Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Mission til de hårde hjerter

Om Misjon Sareptas arbejde.

Frafaldets kontinent

Evangeliet forkyndes i vor tid for folk over hele verden. Men der er ét kontinent, hvor der bliver stadigt færre evangeliske kristne. Det er i Europa, det første kristne kontinent. Frafaldet er stort, og det mærkes fra nord til syd.

De dybeste årsager til frafaldet skal findes i hjerternes forhold til Guds ord, i første omgang i de kristne menigheder. Dermed er det også sagt, hvor vejen går frem, hvis vi ønsker at blive bevaret mod frafaldet og selv være redskaber for evangeliets udbredelse.

Vores første kald er selv at komme til Guds ord og tage det til os i sin helhed, i lov og evangelium. Ordet leder os til Jesus som vores frelser og giver os åndeligt liv ved tro på ham. Kun når vi selv lever af og ved evangeliet, kan vi tjene evangeliets udbredelse til andre.

Disse grundtanker er bærende for et nyt evangelisk luthersk missionsarbejde i Europa. Det drives af nordmænd og danskere i fællesskab og kaldes Mission Sarepta.

Åndeligt liv midt i frafaldet

Navnet Sarepta er valgt med omtanke. I Sarepta fandt Elias mad og drikke midt i en tørketid. Derved kunne han selv holdes i live, og derved kunne han være redskab for Guds ords forkyndelse over for andre (1 Kong 17,7ff.). Det skete ved Guds nåde og ved Guds underfulde magt. Netop dette har vi som troende brug for i vor tid.

Mission Sarepta har eksisteret i 4 år, og stifterne er nordmænd. Indadtil i Norge er målet at komme ud med central bibelsk forkyndelse til dem, som gerne vil lytte og tage imod. Forkynderne i Mission Sarepta kommer ud til mange små og udefra set skrøbelige menigheder.

Målet er ikke at opbygge en organisation med egne forsamlinger, men at forkynde Guds ord til dem, som vil høre, til frelse og til bevarelse i troen på Jesus. Som formanden, Johannes Kleppa formulerer det: ”Sarepta er et missionsarbejde med stor tro på forkyndelse og oplæring i Guds ord. Tillid til Bibelen og Ordets virkekraft er afgørende i alt sandt missionsarbejde. Uden det forsvinder åndskraften.”

Men Sarepta ønsker også at række evangeliet videre i dele af Europa, hvor der aldrig har været noget folkeligt gennembrud for evangeliet. Lederne i Mission Sarepta har fået et særligt kald til at drive mission i Spanien.

Spanien

I Spanien er kun 1% registrerede som evangeliske kristne. Den katolske kirke står stærkt og har formet de fleste spanieres billede af den kristne tro og det kristne budskab. Derfor tænker spanierne generelt, at kristendom handler om ydre moral og om lydighed mod den ydre kirke. Siden der blev givet religiøs frihed i 1978, har millioner af spaniere forladt den katolske kirke. Både de, som har forladt den katolske kirke, og de, som er blevet i den, er meget utilbøjelige til at lytte til evangeliske missionærer.

Jordbunden for evangeliets forkyndelse er hård i Spanien. Landet er blevet kaldt ”missionærernes kirkegård”, fordi så mange evangeliske missionærer gennem tiden har mistet modet og har givet op i arbejdet for evangeliets forkyndelse.

Ledere og medarbejdere i Sarepta-arbejdet er fuldt bevidste om denne historie. Men de er overbeviste om, at Gud har kaldet dem til at arbejde videre, hvor mange andre har givet op. Jan-Tore Olsen, som er ansat som evangelist og bibelunderviser i Mission Sarepta, udtaler om Spanien som missionsmark: ”Spanien er hårdt. Frygteligt hårdt. Dog findes der ikke et hjerte, som er så hårdt, at Gud ikke kan bøje det. Eller så koldt, at Gud ikke kan tænde det i brand.”

Elias tjente netop i en tid og i et folk, som var præget af hårde hjerter. Han var fristet til at blive modløs og give op. Men Gud fornyede ham i kaldet. Gud havde omsorg for dem med de hårde hjerter, og Gud både ville og kunne nå dem. Som Jan-Tore Olsen formulerer det: ”Stille og stærkt tegnes billedet af et folk, som ikke vil høre, som ikke vil vende om, og som på ingen måde vil glæde sig over profetens komme. Men også blandt sådanne skulle Guds ord forkyndes.”

Et er nødvendigt

Et vigtigt redskab i missionsarbejdet har været oversættelsen af Hans Erik Nissens andagtsbog Et er nødvendigt. Siden 2014 har Mission Sarepta samarbejdet med Dansk Balkan Mission om oversættelsen til spansk og om trykning af andagtsbogen. Den er blevet trykt i fire dele, som uddeles gratis.

