Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Snart

Om dagen, hvor al elendighed får sin ende.

Snart er vi hjemme og står for tronen,
hvad gør det da om solen os har brændt?
Når hytten falder, så får vi kronen,
og al elendighed er dermed endt.

(LT 454)

Snart er vi hjemme: Ja, snart sidder vi ved Guds højre hånd! I lutter kærlighed. Vi er fyldt af den herlighed, som Gud viste os igennem Jesu blod, og vi står med Guds rustning på. Så ikke nogen ond magt kan nærme sig. For Djævelen kan ikke engang nærme sig Guds skjold.

Og står for tronen: Når vi står for tronen, kommer Guds endelige dom over os. Vi ved fra Åbenbaringsbogen 20,7-15, at dette vil ske efter tusindårsriget, og efter at Satan, dyret og den falske profet er blevet kastet i Ildsøen. Og vi vil blive dømt vedrørende alle vores mange synder, som Gud hader. For synden kommer fra Satan, som Gud jo hader. Men når vi klynger os til Jesus, bliver vores synd vasket bort ved Jesu blod. Så Gud ikke længere ser synden i os, men kun ser Jesus og hans kærlighed i dommen.

Hvad gør det da, om solen os har brændt: Hvad gør det, om vi kommer ind i hundredvis af farer her i verden. For når bare vi klynger os til Jesus, så er vi i Guds herredømme, og vi takker ham for alt ondt, der ramte os hernede. Gud gør nemlig kun godt. Og når vi står for tronen, kan vi ikke se andet, end at troen førte os dertil. ”Skal jeg end vandre i dødsskyggens dal, jeg frygter ej ondt; thi du er med mig, din kæp og din stav er min trøst” (Sl 23,4; 1931-oversættelse).

Når hytten falder, så får vi kronen: Hytten er et billede på livet. Når jorden er brændt op, står vi som prinser og prinsesser for Gud. I lutter kærlighed og herlighed og almagt.

Og al elendighed er dermed endt: Alt ondt, der skete her på jorden, er endt, når vi står i Guds paradis i uendelig kærlighed. Jeg siger igen: uendelig. Vi står i al Jesu almagt, han er vor konge. Gud har en speciel plan for dig. Nogle gange kan det godt være svært at vente på sit kald. Men Gud har en plan med lige præcis dig. Gud viser dig sin plan, når det er allermest nødvendigt. Gud bruger dig i lige netop det, du står i: ”Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb” (Jer 29,11).

Det bliver ikke bare en konge som konger hernede. Det bliver en ufatteligt god konge, for når vi har bestået livet, kommer enden, og vi skal giftes med ham! Hvis vi altså tror – det vil sige: flygter til ham midt i trængslerne.

Ja, jeg er Anna som du kan læse om i artiklen ”Ulykken, som forandrede mit liv” (Nyt Liv 1-2021). Og jeg er lykkelig over, at det skete. For jeg har fået nøglen Jesus som min konge.


Artiklen er fra Nyt Livs blad nr. 3-2022. Hele bladet kan læses her.

Udgivet af

Anna Sahlholdt Hansen

Anna Sahlholdt Hansen

Anna Sahlholdt Hansen

Anna Sahlholdt Hansen