Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Peters afskedshilsen

Ugens vidnesbyrd, uge 24 2017. 2 Pet 3,18.

Men voks i nåde og erkendelse af vor Herre og frelser, Jesus Kristus (2 Pet 3,18).

Dette er de sidste ord, vi har fra apostlen Peter. En sidste og afgørende tilskyndelse. ”Men voks – i nåde og erkendelse af vor Herre og frelser, Jesus Kristus.”

Peter vil, at menigheden skal vokse! Han vil, at du skal vokse! Vokse i erkendelsen af Jesus Kristus og nåden i ham.

Men hvordan erkender man en person; Jesus, som der er tale om her? Det gør man ved i praksis at have omgang med ham og med hans ord. Opnå kendskab til ham gennem levende erfaring og tro. Det er den rette måde. Jesus må med i alt. I sejre og nederlag, i mørke og lys, i nød og i glæde. I alle disse ting får du lov til at lære ham at kende. Kende hans godhed og omsorg, hans stærke frelsesvilje og nådige sindelag. Alt sammen tæt knyttet til hans eget ord i Bibelen – loven og evangeliet.

Hør nu, du som vil adlyde apostlens formaning her: Plej din omgang med Jesus! Bliv fortrolig med ham frem for nogen anden, og sæt tid af til ham – til Jesus (Matt 6,6).

Start og slut ved Golgata – der må vi møde Jesus allerstærkest og allermest. Mærk dig hans sår for dine synder, og husk, hvad han sagde om din sag: Det er fuldbragt.

Mange i dag siger, de ikke har tid! Gad vide hvad de mennesker vil sige til Gud på den yderste dag? Profeten Daniel havde vel mere end rigeligt at se til som rigets næstmest mægtige mand i Babylon. Alligevel søgte han ind for Guds ansigt tre gange om dagen. Han havde tid – nådetid.

Det er afgørende, at vi vokser i nåde og kendskab til Jesus, vor Herre og frelser. Vi må bindes til Jesus gennem et dybt personligt forhold – både som menighed og enkelt menneske. Både som ung og som gammel – her er ingen forskel.

Et personligt forhold til Jesus er ikke omkostningsfrit. Jo dybere det er – jo større omkostning har det for livet, både indad og udadtil. Jo mere du erkender af Kristi nåde, desto mere erkender du også af din synd. Jo mere du mærkes af Jesus i dit liv, desto mere kamp bliver der mod dit kød! For Kristi Ånd ønsker at dræbe og fortrænge dit gamle menneske, så troens nye liv kan vokse (Rom 8,11-14). Det kaldes helliggørelse, og det er Åndens værk.

Udadtil tiltrækker du også Djævelens raseri – for du er jo gået ind i et dybt samfund med hans værste fjende og undertvinger, Jesus Kristus. Djævelen hader ham, du elsker!

Og verden forstår dig heller ikke. Den møder ofte det, du elsker, med ligegyldighed eller endog foragt. Husk: Du er jo ven med ham, som er en dårskab for verden.

Det er så afgørende, at vi har et levende kendskab til Jesus. Mange i vor tid har kun et forstandsmæssigt kendskab – og det er en stor nød. Specielt når det gælder for hyrder og forkyndere. For da føres vi vild. Ganske umærkeligt. Forstandsmæssigt virker det så rigtigt. Vi, og Guds ord, læren – må jo også følge med tiden. Men dette er stik imod Peters formaning.

Udgivet af

Ruben Skov Jensen

Ruben Skov Jensen, Sverige, tavlemontør/elektriker.

Ruben Skov Jensen

Ruben Skov Jensen, Sverige, tavlemontør/elektriker.