Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Prædik Ordet

2 Tim 4,2-5. Om hvad Gud vil sige til den, der er modløs i tjenesten.

Prædik ordet, stå frem i tide og utide, overbevis, irettesæt, forman, tålmodigt og med stadig undervisning! For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig lærere i massevis efter deres eget hoved, fordi det kildrer deres ører. De vil vende det døve øre til sandheden og slå sig på myter. Men du, hold altid hovedet koldt, bær dine lidelser, gør din gerning som evangelist og fuldfør din tjeneste! (2 Tim 4,2-5).

Den unge Timotheus’ situation var ikke så anderledes end vores. Han oplevede, at vranglære og død gudsdyrkelse havde fremgang. Selv følte han sig ikke egnet til at tage kampen op mod den vældige modstand i tiden. Apostlen Paulus, som han tidligere havde kunnet regne med hjælp fra, sad nu fængslet i Rom. Og selv Paulus oplevede, hvordan mange forlod ham og vendte sig fra ham, som Demas.

Det var frafaldstider. Og Timotheus blev grebet af modløshed.

Apostlen understreger særligt to ting over for sin unge medarbejder.

For det første: Modløshedens ånd kommer ikke fra Gud. Den tanke, at det ikke nytter, og at tjenesten er umulig, når vi kender vores egne svigt og manglende kraft og evne – den tanke er ikke fra Gud.

Vi skal minde os selv om, at vi ikke egenmægtigt har tiltaget os tjenesten, men vi er blevet sat ind i tjenesten af Gud, formidlet gennem andre troendes kald. Timotheus var blevet sat ind i sin tjeneste ved apostlen Paulus’ håndspålæggelse.

Selve bevidstheden om, at tjenesten ikke hviler på egen kraft og evne, men på Guds kald efter hans evige rådslutning og nåde, må give os nyt mod og frimodighed i tjenesten.

Det betyder ikke, at vi er fritaget for modgang og vanskelige tider. Apostlen kan ikke love nogen forbedring. Han forbereder tværtimod sin ven på, at der skal komme endnu vanskeligere tider. ”Vær med til at lide ondt for evangeliet med den kraft, Gud giver.” ”Fuldfør din tjeneste!” Sådan lyder formaningerne.

Det andet apostlen understreger er, at selvom så mange vender sig bort til noget andet og ikke længere vil høre Guds ord, så betyder det ikke, at Timotheus skal begynde at tjene evangeliet på en ny og mere spændende måde. ”Prædik Ordet!” Det er kaldet.

At der kommer en tid, hvor mange ikke vil finde sig i den sunde lære, er ikke noget argument for forandring. Timotheus formanes tværtimod til ufortrødent at fortsætte sin tjeneste.

At folk ikke vil høre og vender sig til noget andet, gør det mere end nogensinde vigtigt at forkynde Guds ord med iver og kraft. For Guds Ånd har kun ét sværd: Guds ord.

Men det er også virkekraftigt, om vi bare ville svinge det med troskab.


Oversat af Henrik Gren Hansen.

Udgivet af

Per Bergene Holm

Per Bergene Holm, rektor og timelærer ved Bibeleskolen på Fossnes, Norge.

Per Bergene Holm

Per Bergene Holm, rektor og timelærer ved Bibeleskolen på Fossnes, Norge.