Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Nøjsomhedens gave

1 Tim 6,6-8. Om faren ved at blive fanget af griskhed og gerrighed - og om den kristnes sande skat.

Indtil jul vil der på hjemmesiden være en “ugens artikel”, ligesom der er et ugens vidnesbyrd og ugens citat. Det er opbyggelige artikler, som ikke før har været bragt i bladet eller på hjemmesiden. Artiklerne kan læses elektronisk eller printes via det grønne printikon på rækken af ikoner umiddelbart over denne tekst. Denne uges artikel er et lille uddrag fra Christian Scrivers bog “Sjæleskat”. “Ugens artikel” fra tidligere kan findes i boksen ‘relaterede ressourcer’. 

Og vist er det, at gudsfrygt sammen med nøjsomhed bærer lønnen i sig selv; for tomhændet kom vi til verden, og tomhændet skal vi gå ud af den; har vi føde og klæder, skal vi lade os nøje med det (1 Tim 6,6-8).

Gudsfrygt og nøjsomhed er to blomster fra den samme rod. Troens rod. Det menneske, der får fred med Gud og glæde i Helligånden, bliver nøjsom og tilfreds med det, han har. Når man ejer Gud og hans himmel, hvad mere skal man så forlange?

Den kristnes nøjsomhed er Åndens frugt. Den kristne finder sin rigdom i Jesus og ved, at han er under Guds omsorg og ledelse. Når Gud giver sin velsignelse, takker den kristne og ved, at det kommer fra Herren. Men han er også glad i trængsel og sorg og ved, at ”Herren gør fattig, og han gør rig, han ydmyger, og han ophøjer” (1 Sam 2,7).

Den kristne nøjsomhed står ikke i modsætning til sparsommelighed. Derimod vil griskhed og gerrighed ikke kunne bo sammen med nøjsomhed.

Kærlighed til penge er roden til alt ondt. Et gerrigt menneske sætter sin lid til sine penge og ikke til Gud. Han kan synde mod Gud, såre sin samvittighed og skade sin næste, bare han kan tjene penge. Griskheden har gjort mange til mordere og røvere, til tyve og bedragere. Det griske menneske er ubarmhjertigt og hårdt. Han er slave af Djævelen og bliver holdt fanget i gyldne lænker til at gøre hans vilje.

Denne last er meget almindelig i vores tid. Man finder ikke mange hjem og hjerter, hvor den ikke har sneget sig ind og hersker både i det skjulte og i det åbenbare. Derimod finder man aldrig nogen, der vil indrømme at være grisk.

Gerrigheden har mange ansigter. ”Jeg er ikke grisk,” siger man måske. ”Jeg er jo bare fornuftig og sparsommelig ved at lægge lidt til side. Det er hårde tider, så man må arbejde fra morgen til aften, hvis man vil opnå noget i det her liv og være i sikkerhed.”

Lad griskhedssynden forklæde sig, så meget den vil. Den er let at kende efter Guds ord. Den gerriges penge er ikke i hans egen magt. Det er muligt, at han har kisten med pengene. Men det er Satan, der har nøglen.

Enhver må prøve sig selv og se, om man nærer denne slange ved sit bryst!1 Du må ikke lade dit hjerte blive bidt af griskhed og bekymring for, hvordan du skal få mad og drikke.

Verden er i vores tid nærmest druknet i griskhed og dyrkelse af mammon og ved ikke, hvad det er at have nøjsomhed og et sind, der stiller sig tilfreds. Mange må sige, som en præst engang udtalte: ”Vores by har ingen anden Gud end Mammon.”

Men det er umuligt, at vores Herre Jesus og griskhedsdjævelen kan bo i det samme hjerte. Bed derfor Gud om nøjsomhedens gave, så du kan stille dig tilfreds med det, Gud giver. Når du så bliver rig og æret, bliver du ikke hovmodig, og når det går dig skidt, og du bliver fattig og forhånet, så bliver du ikke modløs.

En kristen er fattig i ånden midt i al sin rigdom. En kristen regner det for en Guds nåde, når Gud ind imellem blander vin med vand og sætter bittert salt frem til de gode retter. I medgang er en kristen som en blomst, der står i havens fede jord og breder sig mere og mere ud mod solen og himlen.

Er du kristen, har du en uforgængelig, ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til dig (1 Pet 1,4). For Jesus er din skat og din rigdom.

Fra Christian Scrivers “Sjæleskat”. Sprogligt opdateret og bearbejdet af Henrik Gren Hansen.


1 Christian Scriver henviser her til Æsops fabel ”Bonden og slangen”, hvor en bonde ser en stivfrossen slange, tager sig af den og lægger den ind til sit bryst. Da slangen vågner, viser den ikke taknemlighed, men bider ham.

Udgivet af

Christian Scriver

Christian Scriver (1629-1693), tysk præst og opbyggelsesforfatter.

Christian Scriver

Christian Scriver (1629-1693), tysk præst og opbyggelsesforfatter.