Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Nådesfrugt

Ugens vidnesbyrd, uge 22 2017. Joh 15,1.

I sin afskedstale til disciplene bruger Jesus et fantastisk billede, som understøtter væksten ved ham: Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig (Joh 15,1).

Vi kan kun opleve vækst i nåde og erkendelse, hvis vi bliver i Jesus. Skilt fra ham kan vi intet gøre. Ligesom vintræet oplever vækst gennem næringen, så skal vi som kristne, hvis vi bliver i billedet, næres gennem Ordet om Jesus. Det er et meget stærkt billede, Jesus bruger. Han viser, at vi som kristne er sammenvokset med ham.

Prøv engang at stoppe op ved dette billede. Find eventuelt din bibel, og læs versene fra Johannesevangeliet kapitel 15, vers 1-8 langsomt og grundigt, før du går videre.

Hvorfor er disciplene allerede rene (v.3)? Det kan virke underligt, at Jesus under det sidste måltid, altså før sin korsfæstelse og opstandelse, kalder sine disciple for rene.

Tænk blot på Jesu ord til Peter, da han gik i rette med sin mester for at hindre tilfangetagelsen: ”Vig bag mig, Satan! Du vil bringe mig til fald. For du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil” (Matt 16,23).

Tror du så, at Peter anså sig selv som ren? Men det er netop ikke på grund af Peter eller disciplene i sig selv. Nej, det er alene på grund af Ordet – de ord, som Jesus har talt til dem. Er det ikke forunderligt? Jeg ved ikke, hvor mange af disciplene, som under det sidste måltid virkelig forstod dette: at de allerede ER rene.

Bliv i Ordet om Jesus, så vil du opleve frugt – nådefrugt.

Efter Jesu opstandelse og samvær med sine disciple, som i sig selv virkelig er berigende kapitler at læse – jeg kan anbefale Asbjørn Aaviks bog Efter påskemorgen – forkynder Jesus sin missionsbefaling (Matt 28,16-20). Her er det værd at lægge mærke til følgende ord: ”Da de [disciplene] så ham [Jesus], tilbad de ham, men nogle tvivlede.

En del af disciplene tvivlede – også selvom de havde været vidne til Jesu treårige virke samt selve opstandelsen!

Hvilke fortrøstende ord! Jeg vender ofte tilbage til netop dette vers – for her kan jeg hvile trygt og stole på, at Jesus kan bruge mig. Dette vers er et ord til dig, som føler anfægtelse, tvivl og mismod i dit kristne liv. Der er trøst at hente i Ordet – og det ord gælder for dig!

Johannes Døberen udtaler i sit sidste vidnesbyrd: ”Han [Jesus] skal blive større, jeg skal blive mindre” (Joh 3,30).

Det, som Døberen her forklarer ganske enkelt, er læren om helliggørelse: Du skal ikke vokse i dig selv, men du skal blive i ham. Væksten findes ikke i dig selv, men hos Jesus. Hvor er det dog forløsende at tro på disse ord: Alt er allerede givet ved Jesu ord!

Jesus er synderes ven, og hans nåde er tiltænkt for de uværdige: ”Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere” (Matt 9,13). Så er der håb for en synder som mig! Lad os finde hvile ved dette frelsende ord.

Å, skal jeg frelses, så bli’r det kun,
kun af nåde.
Det er min eneste frelsesgrund:
kun af nåde.
Og står jeg engang blandt frelste der,
så ved jeg vist, at det sket er:
kun af nåde.
Men er der håb om at frelses da,
kun af nåde?
Ja, blodet vidner på Golgata:
kun af nåde.
Når jeg min tro på mig selv har mist’
da må jeg frelses fra først til sidst:
kun af nåde.

(H.E. Wisløff – citeret fra andagtsbogen ”Aldrig alene”, O. Lohses Forlag 1952)

Udgivet af

Stefan Brix Rasmussen

Stefan Brix Rasmussen, Vejle, efterskolelærer.

Stefan Brix Rasmussen

Stefan Brix Rasmussen, Vejle, efterskolelærer.