Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Overgivet til Guds nådes ord

Ugens vidnesbyrd, uge 28 2016. ApG 20,32

Nu overgiver jeg jer til Gud og til hans nådes ord, som formår at opbygge og at give arven til alle dem, der er helliget (ApG 20,32).

Ordene er sagt af Paulus til de ældste fra Efesos, da han tog afsked med dem i vished om, at han ikke mere skulle få dem at se på denne jord.

Paulus var klar over, at når han var borte, ville der komme glubske ulve til dem, der ikke ville skåne hjorden. Vi gøres altså helt klart, at alt ikke åndede fred og idyl i kirkens første tid.

Der forestod en åndskamp i troen, som ikke kunne kæmpes og vindes gennem menneskelig beslutsomhed og styrke. Nej, dertil var kampen alt for hård. I kampen mod de glubske ulve var der brug for en langt stærkere magt. Der var brug for en magt, der var stærkere end satan, som virkede gennem de glubske ulve. Og hvor fandtes den?

Nu overgiver jeg jer til Gud og til hans nådes ord, som formår at opbygge og at give arven til alle dem, der er helliget.”

De ældste blev overgivet til Gud og til hans nådes ord. Deri var hjælpen. Gud og hans nådes ord var bolværket mod de glubske ulve. Sådan var det dengang.

Også i dag er der mange vildledende og forførende røster. Hvordan skal det gå Herrens menighed? Der er mange glubske ulve både i os selv og iblandt os. Herom er der ingen tvivl. Satan går på rov. Hvordan skal det gå med den enkelte af os ?

Det er let at give sig modløshed i vold. Det har ikke mindst satan en stor interesse i, at vi gør. Han ønsker, at vi lige så godt kan opgive først som sidst. Det kunne vi da også, hvis det alene stod til menneskelig kraft og evne at fuldføre løbet.

Guds Ord består af lov og evangelium. Det er helt afgørende, at vi hører og læser både lov og evangelium. Men hjertet styrkes aldrig ved loven, hvis loven høres ret. I stedet lukker den munden i strafskyldighed. Den giver ingen mættelse eller styrkelse; for den afdækker hjertets syndefordærv.

Men evangeliet – nåden – styrker hjertet. Hebræerbrevets forfatter siger: ”Lad jer ikke føre på afveje af alle mulige fremmede lærdomme” … Og så føjer han de vidunderlige ord til: ‘For det er godt, at hjertet styrkes af nåden‘.

Hvilket evangelium er det ikke for hjælpeløse syndere, at Guds Ord siger, det er godt, at hjertet styrkes af nåden. Og at det er Gud og hans nådes ord, som formår at opbygge og give arven til dem, der er helliget?! Og netop det ord er vi overgivet til, også i dag!

Vi får lov at sige til os selv og hinanden: Gud er den samme i dag! Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid. Hans nådes ord er det samme! Heri er den opbyggende og bevarende kraft også for os.

Vi har en Frelser, der med et eneste offer for altid har ført dem, Han helliger, til målet. Det er fuldbragt! Ikke af vor beslutsomhed; men af Ham. Hans offer er så mægtigt og eviggyldigt, at han ved det for altid har ført dem, han helliger, til målet.

Tænk: Det er ikke os; men Guds nådes ord, som formår at opbygge og give arven til dem, der er helliget. Og det er netop dét nådes ord, vi er overgivet til. Dét får vi lov at nedsænke vore hjerter i.

Udgivet af

Birte Kristensen

Birte Kristensen, Kjellerup, social- & sundhedshjælper.

Birte Kristensen

Birte Kristensen, Kjellerup, social- & sundhedshjælper.