I Spanien er det hensigten, at andagtsbogen skal blive til åndelig fornyelse og hjælp i troen på Jesus for dem, som allerede har mødt evangeliet. Det drejer sig ikke mindst om sydamerikanere, som er indvandret til Spanien. Blandt de mange sydamerikanske indvandrere er der en del, som har været med i evangeliske menigheder i hjemlandet. De kommer til et nyt land, hvor der er meget få evangeliske kristne, og hvor mange ting kan trække dem væk fra Jesus.

Om disse folk skriver lederne i Mission Sarepta: ”Mange af dem kommer til Spanien med en levende tro på deres frelser, på jagt efter arbejde. Mange er af forskellige årsager kommet på afstand af Guds ord og lever uden nogen som helst kontakt med en kristen menighed. Vi vil bruge tid på at opsøge enkeltpersoner og gøre, hvad vi kan, for at de kan få et nyt møde med Jesus.”

Jan-Tore Olsen har særlige forudsætninger i dette arbejde, da han i en lang årrække har arbejdet som missionær blandt spansktalende i Sydamerika. Han er imidlertid ikke alene om at arbejde som evangelist i Spanien. To danskere er ansat til at tage del i det evangeliserende arbejde: Asger Refslund-Nørgaard og Johannes Thorlund.

Bibel- og oplæringscenter

Det fysiske udgangspunkt for Mission Sareptas arbejde i Spanien er et Bibel- og oplæringscenter i Sydspanien ikke langt fra Alicante. Centeret er købt for gaver og fungerer i sommermånederne som ramme for en lang række bibellejre. Fra oktober til juni fungerer centeret som en bibelskole med to undervisningsspor.

Det ene spor henvender sig til skandinaver. Undervisningen er tilrettelagt i afsluttede forløb på én eller to uger, så man kan vælge at deltage i korte forløb. Der er ingen aldersbegrænsning. Deltagelsen i bibelskolen kan kombineres med almindelig ferie og oplevelse af landet og med deltagelse i evangelisering. Blandt de danske undervisere dette år er blandt andre Asger Refslund-Nørgaard, Johannes Thorlund og Dan Hessellund.

Man kan læse mere om bibelskolen på www.centrosarepta.no.

Et andet undervisningsspor henvender sig til spansktalende. Her underviser blandt andre Jan-Tore Olsen og danske Johannes Thorlund.

Johannes er gift med Maria, og de har fire børn. Familien Thorlund har set det som sit kald at bosætte sig i Spanien for at tjene evangeliets udbredelse her. Johannes’ opgaver i tilknytning til Sarepta er, som det er fremgået ovenfor, at evangelisere og at undervise på bibelskolen både for skandinaver og spaniere. Johannes har en ingeniørvirksomhed i Danmark, som han passer sideløbende med arbejdet i Spanien. Det bidrager til at finansiere familiens liv og tjeneste i Spanien.

Det spanske spor på bibelskolen sigter på at opbygge og grundfæste evangeliske kristne i Spanien i troen på Jesus og i Bibelens ord og at udruste dem til at tage del i tjenesten for evangeliet.

Forbøn

Sareptas arbejde er støttet af troende, som glæder sig over arbejdets åndelige linje og formål. Støtten er først og fremmest forbøn. Som formand Johannes Kleppa formulerer det: ”Al missionserfaring viser tydelig, at plovspidsen i arbejdet er bøn. Uden det bliver det bare til løse slag i luften.”

Har du en bedeliste og er der plads til endnu et bedeemne, så vil jeg opmuntre dig til at skrive Mission Sarepta på. Det er et arbejde, som er båret af tillid til sandheden og kraften i Guds ord, af villighed til at forkynde Ordet i både lov og evangelium, og af ønsket om at være sandheden tro i kærlighed. Der er grund til at takke Gud for dette arbejde og at bede for dets medarbejdere.

Lige nu er der særligt grund til at bede om kræfter hos medarbejderne, som er hårdt spændt for i det, som stadig er en pionerfase. Bed også om, at familien Thorlund må finde en bolig. Det har vist sig svært, blandt andet af økonomiske årsager.

På næste års vinterlejr i uge 7 er det planen, at Johannes Thorlund kommer på besøg for at fortælle om Mission Sarepta.

Mere information om arbejdet, herunder om muligheden for at støtte det økonomisk, kan findes på www.misarepta.com.


Artiklen er fra Nyt Livs blad nr. 2-2018. Hele bladet kan læses her.

Udgivet af

Mikkel Vigilius

Mikkel Vigilius, Hillerød, underviser på Luthersk Missions Højskole, redaktør for Nyt Livs blad.

Mikkel Vigilius

Mikkel Vigilius, Hillerød, underviser på Luthersk Missions Højskole, redaktør for Nyt Livs blad.