Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Søvn og selvoptagethed

Om når evangeliet vil drive en ud af den åndelige søvn og ind i missionens rige tjeneste.

Det smerter virkelig – den realitet, at mennesker også denne dag har trukket vejret for sidste gang på denne jord og er på vej til en evig fortabelse. Uden Jesus Kristus som frelser går mennesker fortabt.

Jeg skammer mig over min selvoptagethed og skræmmes over den åndelige søvn, som også har indtaget mit eget liv. – At jeg kan leve så fredeligt og roligt og luksuriøst i mødet med den åndelige og legemlige nød.

Klarest ser jeg det, når evangeliet åbenbares for mig på ny. Når jeg får åbenbaret Ham, som “er kommet for at opsøge og frelse det fortabte” (Luk 19,10). Mig, den fortabte! Når evangeliets lys og lægedom når mit “kristenlivs” dybe fordærv, fødes på ny en tak til Ham, som kom.

Når Jesus Kristus åbenbares – det, der er skrevet om Ham – fødes der en brand i hjerterne. Der fødes en tillid til Ham, som er Ordet. Der fødes en trang til at høre Hans røst og følge Ham. Der fødes et offersind og en hellig uro. Når Han bliver åbenbaret, falder man ned i tilbedelse og bøn. Da er man villig til at dø for Jesus. Sandheden om Ham må nemlig ud til mennesker, for at de kan blive frelst. Og denne tjeneste koster.

Egentlig handler det mere om mission end om organisation. Det handler om at bruge tiden og vores betroede ressourcer på det ene nødvendige. Kristus – Ordet – må nå ud til mennesker. Der, hvor vi bor, men også ud til dem, som endnu ikke har hørt evangeliet, og som må spørge: “Hvem er Jesus?”1

Jeg er bange for, at vi i “søvnens vestlige kristenhed” er blevet mere optagede af at samle penge ind for at holde organisationer og strukturer i live, end af at dele Ham, som er livet. Vi ønsker os kristne sammenhænge, hvor vi kan blive underholdt og betjent, frem for selv at leve et liv i forsagelse, tro og tjeneste. Hvor meget mission bliver der egentlig af alt det, som folk giver af deres overflod til organisationer og kirker?

Er der noget håb om, at vi som kristenfolk i Vesten kan bevare åndskraft og liv?

Ja, det kommer an på én ting. Vores forhold til Guds ord. Bliver vores forhold til Ordet (som helhed) brudt, så brydes den åndelige livslinje. Tilbage sidder vi så med religiøsitet og en mere eller mindre “kristelig” livsstil, men åndskraften er borte. Kraften er i Ordet. Kristus er Ordet. “Han er klædt i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord” (Åb 19,13).

Mission er at bringe dette Ord til ikke-kristne. Så vil Ordet gøre sin gerning.

Er der nogen unge, der har set ind i evangeliet og er blevet glade for Jesus, som vil tage deres kors op og leve for “ham, der døde og opstod for dem” (2 Kor 5,15)? Han døde nemlig for alle! For at vi, der lever, ikke længere skal leve for os selv og i vores egen selvoptagethed.

Ja, jeg råber til jer unge! Måske kan I med jeres liv og opmærksomhed mod Kristus få vækket os ældre bekendende. Vi, der tankemæssigt kan så meget af Guds ord – samtidig med at vi har sat os til dommer over det, frem for at Ordet er blevet vores skat og vores alt, vores umistelige rigdom, vores frelse.

Lina Sandell, som havde set så rigt ind i evangeliets hemmelighed, synger til os:

Lev for Jesus! Det er livet,
intet bedre liv jeg ved.
Du den bedste ven må give
hjertets første kærlighed.

Lev for Jesus! For ved ære,
rigdom, herlighed og glans
vil dit hjerte aldrig finde
blot en times fred som hans.

Lev for Jesus! Du må samle
sjæle omkring korsets ord;
skind dig, inden natten kommer,
mørket sænker sig på jord.

Tusind, tusind sjæle søger
håb og fred for savn og strid,
sig dem blot et ord om Jesus,
medens du endnu har tid.

Sig dem blot, hvad du har fundet,
tal blot om, hvad selv du så,
om hans nåde uden lige,
kærligheden til de små.

Lev for Jesus! Giv din Frelser
livets skønne ungdoms vår,
giv ham livets modne sommer
og din alders efterår.

Giv dig helt! Thi så han vil det,
selv han gav sig helt for dig,
da han fattig og foragtet
gik hernede korsets vej.

Giv dig helt! Og saligt bliver
livet her på jorden da;
lev for Jesus! og da bliver
evigt dit halleluja.

Oversat fra misarepta.com af Henrik Gren Hansen.


Artiklen er fra Nyt Livs blad nr. 2-2018. Hele bladet kan læses her.


1 Med henvisning til et indlæg af Jan-Tore Olsen med overskriften: “Hvem er Jesus?” misarepta.com/2017/11/24/hvem-er-jesus


Takket være et samarbejde med Lumi Radio Aalborg kan denne og andre artikler også høres i lydudgave, indtalt af Inge Lise Schmidt.
Evt. fejl i lydfilen kan meldes til lumi@lumiradio.dk eller tlf. 5192 4628 (husk at angive minuttal for fejlen).

Lyd

Åbn lyd i nyt vindue
Downloads

Downloads

  • Lyd

Udgivet af

Hans Bergane

Hans Bergane, daglig leder af Misjon Sarepta.

Hans Bergane

Hans Bergane, daglig leder af Misjon Sarepta.