Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Pladsbyttet

Ugens vidnesbyrd, uge 45 2015. 2 Kor 5,21.

Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham (2 Kor 5,21).

Fra bl.a. Luther har vi fået et godt udtryk, som griber om og fastholder evangeliets kerne. Det lyder sådan: Alt mit er hans – alt hans er mit.

Enklere kan det i grunden ikke siges. Formuleringen findes ikke direkte i Bibelen, men den er alligevel fuldt ud bibelsk.

Jesus siger i sin ypperstepræstelige bøn til Gud: ”Alt mit er dit, og dit er mit” (Joh 17,10).

Sådan er det altså mellem Gud og Jesus. På lignende måde er det mellem Gud og Guds børn. Jesus siger senere i sin bøn, at alt, hvad Faderen har givet ham, har han givet enhver, der tror på ham (Joh 17,22).

I lignelsen om den fortabte søn siger faderen til sin ældste søn: ”Alt mit er dit” (Luk 15,31).

I Hebræerbrevet 2,17 står der om Jesus, ”at han i ét og alt måtte blive sine brødre lig” (gl.overs.). Det er altså en klar bibelsk sandhed: Alt mit er hans – alt hans er mit.

Tag denne sætning med dig i det daglige liv og grund over den. Oplev trøsten i disse ord. Det er nemlig i sådanne kerneord, vi bedst fastholdes ved troen på Jesus.

Alt mit er hans – alt hans er mit. Det understreger for os, at der er sket et pladsbytte mellem Jesus og dig. Ham tilregnes alt, hvad du er og har: synd, uværdighed, nederlag osv. – du tilregnes alt, hvad han er og har: hans lydighed, fuldkommenhed, retfærdighed osv., ja, ham selv.

Alt dette er fra Gud, som elskede os og gav sin Søn for os (Gal 2,20; Ef 5,2). Han har ordnet byttehandelen. Det er en sand virkelighed, som vi må modtage i tro og tillid.

Læg også mærke til Jesu omsorg for vores liv og sjæles frelse, når han i sin ypperstepræstelige bøn siger: ”Jeg beder for dem – Hellige fader, hold dem fast ved dit navn” (Joh 17,6.9.11).

Jesu forbøn er en stor trøst for vores hjerte!

Til sidst vil jeg citere 2 vers fra sangen ”Pladsbyttet”:

Jesus var uden synd, pletfri og ren.
Han ser mit syndeliv og syndens mén.
Så siger han til mig: Jeg bytter plads med dig,
jeg gi´r mit liv fordi, du skal gå fri!

Tak, Jesus, at du led døden for mig.
Al min retfærdighed har jeg i dig.
Synden tog du på dig, derved du frelste mig.
Tak, Jesus, tak fordi, jeg må gå fri!

Udgivet af

Bent Kjøller-Hansen

Bent Kjøller-Hansen, Skjern, afd.leder/off.adm., nu pensionist og prædikant i Luthersk Mission.

Bent Kjøller-Hansen

Bent Kjøller-Hansen, Skjern, afd.leder/off.adm., nu pensionist og prædikant i Luthersk Mission.