Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Prædik Ordet!

Ugens vidnesbyrd, uge 41 2023. 2 Tim 4,1-5.

Jeg indskærper dig for Guds ansigt og for Kristus Jesus, der skal dømme levende og døde, så sandt som han kommer synligt og opretter sit rige: Prædik ordet, stå frem i tide og utide, overbevis, irettesæt, forman, tålmodigt og med stadig undervisning! For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig lærere i massevis efter deres eget hoved, fordi det kildrer deres ører. De vil vende det døve øre til sandheden og slå sig på myter. Men du, hold altid hovedet koldt, bær dine lidelser, gør din gerning som evangelist og fuldfør din tjeneste! (2 Tim 4,1-5).

Når vi ser på de kampe, der er blevet kæmpet af troens folk i de senere år, så er intensiteten af modstand mod Guds ord taget til.

Der har altid været modstand. Svære og vigtige kampe, som er kæmpet af dem, der er gået forud og med Bibelen i hånd har kæmpet troens kamp, både offentligt og i lønkammeret, med store menneskelige og økonomiske omkostninger.

Sådan som jeg ser det personligt lige nu, oplever jeg flere og flere revner i troens murværk, og de bliver større og større. Det er ikke kun angreb udefra, som du skal kæmpe mod, men fra egne rækker bryder falsk lære ud.

JEG-teologien, som jeg har valgt at kalde den, vinder hurtig frem.

Gud er vild begejstret for mig. Jeg er så dejlig for Gud. Gud elsker dig … Det kan jeg sandelig godt forstå, jeg elsker også mig!

Mennesker må vækkes på ny.

Hvad har været det bærende, hver gang der har været vækkelse? Ja, det har været det, at man vendte tilbage til Bibelen, hele Bibelen.

Når der har rejst sig en vækkelsesbølge, har det været fornyet bibeltro, givet af Gud, der har båret den frem.

Hvis vidnesbyrdene om en evig frelser forstummer, og præster og prædikanter ikke længere taler og udlægger Guds ord sandt og bibeltro, ja så dør vækkelsen. Frafaldet gør sit indtog, bølgen lægger sig, og den brusende flod bliver til lidt fugt i bunden af flodlejet.

Men nu har den Hellige Gud jo givet os sine løfter: Hans menighed vil altid være at finde på jord – så længe det da er nådens tid, vel at mærke.

Kære medforløste, lad os fatte om Bibelen, som er Guds ord til os mennesker og løfte dens budskab om en Hellig Gud frem for mennesker, så de dør i deres synd, kaster sig i Jesu favn og bliver badet i det frelsende blod til et nyt liv!

Jeg har talt med mennesker, som har stillet spørgsmål ved, om Bibelens ord er sandt. Da kan vi roligt sige, at den er sand, for vi har fået den af Kristi hånd. Ikke-troende vil gerne overbevise om, at jeg har min sandhed, og du har din, men det er ikke sandt, for så ville der ikke være noget, der var sandhed.

Sandheden er Jesus.

Den grund, hvorpå jeg bygger,
er Kristus og hans død;
i Jesu pines skygger
er sjælens hvile sød.
Der har jeg fundet livet,
selv er jeg intet værd;
hvad Jesus mig har givet,
gør mig for Gud så kær.

Lad hele verden briste,
min Jesus er ved magt;
hvem vil hans hånd opvriste
og bryde Himlens pagt?
Ej hunger, sværd og lue,
ej pine, ve og værk
fra Jesus mig skal true,
det bånd er alt for stærk.

Ej engle-kraft og evne,
ej fyrstendømmers magt,
ej hvad man véd at nævne
af skændsel og foragt,
ej stort og ej det ringe,
ej skade eller gavn,
ej nogen ting skal tvinge
mig ud af Jesu favn.

Udgivet af

Torben Bitsch

Torben Bitsch, pedel, Videbæk. 51 år, gift med Bente og har 3 børn.

Torben Bitsch

Torben Bitsch, pedel, Videbæk. 51 år, gift med Bente og har 3 børn.