Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Til dig sætter jeg altid mit håb

Ugens vidnesbyrd, uge 8 2016. Sl 25,4-5.

Vis mig dine veje, Herre, lær mig dine stier! Vejled mig i din sandhed og belær mig, for du er min frelses Gud, til dig sætter jeg altid mit håb (Sl 25,4-5).

I Salme 25 møder vi en herlig beskrivelse af Davids indre længsel og bøn om at leve i et nært og fortroligt samfund med Herren.

Det fremgår tydeligt af salmen, at David, med de forskellige udtryk han bruger i sin bøn, erkender, hvor nødvendigt det er for ham at leve efter Guds vilje og i afhængighed af ham! I vers 4 beder han: ”Vis mig dine veje, Herre, lær mig dine stier!” og i begyndelsen af vers 5 tilføjer han: ”Vejled mig i din sandhed og belær mig.

Det er en god påmindelse for os at tage med i hverdagen, så vi følger Davids eksempel, når vi træder frem for Herren i bøn. For sandheden om vores tanker og meninger er præcis, som på profeten Esajas´ tid, hvor det siges: ”For jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren” (Es 55,8).

Derfor må vi bede med en ydmyg ånd om, at Gud må vise os sine veje og vejlede os i sin sandhed, og dertil gøre os villige til at følge disse veje og sandheder. For som Guds børn ønsker vi jo dybest set, ligesom David, at han skal være ”min frelses Gud” med alt, hvad det indebærer, både her i livet og i evigheden.

Vidnesbyrdet i slutningen af vers 5: ”til dig sætter jeg altid mit håb” er ord, som Gud også må lægge ind i vores hjerter.

Det lille ord ”altid” er vigtigt. Den tro, Gud har skabt i dit hjerte, må lære altid at sætte sin lid til ham og at gøre det under alle forhold i livet.

Her på jorden er der så meget, man ikke kan stole på – og ofte forfærdes man over sig selv. Men Gud kan du fuldt ud stole på og regne med. Derfor: Sæt altid dit håb til Ham – også med det, der netop i dag fylder dit sind.

Guds troværdige ord vidner for os, at: ”Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt?” (Rom 8,32).

Forankret i ovenstående ord fra vores bibel kan vi nynne med på det lille kor:

Jeg sætter alt mit håb til dig,
fordi din nåde hviler over mig.
Du fører mig hjem til dig.

(Sange og Salmer, nr. 63)

Udgivet af

Bent Kjøller-Hansen

Bent Kjøller-Hansen, Skjern, afd.leder/off.adm., nu pensionist og prædikant i Luthersk Mission.

Bent Kjøller-Hansen

Bent Kjøller-Hansen, Skjern, afd.leder/off.adm., nu pensionist og prædikant i Luthersk Mission.