Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Når Djævelen banker på

Ugens vidnesbyrd, uge 31 2021. Åb 12,10-11.

Og jeg hørte en høj røst i himlen sige: Nu er frelsen og magten og Riget vor Guds og herredømmet hans salvedes, for vore brødres anklager er styrtet, han, som dag og nat anklagede dem for Gud (Åb 12,10).

Med høj røst fra Himlen kommer der nu vejledning til Guds folk. Budskabet er, at ”nu er frelsen og magten og riget vor Guds“ (eller: ”Fra nu af…“, 1948-oversættelse). Med andre ord, der er kommet en ny tid i Guds rige, for “vore brødres anklager er styrtet.“

Denne røst kommer altså fra „vore brødre.“ Det må være de 24 ældste, som vi kender fra Åb 4,4. Med Jesu død og opstandelse er der sket noget nyt. På grund af Jesu forsoning står enhver kristen som „fuldkommen i Kristus“ (Kol 1,28). Derfor er der ikke længere noget at anklage for. Jesus har udslettet det anklagende skyldbrev (Kol 2,14f.). Anklager Djævelen alligevel de troende, skal han afvises. Det er vigtigt at vide. Banker Djævelen på, siger Luther, så send Jesus ud for at lukke op.

De har besejret ham ved Lammets blod og ved deres vidnesbyrds ord. De havde ikke livet for kært til at gå i døden (Åb 12,11).

Vi sejrer over Djævelen ved Lammets blod (Åb 1,5; 5,9; 7,14; 12,11). Selv om Djævelen er besejret, sover han, som nævnt, ikke. Tværtimod, han er fortsat aktiv som en urolig, rastløs, brølende løve, der jager sit bytte. Han kommer fortsat og anklager de kristne og siger, at ”du er ej sådan, at nåden i Kristus dig tilhøre kan“, (SOS nr. 105 v. 3), da må vi bruge Guds ord til forsvar og angreb (2 Kor 6,7) og svare, at ”jeg er elsket af Jesus og løst fra mine synder“ (Åb 1,5). På grund af forsoningen med Gud ved Jesu død er jeg ”ført til målet“ (Hebr 10,14). Derfor skal Djævelens røst frimodigt afvises og henvises til, hvad Jesus har gjort for mig.

Se hvordan Jesus sejrede over den onde, da han blev fristet (Matt 4,1-11). Tre gange svarede han: ”Der står skrevet.“ Lær af ham, og brug Guds ord i åndskampen. Det er godt at have nogle enkle, gode bibelord på lager til brug i den åndskamp, vi alle altid står i.

“De havde ikke deres liv for kært til at gå i døden.“ Med de ord sigtes der igen til martyriet. Kommer det også så vidt med os, så skal vi vide, at „tager de vort liv, gods, ære, barn og viv, lad fare i Guds navn! Dem bringer det ej gavn, Guds rige vi beholder“ (Luther i SOS nr. 547).

Selv om vi ikke ønsker martyriet, kan det være godt at være forberedt på det. Men uanset hvordan det går, må vi holde fast i at: “Nu er frelsen og magten og Riget er vor Guds!“

“Ugens vidnesbyrd” uge 30-32 vil være små uddrag af tre nye bøger, Nyt Liv har udgivet eller medvirket til at få udgivet denne sommer. Denne uges uddrag er fra bogen “Se, jeg gør alting nyt” af Svend Åge Jacobsen (s.84-86). Er man medlem af Bibelskolens Elevforening, vil man få bogen tilsendt med posten. Ellers kan man bestille bogen her.

Udgivet af

Svend Åge Jacobsen

Svend Åge Jacobsen, Haderslev, prædikant og tidligere lærer på Luthersk Missionforenings Højskole i Hillerød.

Svend Åge Jacobsen

Svend Åge Jacobsen, Haderslev, prædikant og tidligere lærer på Luthersk Missionforenings Højskole i Hillerød.