Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Nødnummeret 121

Ugens vidnesbyrd, uge 16 2024. Sl 121,1-2.

Vi havde på min arbejdsplads information om PDV, dvs. Pågående Dødelig Vold, og hvordan man skal agere ved masseskyderier og terrorangreb. Det gælder om altid at tænke på sin egen personlige sikkerhed og at kende til nødnummeret 112; så er man klar, hvis katastrofen indtræffer. Nødnummeret 112 går til Alarmcentralen.

Men når Herren er vores Gud har vi frem for alt brug for nødnummeret 121. Det går til Himlen.

I Sl 121 står der nemlig: Jeg løfter mine øjne mod bjergene, hvorfra kommer min hjælp? Og svaret findes allerede i næste vers: Min hjælp kommer fra Herren, himlens og jordens skaber.

112 er ikke at foragte, men 121 har fordelen af, at den almægtige Gud lover: ”Før de kalder, svarer jeg, endnu mens de taler, hører jeg.”

Livet på denne jord er ikke altid enkelt. Vi bliver stillet over for problemer og vanskeligheder af forskellig slags.

Måske du, som de fleste mennesker, anser Gud for bare at være en tankekonstruktion, skabt af mennesker med en enklere sans for fakta og logik? I så fald er det på høje tid, at du begynder at sørge for din personlige sikkerhed! Der er mere end én, der i al hast er blevet kaldet ind for den Højestes domstol. Vend dig til Jesus i bod og bøn og sæt din lid til ham som din personlige sikkerhed, som din forsvarer, mens der endnu er tid til sindelagsændring og omvendelse.

Måske du sidder fast i tvivl og hele tiden bliver mindet om fornægternes argumenter. Dit hjerte fyldes ikke af Guds ords lys, men af mørke. Så brug nødnummeret 121! Og Jesus svarer: ”Fred være med jer (…) Hvorfor kommer der tvivl i jeres hjerte?” (Luk 24,36.38) og trøster ved at henvise til Skriften.

Måske du er urolig for fremtiden, for krig og terror. Ja, fremtiden på denne jord ser alt andet end tillokkende ud. ”Hvorfra kommer min hjælp?” Jo, din ”hjælp kommer fra Herren, himlens og jordens skaber”. Det er hverken Putin eller NATO, der bestemmer, hvordan tingene udvikler sig. Det er bestemt på højere sted. Hent trøst i salmistens ord: ”Selv om en hær belejrer mig, er mit hjerte uden frygt; selv om der føres krig imod mig, er jeg dog tryg” (Sl 27,3).

Måske dit arbejde langsomt dræner dig for energi. Du får ikke den anerkendelse, du fortjener, og du modarbejdes og udsættes for mobning. Du tænker: ”Hvorfra kommer min hjælp?”

Bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud,” skriver Paulus (Fil 4,6). Følg formaningen: ”Søg først Guds rige,” og tak for, hvordan verset fortsætter: ”så skal alt det andet gives jer i tilgift” (Matt 6,33).

Måske du plages af ensomhed. Årene går, og du længes efter fællesskab, efter en trofast ven eller efter familie. Du siger ”jeg er som uglen i ruinerne” (Sl 102,6). Brug nødnummeret 121! Hvil i, at ”Gud har bestemt din styrke” (Sl 68,29). Du har en Gud, som ”giver de ensomme et sted at bo” (Sl 68,7). Din ”hjælp kommer fra Herren”. Hag dig fast i løftet: ”Ingen, der håber på dig, bliver til skamme” (Sl 25,3).

Måske har du fået et tungt lod i ægteskabet. Måske glæden er borte, og kærligheden er forkullet. Du oplever ligegyldighed eller smålighed. ”Hvorfra kommer min hjælp?” Herren er mægtig til at love: ”Se, jeg gør alting nyt” (Åb 21,5). Og du må sige: ”Det trøster mig i min elendighed, at dit ord holder mig i live” (Sl 119,50).

Måske du plages af fysisk eller psykisk dårligdom. Du har mærket, at den raske har mange ønsker – men den syge har kun ét. Brug nødnummeret 121! Søg trøst i, at Jesus tog vore sygdomme og bar vore lidelser (Es 53,4). ”Han giver den udmattede kraft, den kraftesløse giver han ny styrke” (Es 40,29).

Måske er du havnet i så komplicerede økonomiske forhold, at du ikke ved hverken ud eller ind. Prisen på mad og husleje begynder at overstige din indkomst. Du sidder fast i lån, hvor problemerne med renter og tilbagebetaling synes uoverstigelige. ”Hvorfra kommer min hjælp?” Din ”hjælp kommer fra Herren”. For: ”Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt?” (Rom 8,32).

Måske du har pårørende, der lever fremmede for Gud. At se nære og kære på vej mod evig fortabelse kan berøve os livsmodet. Brug nødnummeret 121! Bed Gud om, at løftet fra Esajas’ Bog må gælde for dig og din familie: ”Alle dine sønner skal være oplært af Herren” (Es 54,13). Redningen kan blive lige så underlig som i ApG 27. Alle passagererne havnede ganske vist i vandet, men de blev reddet – ”nogle på planker, andre på vragrester. Og således skete det, at alle kom frelst i land” (ApG 27,44).

Måske du gennem Guds ubegribelige nåde er blevet bevidst om, at synden skiller dig fra Gud, og at en evighed uden Jesus indebærer Helvede som endestation. Du bliver dømt af apostlens ord: ”Uden tro er det umuligt at behage Gud” (Hebr 11,6), for du kan overhovedet ikke finde nogen tro i dit hjerte. Lad i stedet dit hjerte fyldes af Jesu ord: ”Dine synder er tilgivet” (Luk 7,48). Bed med Salme 71,3: ”Vær min tilflugts klippe, hvor jeg kan bo (…) du, som har givet befaling om min frelse” (jf. svensk oversættelse).

Måske du bæver for muligheden af at falde fra Herren. I særdeleshed når du mærker, hvor svag du er over for alle Djævelens fristelser. ”Hvorfra kommer min hjælp?” Din ”hjælp kommer fra Herren”. Brug den personlige rustning, Gud har givet dig! I Efeserbrevet kapitel 6 omtales vores åndelige våbenudrustning. Og trøst dig med, at det er gennem ”Guds magt”, du bevares (1 Pet 1,5).

Du har brug for nødnummeret 121!

Oversættelse: Henrik Gren Hansen

 

Udgivet af

Berthold Nilsson

Berthold Nilsson, Lönneberga, Sverige, lærer.

Berthold Nilsson

Berthold Nilsson, Lönneberga, Sverige, lærer.