Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Rigdommens prøvelser

Ugens vidnesbyrd, uge 8 2022. Matt 19,26.

For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt (Matt 19,26).

”De sidste tider.” Det er noget, vi gerne hører om. Måske gerne spekulerer over.

Det er fascinerende, at den ældgamle bog, som er Guds hellige ord, ikke bare er en bog om fortiden, men også om fremtiden. At det ikke er alle profetier, der er blevet opfyldt endnu, men at vi også i dag ser dem gå i opfyldelse rundt omkring os.

Man kan så frustreres over, at der er så stor uenighed om, hvordan vi skal tolke tidens tegn. Hvorfor skrev Gud ikke noget tydeligere i stedet for at give os Johannes’ Åbenbaring i gådernes og billedernes form? Hvis vi nu bare vidste, at Jesus kom igen i 2023 engang i april efter en atomkrig … Ville det så ikke være lettere at være kristen?

Nej!

Bibelen er ikke en ufuldkommen bog; der mangler ikke et ord i den!

Paulus skriver i 1 Thess 5,1-2: Om tider og timer har I ikke brug for, brødre, at der skrives til jer. For I ved selv ganske nøje, at Herrens dag kommer som en tyv om natten.

Vi ville foretrække klar tale frem for billedtale, men når Gud nu taler i gåder, er det jo ikke, fordi han vil lave gættelege. Vores nysgerrige natur ville gerne have alt kortlagt fra begyndelsen til enden, men Gud har i sin visdom set, at det er bedst, at vi får det stykkevist.

 

Men der er nogle vigtige ting, som Bibelen taler meget klart om med hensyn til de sidste tider, og det må vi ikke glemme at tage til os midt i alt det uklare og gådefulde.

Helt klart er det for eksempel, at der vil komme trængsler. Det er som på Noas tid: Menneskene blev mere og mere ugudelige, og det blev sværere og sværere at bekende sig til den levende Gud. Og på højdepunktet af ondskab åbnede Gud for sluserne og oversvømmede verden til dom for de fleste, mens de, der var i arken blev frelst. Sådan skal det også gå den verden, vi lever i nu. ”Der skal komme spottere,” siges det i Bibelen. Ja tak, bare i danske medier går der vel dårligt et minut, hvor Guds navn ikke bespottes på en eller anden måde. ”Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild.” Ja, for at finde ulve i fåreklæder skal de fleste af os formentlig blot opsøge den nærmeste folkekirke. Eller måske skal vi endnu tættere på?

 

Statistik fra Åbne Døre fortæller, at 360 millioner i 76 lande bliver forfulgt for deres tro på Jesus.

Vi bliver ikke decideret forfulgt her i landet – vi har endnu lov til at have vores meninger, selvom folk har svært ved at tage os seriøst. Det synger dog nok på sidste vers, at vi kan få statsstøtte til at give bibelsk vejledning. Men forfølgelse kalder vi det ikke.

Alligevel er vi ikke mindre udsat for Satans angreb end de forfulgte kristne. Fredelige forhold og økonomisk medgang er på ingen måde fremmende for evangeliet, snarere tværtimod.

Et eksempel på en menighed, hvor den materielle rigdom har overtrumfet og forgiftet den åndelige, gives i Åbenbaringsbogen 3,14-22 i brevet til menigheden i Laodikæa. Menigheden siger: Jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, men Gud siger: Hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig!

Menigheden i Smyrna er derimod fattig, spottet og forfulgt, og Gud giver dem ikke udsigt til, at det skal blive bedre i løbet af deres levetid. Men de holder fast i evangeliet med næb og kløer og er derfor rige på det, der virkelig betyder noget.

 

Bibelen viser os altså, at selvom der kommer forfølgelse i de sidste tider, lurer der forskellige farer for de kristne. Men uanset hvilken situation vi står i, er der kun ét sted at blive frelst: hos Jesus.

Hvem er den store skare af frelste i Åbenbaringsbogen 7, som kommer fra alle folk og folkeslag? Det er dem, som kommer fra den store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i Lammets blod.

Så befriende enkelt er det: Lad Kristus være din retfærdighed – tag imod Guds gave, og du vil komme til at opleve alle Bibelens løfter om den nye jord gå i opfyldelse.

Det er den enkle, sunde lære, som vi er kaldet til at holde fast i, nu hvor denne verdens fyrstes magt bliver større dag for dag, og nu hvor vi oplever, at kærligheden bliver kold og vækkelsens ild slukkes mere og mere dag for dag.

Bibelen har nogle gennemgående ord om, hvordan vi undgår frafaldet: Bliv i lyset, vær vågne og ædru! Bed om styrke, hold jer til Guds ord, tag jer i agt for vranglærere, hold ud i forfølgelser, og trøst og opbyg hinanden!

Frem for alt må vi bede Gud om, at han vil holde os fast. For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt. Det er Jesu løfterige ord til de rige kameler, der vil igennem nåleøjet. Den vestlige verdens kristne kameler er sikkert jordens største. Skal vi igennem nåleøjet ind til Guds rige hjælper det ikke at gå ned i knæ eller file puklerne lidt til. Det er Gud, der må gøre underet.

Lad os denne uge bede om, at ”rigdommens prøvelser”, som vi bliver udsat for i vores del af verden, ikke må få os væk fra dette frelsende evangelium.