forældre, søskende eller venner – så er du ilde stedt! For “den, som ellers overholder hele loven, men fejler blot på ét punkt, er blevet skyldig i dem alle“ (Jak 2,10).

Og du kan ikke gøre det godt igen med dine overtrædelser. Jesus spørger: “Hvad kan et menneske give som vederlag for sin sjæl?“ Ingenting, er svaret. Dine forældre eller dine søskende kan heller ikke redde sin sjæl, lige meget hvor kristne de er: “Ingen kan dog købe en broder fri eller betale Gud løsepenge for ham“ (Sl 49,8).

Jesus arbejder for din frelse

Men der er en, der har taget sig af din sag. Det er Jesus Kristus selv, Guds evige søn (Hebr 1,3). Han er forsoningen for dine synder, og ikke bare for dine, men også for hele verdens synder (1 Joh 2,2). Det var et tungt og hårdt arbejde, han udførte, for at kunne udslette dine overtrædelser og synder. Han siger: “Du besværede mig med dine synder, du plagede mig med din skyld“ (Es 43,24).

På korset måtte kæmpe og lide, da han betalte prisen for din sjæl. Men dette arbejde udførte han så grundigt, at alle dine synder – ikke kun dem fra det forgangne år, men alle synder fra hele dit liv – blev udslettet for evigt. “Jesu, Guds søns, blod renser os for al synd“ (1 Joh 1,7).

Jesus værner om sit navn

Jesus gjorde dette for din skyld, men også for sin egen skyld. Han elsker dig og vil ikke, at din sjæl går fortabt. Han værner om sit navn som frelser og vil æres som menneskeslægtens forløser. Derfor siger han: “Det er mig, kun mig, der sletter dine overtrædelser, for min egen skyld husker jeg ikke på dine synder“ (Es 43,25).

Derfor må du afslutte dette år med en god samvittighed, en sjæl, som har fred med Gud, og et hjerte, der er renset i Jesu blod. Amen.

Bøn: Jesus, tak at du arbejdede så ubegribeligt hårdt for min frelse, og at alle mine synder derfor er udslettet for evigt. Hjælp mig til i det nye år at leve og arbejde i dit rige. Amen.

I december måned vil “ugens vidnesbyrd“ være taget fra Lars Borgströms bog fra 2016: Oss är en Frälsare född (se mere på http://lutherskaforsamlingen.se/bocker). Det er en bog, der indeholder små andagter og betragtninger til advents- jule- og nytårstiden i en enkel tone og på et letforståeligt svensk (i alt 12 små andagter og 14 lidt større “betragtninger“). Oversættelserne på Nyt Livs hjemmeside er foretaget af Henrik Gren Hansen.

Udgivet af

Lars Borgström

Lars Borgström, præst i Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet.

Lars Borgström

Lars Borgström, præst i Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet.