Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Tak Jesus!

Ugens vidnesbyrd, uge 19 2017. Rom 7,6.

Men nu er vi løst fra loven og er døde fra det, vi før var fanget i, så at vi er tjenere i Åndens nye liv, og ikke i bogstavens gamle (Rom 7,6).

Tak for frihed fra loven og livet under nåden

Kære treenige Gud, jeg takker Dig for Din urimelige og ubegribelige nåde i mit liv. Tak, at Du, Gud, fra før verden blev grundlagt udvalgte mig til at stå hellig og uden fejl for Dit ansigt i Jesus.

Tak Jesus, at Du blev født under loven og levede et liv i fuldkommen lydighed efter loven – og at Du gjorde det for mig. Tak, at Du var uden synd, og at Du levede et fuldkomment syndfrit liv. Tak, at Du blev fristet i alt, men var lydig i alt – og Du var det for mig. Tak, at Din lydighed er min lydighed ved troen på Dig! Ja, at jeg virkelig er retfærdig i Dig!

Tak Jesus, at Du ikke bare opfyldte loven for mig, men også blev ramt af lovens forbandelse i stedet for mig. Tak, at Du virkeligt bar ikke bare alle andres, men også min synd op på korset – ja, og ikke bare min synd, men også alle mine overtrædelser, alle de gange jeg bevidst har trodset Dig og Din gode vilje. Og tak, at Du ikke bare er død for de synder, som jeg ved Din hjælp har fået sejr over, men også for alle de synder i mit liv, som jeg stadig kæmper med. Tak, at Du frivilligt stillede Dig ind under Din egen kærlige Fars retfærdige vrede på grund af min synd, for at denne vrede ikke skulle ramme mig. Tak, at frelsen er fuldbragt for alle mennesker ved Dit stedfortrædende liv og Din stedfortrædende død – og Jesus, evig tak og ære til Dig, at jeg af nåde har fået del i denne frelse ved troen på Dig. Intet er mere dyrebart end det!

Tak Jesus, at jeg ved troen er vokset sammen med Dig, så hverken synden, loven eller døden længere er herre i mit liv, men at jeg tilhører Dig, og at Du er blevet min Herre! Tak, at Du ved troen har skabt et nyt liv i mig, ja, at Du bor i mig og har skabt en ny vilje i mig, som ønsker at leve i lydighed mod Dig og til ære for Dig. Tak Gud, at Du er den, der dagligt virker i mig både at ville og at virke for Din gode vilje. Af Din nåde er jeg, hvad jeg er – og al æren tilhører alene Dig!

Hjælp mig til at leve i et ret forhold til loven

Og kære Gud, så beder jeg Dig om, at du vil hjælpe mig til at leve i et ret forhold til Din gode lov. At jeg i min samvittighed 24-7 må være løst fra alle lovens krav, fordi jeg i forhold til min frelse ikke vil vide af noget andet eller nogen anden end Dig, Jesus, og det som korsfæstet for mig! Du ved, hvor let loven sniger sig ind og fordømmer mig på grund af alt det, jeg gør forkert, og alt det, jeg burde gøre, men ikke får gjort. Men hjælp mig da til at rette blikket på Dig, så jeg ser, at jeg ejer en evig fred i Dig. Tak, at Du er mit sonoffer, min retfærdighed og min talsmand – både nu og på dommens dag.

Men kære Gud, hjælp mig til, at min syndige natur ikke misbruger denne frihed til ikke at tage Dit ord og Din lov alvorligt. Jeg ved, at det at ville leve i lydighed mod Din lov, er et af den frelsende tros kendetegn, og at troende til alle tider har stået i en fare for at misbruge Din nåde til at leve, som de selv vil, og dermed i handling fornægte Dig, selvom de forsikrer, at de kender Dig. Og i dag lever vi i en tid, hvor lovløsheden mere og mere tager overhånd, også ind i dine menigheder. Ja Jesus, du siger selv, at der på dommens dag skal komme mange til Dig, som bekender Dit navn, men som Du den dag vil sende bort og dømme til evig fortabelse, fordi deres ulydighed mod og ligegyldighed over for Dit ord og Din lov afslører, at de ikke ejer en frelsende tro på Dig. Jesus, må det aldrig nogensinde blive virkeligheden for mig.

Og derfor beder jeg Dig om, at Du vil give mig både kærlighed til og ærefrygt for Dig. At jeg i kærlighed til Dig af hjertet må have lyst til at lyde Dig i alt, hvad Du siger, fordi jeg ved, at Du er god og kun vil mig det godt. Og at jeg i ærefrygt for Dig må høre til dem, der skælver for Dit ord, fordi jeg ved, at det er Dig, der taler. At jeg aldrig må fortie, fordreje eller fornægte Dit ord, eller bede mig fri for Dig, der taler i Dit ord, men altid må tage imod og bøje mig under Dit ord, fordi jeg i sandhed kender Dig og Din gode vilje for mig.

Tak for Åndens nye liv

Og kære Gud, så takker jeg dig, fordi Du både har skrevet Din lov i mit hjerte, og også har givet mig en ydre lov i Dit ord, hvor Du konkret viser mig, at Åndens nye liv hverken handler om munkefromhed, jagen efter åndelige oplevelser eller ydre afpudsning af min egen glorie, men om et liv i tro på Dig og selvhengiven kærlighed til min næste – min ægtefælle, min familie, mine brødre og søstre i menigheden, mine naboer og arbejdskollegaer. Vil Du, Helligånd, dagligt herliggøre Jesus for mit hjerte, så jeg med troens øjne ser den rigdom, jeg allerede nu ejer i troen på Dig, treenige Gud, og hvor ubeskrivelig fantastisk den arv, som venter mig i himlene, er. Lad mig se på mig selv og min næste med Dine øjne. Lad mig ikke leve for at få det maksimale ud af dette liv, men hjælp mig til at leve et liv, som bærer frugt for evigheden. Lad selviskheden og selvoptagetheden i mig dagligt dø, så Du, Jesus, bliver større og jeg selv bliver mindre. Lad Åndens nye liv blomstre, og udrust mig med nådegaver og kraft til at tjene Dig og vidne om Dig – alt sammen til Din ære og til herliggørelse af Dig, min elskede Frelser! Amen!

Udgivet af

Martin Haahr
Martin Haahr Olsen

Martin Haahr Olsen, Jelling, underviser på Kristeligt Forbund for Studerendes Ledertræningscenter (LTC).

Martin Haahr
Martin Haahr Olsen

Martin Haahr Olsen, Jelling, underviser på Kristeligt Forbund for Studerendes Ledertræningscenter (LTC).