Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Prædik Ordet – ham, som er Kristus!

Ugens vidnesbyrd, uge 18 2019. 2 Tim 4,1-2.

Jeg indskærper dig for Guds ansigt og for Kristus Jesus, der skal dømme levende og døde, så sandt som han kommer synligt og opretter sit rige: Prædik Ordet, stå frem i tide og utide, overbevis, irettesæt, forman tålmodigt og med stadig undervisning (2 Tim 4,1-2).

Intet er vigtigere end Ordets tjeneste i Guds menighed. Ved det opbygger og skaber Gud sin kirke på jord. For troen lever af Guds ord. Og kun ved Guds ord skabes, genfødes og fremmes Åndens liv i hjertet. Kun ved Ordet straffes, irettesættes og afsløres kødets og Djævelens gerninger i blandt os. For troen lever af hvert ord, som udgår af Guds mund – altså både loven og evangeliet (Matt 4,4).

Og da form og indhold hænger nøje sammen, da må alle ydre former selvfølgelig indrettes, så de på enhver måde fremmer indholdet. Så de fremmer Ordets forkyndelse. Og selvsagt må alle ydre former indrettes efter Ordets tjeneste – menighedens største skat, Kristi evangelium.

Al indretning, stole, prædikestol, musik, sang, tid, mødeformer, meddelelser, optræden, og hvad mere kan nævnes af ydre ting – det bør tjene og fremme indholdet. Derfor bør støj, larm, forvirring, løgn, uorden, usømmelighed, og hvad der ellers er Guds ord imod, ikke forefindes. Og alt hvad vi efter forstand og kødelig fornuft kan synes, er spændende, underholdende, pænt og betydningsfuldt – det må underkastes denne norm: Fremmer det indholdet, forkyndelsen af Guds ord, eller ej?

Paulus bad Timotheus blive i Efesos menigheden, for at påbyde visse folk ikke at føre vranglære. Og for at stride for den sunde lære, efter evangeliet (1 Tim. 1,3f.). Og hvor vigtig tjenesten med forkyndelse og undervisning er i Guds menighed, ser vi tydeligt her i Paulus’ breve til Timotheus.

Tag vare på skriftlæsningen, formaningen og undervisningen. Forsøm ikke din nådegave (…) Giv agt på dig selv og på den undervisning, du giver, hold fast ved det; for når du gør det, bliver du til frelse både for dig selv og for dem, der hører på dig” (1 Tim 4,13.16).

Tænk hvilket løfte! Giver Timotheus nøje agt på sig selv, at han er en synder? Og på sin undervisning, så at han lærer sandt og står fast? Ja, da bliver han til frelse både for sig selv og for dem, der hører på ham, skriver apostlen.

Derfor indskærper Paulus igen Timotheus for Guds ansigt her i 2 Tim 4,1-2: ”Prædik Ordet. Prædik Kristus, ham, som er Ordet. Vær rede til at stå frem, både når det er ubelejligt og når det ikke er – vær rede, Timotheus. For denne tjeneste er så vigtig, at jeg indskærper dig det, for Guds og Kristi ansigt.”

Timotheus indskærpes ikke for menighedens ældste, dens ledere eller nogen menneskelig instans! Nej, Paulus indskærper ham for Guds og Kristi ansigt. Ham, som skal dømme levende og døde, når han kommer. Dette viser os, at Timotheus står over for Gud med sin tjeneste, først af alt. Og det giver ham en anden dom end menneskers – nemlig Guds. Og dette løser Timotheus, og enhver Herrens tjener, fra menneskers domme og anklager, og binder dem til Kristus.

Udgivet af

Ruben Skov Jensen

Ruben Skov Jensen, Sverige, tavlemontør/elektriker.

Ruben Skov Jensen

Ruben Skov Jensen, Sverige, tavlemontør/elektriker.