Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Ren ved Jesu blod

Ugens vidnesbyrd, uge 31 2018. 1 Joh 1,7.

Og Jesu, hans søns, blod renser os for al synd” (1 Joh 1,7b).

Når du er faldet i synd og ser dig som elendig og uren for Gud, da er der ord i Bibelen, du må læse meget langsomt og grunde ofte over!

Ovenstående er ét af dem. Bind det som et smykke om din hals, gem det som en skat i dit hjerte, gør det til et troens sværd, der taler højere end synden og mørket i dig.

Det er tungt, når en kristen synder efter at have lært Jesus at kende. Det gør ondt. Man føler sig uren og forkastet. ”Som en hund, der vender tilbage til sit eget bræk! Som en tåbe der gentager sine dumheder” (Ordsp 26,11).

Derfor må også en kristen renses og dagligt tilegne sig evangeliet. Det gør han ved ikke at vende tilbage til synden, og det han selv kan; men ved i stedet helt at lade sig rense i Jesu blod alene. Det blod, som til stadighed renser, og renser for AL synd.

For vores renhed over for Gud består ikke i vores følelser eller vores værdighed – og den beror heller ikke på Åndens renselse i hjertet! Nej, vores renhed for Gud beror alene på Guds Søns blods renselse, der ved Ordet renser os fra al synd.

Og spørgsmålet er ikke, om du stadig mærker synden i dig, for Jesu, Guds Søns, blod renser ikke så langt, du føler, tror eller synes, men så langt Ordet siger – ”for AL synd.” Og det er blodet, der renser, aldrig din anger, syndenød eller forbedringstanker, det er blodet. Vil du tage imod det? For så tager du imod Ordets renselse.

Gud vidste, at hans folk trænger til renselse fra synd og urenhed. Derfor lod Han ikke bare en bæk eller en flod rinde til renselse, men Gud åbnede i Jesus en hel kilde for dig. Og det gjorde Han på frelsens dag, forkynder Zakarias: ”På den dag åbnes der for Davids hus og for Jerusalems indbyggere en kilde, som skal rense for synd og urenhed” (Zak 13,1).

Drik ofte af denne kilde, særligt når du ængstes og falder. Og lad smagen være ufortyndet, lad den være evangeliets rensende kraft for din tro. Bad dig så, og vask dig i denne kilde. Lad alt det urene og synden drukne for dig, og du skal se, at på denne kildes Ord er du ren for Gud i Jesus.

Ved blodet er nu AL min synd aftvættet,
ved blodet er mig barnekår oprettet,
det renser stadig, altid er det stort,
for Gud, hvad frelseren for mig har gjort.

Udgivet af

Ruben Skov Jensen

Ruben Skov Jensen, Sverige, tavlemontør/elektriker.

Ruben Skov Jensen

Ruben Skov Jensen, Sverige, tavlemontør/elektriker.