Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Tegn på at Jesus snart kommer igen

Andagt til 2. søndag i advent 2017, Luk 21,31-33.

Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at Guds rige er nær. Sandelig siger jeg jer: Denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå (Luk 21,31-33).

Når Jesus kommer tilbage til jorden for at dømme alle mennesker, vil Guds rige ikke længere være usynligt, som det er nu. Med Jesus kommer “nye himle og en ny jord“, som er det himmelske rige, til at blive hjemmet for alle, som tror på ham. Denne gamle verden skal brænde op, og alle kristne, som nogensinde har levet, vil opstå med forherligede legemer for at leve i dette himmelske rige.

Der findes der ingen synd. Der kommer kun retfærdighed til at bo (2 Pet 3,13). Det vil sige: I Himlen vil alt blive præget af Guds kærlighed, at det, som er godt, ret og sandt.

Jesus har sagt, at når tiden for dette begynder at nærme sig, er der visse ting, der kommer til at ske med den verden, som vi nu lever i. Når vi ser de tegn, som Jesus taler om, indtræffe, skal vi ikke blive bange og mismodige – selvom det er frygtelige ting, der skal ske. I stedet skal vi, som Jesus siger, “løfte vores hoveder, for vores forløsning ærmer sig“ (Luk 21,28), dvs. så er dagen nær, hvor Jesus skal tage os med hjem til Himlen.

Hvad er det da for nogle tegn, Jesus taler om, som skal vise, at Guds fuldkomne herlighedsrige er nær? Jesus angiver tre forskellige slags tegn.

Tegn i naturen

Jesus siger, at der vil blive dramatiske forandringer her på jorden, når tiden er nær for hans genkomst. Havet skal bruse, himlens kræfter skal rystes (Luk 21,25-26), og store jordskælv rammer det ene sted efter det andet.

Hvis vi studerer de jordskælv, tsunamier, orkaner og skovbrænde, som har fundet sted de seneste årtier, er det tydeligt, at den slags katastrofer er taget til. Ifølge en videnskabelig rapport er naturkatastroferne fordoblet de seneste tyve år.

Det ser virkelig ud som om, tiden er ved at rinde ud – at den tid er nær, hvor “himlen skal opløses som røg, jorden skal slides op som klæder“ (Es 51,6).

Men så er det, at du ikke skal blive ængstelig og bange. Det er kun de ikke-troende, der skal være det. Anden halvdel af verset fra Esajas’ Bog lyder: Men min frelse varer til evig tid, og min retfærdighed hører ikke op.“

Tegn i menneskeverdenen

Jesus siger også, at der kommer til at ske forandringer i samfundet, hvordan mennesker er mod hinanden. Han siger, at “folk skal rejse sig imod folk, og land imod land“ (Luk 21,10), og vi kommer til at høre “krigslarm og rygter om krig“ (Matt 24,6). Der vil blive begået flere forbrydelser, og kærligheden mellem mennesker vil blive kold hos de fleste (Matt 24,12).

Også her ser vi, at det, som Jesus beskriver, stemmer med vores tid. Den samlede kriminalitet tiltager. Grove forbrydelser som mord, der var noget yderst usædvanligt for bare nogle generationer siden, er noget, som forekommer næsten dagligt.

Men heller ikke det, skal skræmme Guds børn. “Se til, at I ikke lader jer skræmme!“ siger Jesus (Matt 24,6). Den, som vil høre Jesus til, vil blive bevaret hos ham gennem alle svære tider. Han siger: “Jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd“ (Joh 10,28).

Tegn i kristenheden

Det sværeste, som ifølge Jesus kommer til at ske før hans genkomst, og som vi alle må være særligt på vagt over for, er, at mange kirker og forsamlinger vil forlade den kristne tro. Jesus taler om, at mange falske frelsere vil træde frem, og de skal føre mange vild (Matt 24,5), bl.a. gennem tegn og undere (Matt 24,24). Og Jesus siger gennem sin apostel Paulus, at der vil blive et stort frafald forud for hans genkomst (2 Thess 2,3; 1 Tim 4,1).

Ser vi ud over de forskellige kirker i dag, er der meget få af dem, som følger Bibelen og prædiker evangeliet, det glædelige budskab om frelsen i Jesus Kristus. Frafaldet fra kristentroen er meget stort inden for “kristenheden“. Tag dig derfor i agt! Langt fra alt, der giver sig ud for at være kristendom, er det i virkeligheden.

Hvordan skal du så vide, hvad der er sandt? Det ved du jo ved at prøve alt på, hvad der står i Bibelen. Guds ord er målestokken, som vi skal prøve alt efter (ApG 17,11; 1 Pet 4,11). Hvis nogen siger, at der ikke findes nogen himmel eller noget helvede, at Jesus ikke er Guds søn og Frelseren, som er død på korset og siden opstået igen på den tredje dag, at Guds ord ikke er fuldkomment sandt osv. – så skal du ikke tro på dem eller være med i deres kirke eller forsamling.

Det er let at blive ked af det, når man ser, at mange kirker har forladt Guds ord. Men også dette er altså et tegn på, at Jesus snart kommer tilbage. Vi må være trygge hver dag og vente på hans genkomst. Jesus er vores frelser, i ham har vi syndernes forladelse og evigt liv og behøver ikke ængstes. Derfor er det så vigtigt, at vi altid holder os til Jesus – til Guds ord. Amen.

Bøn: Kære himmelske Far, tak at jeg må være fuldstændigt tryg midt i al den ydre uro, der rammer jorden på forskellig måde. Hold mig vågen, indtil din søn kommer igen, så jeg ikke mister den evige lykke i Himlen. Amen.

I december måned vil “ugens vidnesbyrd“ være taget fra Lars Borgströms bog fra 2016: Oss är en Frälsare född (se mere på http://lutherskaforsamlingen.se/bocker). Det er en bog, der indeholder små andagter og betragtninger til advents- jule- og nytårstiden i en enkel tone og på et letforståeligt svensk (i alt 12 små andagter og 14 lidt større “betragtninger“). Oversættelserne på Nyt Livs hjemmeside er foretaget af Henrik Gren Hansen.

Udgivet af

Lars Borgström

Lars Borgström, præst i Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet.

Lars Borgström

Lars Borgström, præst i Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet.