Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

På vandring med Gud

Ugens vidnesbyrd, uge 19 2021. 1 Mos 5,22.

Vi skal standse for en person fra den allerældste slægtstavle, vi har, nemlig faderen til det allerældste menneske, der er omtalt i Bibelen, Enok, som vi møder i Første Mosebog kapitel 5.

De personer, der levede før syndfloden, havde helt andre livsbetingelser end os, der lever i dag. Nogle af dem blev – efter vore forhold – meget gamle. Metusalem blev 969 år, men hans far Enok ”kun” blev 365 år. Enok betyder ”indviet,” det vil sige: den, som er indviet til Gud. Der står om Enok, at han, efter at have fået Metusalem, vandrede i 300 år med Gud

I de første syv generationer uden for paradisets have er Enok den første, der får dette vidnesbyrd. Der fortælles ikke andet om Enok, end at han vandrede med Gud. Det er også en væsentlig oplysning om et menneske. Hele to gange står der, at han vandrede med Gud. Han levede åbenbart i et fortroligt forhold til Gud, et fortroligt fællesskab med Gud. Noget større kan ikke siges om et menneske, end at det vandrer med Gud, vandrer med Jesus. Enok fik det vidnesbyrd, at han gik ind i kaldet til at vandre med Gud, at leve nær Gud.

Paulus skriver i 1 Kor: ”Trofast er Gud, som kaldte jer til fællesskab med sin søn Jesus Kristus vor Herre.” Vi har alle fået et kald fra Gud. Så tænker vi ofte på et kald til en eller anden tjeneste. Der er mange tjenester i Guds Rige, som vi har fået et kald til. Men det første og største kald som kristen er at vandre med Jesus, at leve med Jesus.

Jesus kaldte sine 12 disciple, først og fremmest for at de skulle vandre med ham, følge ham, være sammen med ham, have fællesskab med ham. Og i dette fællesskab skulle de være vidne til, hvad Jesus sagde, hvad Jesus gjorde.

Da Jesus kaldte sine disciple, sagde han: ”Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere.” Ved at være sammen med Jesus så de hans herlighed. Ved at lytte til Jesus blev de lukket ind i hans herlighed.

Disciplen Johannes bekræfter det, når hans skriver: ”Vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.” Tænk at vandre med Jesus og se hans herlighed.

Johannes havde mødt Jesus, ham, som andre bare kaldte tømmermandens søn fra Nazaret. Men Johannes havde vandret med Jesus, hørt hans budskab, set hans undergerninger. Han var med, da Jesus opvakte Lazarus. Han havde set Jesus på korset, set ham efter opstandelsen. Han havde set Guds herlighed, han havde mødt Jesus.

Enhver, der kommer til tro på Jesus, får lov til at se Guds herlighed. Det var og er Jesu ønske, ja, Jesu stærke ønske, at vi skal se hans herlighed. ”Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for at de skal se min herlighed,” sagde Jesus i sin ypperstepræstelige bøn.

Han kaldte os – med en hellig kaldelse – til at vandre med ham, til at tilhøre ham. Han kaldte os, ikke på grund af vore gerninger, men efter sin egen beslutning, og af den nåde, som var givet os i Kristus Jesus.

Vi er kaldede til at vandre med Jesus, og når vi følger Jesus, så vandrer vi i lyset. Og hvis vi vandrer i lyset, så har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns blod renser os for al synd. På livets vandring har vi som Guds børn et mål at vandre efter.

Vi er hans værk, skabte i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud har lagt til rette for os at vandre i, som en frugt af at leve med Jesus og en frugt af Guds Ånds gerning i vore hjerter.

Kom, lad os vandre i Herrens lys” (Es 2,5).

Du vandringsmand til den gyldne stad,
tab ikke Jesus af syne,
Du går ej vild, når I følges ad,
tab ikke Jesus af syne!

Han leder dig ved så mild en hånd.
Tab ikke Jesus af syne!
Han styrker dig med så stærk en ånd.
Tab ikke Jesus af syne!

Er vejen mørk til dit mål at nå,
Tab ikke Jesus af syne,
det næste skridt kan i tro du gå.
Tab ikke Jesus af syne!

En lygte har du i Herrens ord.
Tab ikke Jesus af syne!
Den leder dig på det rette spor,
Tab ikke Jesus af syne!

Udgivet af

Christian Lund

Christian Lund, pensionist, Hillerød.

Christian Lund

Christian Lund, pensionist, Hillerød.