Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Min nåde er dig nok

Ugens vidnesbyrd, uge 43 2021. 2 Kor 12,8-9.

Tre gange bad jeg (Paulus) Herren om, at den (tornen i kødet) måtte blive taget fra mig, men han svarede: ’Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed’ (2 Kor 12,8-9).

Herrens ord til Paulus ”min nåde er dig nok” er sikkert nogle ord, som mange af os kender godt, i hvert fald os, der har været så lykkelige, at vi er vokset op et sted, hvor Guds ord har lydt.

Men med denne baggrund kan der også være en fare for, at alt bliver så selvklart, at vi glemmer at reflektere over ordene. Lad os derfor et øjeblik blive stille for disse ord og reflektere over indholdet i udsagnet, som altså ikke kun var ord til Paulus, det er også ord til os i dag.

Tror vi på, at nåden er nok? Jo, vi læser det, vi siger, at vi tror på det, men hvorfor higer vi så alligevel næsten hele tiden efter noget mere i snart sagt alle mulige forhold; penge, fritid, hus og hjem og menighed? Kære ven, det er synden, som vi er fulde af, eller som Paulus siger det, en torn i kødet, som driller os, men det ændrer ikke noget ved Guds udsagn til os om, at nåden den er nok.

Indledningsordet er hentet fra formaningsbrevet til korinthermenigheden, som Paulus skrev. Denne menighed var ved at blive ført på afveje af succesfulde prædikanter, som fraveg den sunde apostolske lære, og derfor var der en fare og trussel for, at menighedens forhold til frelsen i Jesus Kristus var ved at glide dem af hænde.

I finder jer jo kønt i, at der kommer nogen og prædiker en anden ånd end den, I fik, og et andet evangelium end det, I tog imod” (2 Kor 11,4).

Det er ind i denne sammenhæng, at Paulus taler om, at nåden fra Herren er nok og at egen magtesløshed er en styrke – ord, som han havde modtaget fra Herren. Det er ikke vores penge, vores fritid eller hjem og ej heller nye og smarte prædikanter med et andet og måske mere underholdende og for os mere velklingende evangelium, hvor frelsen og nåden fra Gud kun får en meget lille plads eller slet ingen. Frelsen fås alene gennem Jesu forsonergerning på korset, hvor det er hans blod, der flød for mig, som gælder, og som har betydning.

Det er nåde. Og det er denne nåde, der er nok for dig. Den er nok, når det gælder vores liv her på jorden, og den er nok som værn mod Satans evindelige angreb. At det er sådan, skriver Paulus, når han fortæller, at en Satans engel havde givet ham en torn i kødet, som skulle slå ham, for at han ikke skulle blive hovmodig. Tornen plagede Paulus og han bad tre gange om, at han måtte blive fri for denne torn. Egentlig må man sige, at det synes underligt at tænke på, at han kun bad tre gange om at blive fri for tornen. Vi vil nok umiddelbart tænke, at han skulle have været mere udholdende i bønnen. Men Paulus fik som svar fra Gud, at tornen ikke ville blive fjernet og det fordi Gud ville, at han skulle blive bevaret som en frelst synder, der ikke skulle være hovmodig og stærk i det evangeliserende arbejde han udførte. Og hvorfor det? Jo, fordi Gud kun kunne bruge ham i hans egen magtesløshed, så Guds kraft kunne udfolde sig. Nåden var nok – og det bønnesvar accepterede Paulus.

Lad os derfor også huske på Paulus, når vi synes, at vi måske ikke får det bønnesvar, vi helst vil høre og derfor fortsætter med vore bønner, fordi vi mener, at Gud må have taget fejl.

Vi må med Paulus lære, at nåden er nok og at vores himmelske far og hans gode og nådige vilje nogle gange svarer os med et ”nej”. Så kan det meget vel være, at vi ikke forstår hvorfor. Det er Gud, der på denne måde vil vise os vores afmagt i forhold til hans vældige styrke. Og det viser os også, hvordan Gud på denne måde siger til os, at det vigtigste for os er, at vi når frem til Himmelens salighed.

For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men bøde med sit liv?” (Matt 16,26). Nej, nåden er nok!

Når man i vækkelsestiden og en del år efter ofte kunne se broderede indramninger med bibelord, herunder også ofte ordene Min nåde er dig nok, så afspejler det også, at disse ord var blevet særligt værdifulde for dem, der hængte dem op i deres hjem.

Dette ord om nåden, og at den er nok, er Guds ord. Derfor er de evigt gyldige ord og ord, som kan bringe en synder fra fortabelsen til et evigt liv med Gud.

1. Gud tilgiver, Gud tilgiver
al vor synd, han gør os fri.
Fri fra dommen, og vi bliver
gemt i nådens amnesti.
Tak min kære fader.
Tak min kære fader.

2. Vores afmagt, vores afmagt
og den ”torn”, som uro gør.
Se, den af Gud til os er lagt,
så hovmodet ej os før’
hen i en selvgodhed,
hen i en selvgodhed.

3. Gode nåde, gode nåde,
den for os er nok og alt.
Herre, lær os om den gåde,
du for os har alt betalt,
med Jesu eget blod,
med Jesu eget blod.

4. Frihed rækkes, frihed rækkes
til enhver, som ønsker den.
Tænk hvor stort, når bordet dækkes
med din nåde, Gud og ven.
Ufatteligt det er.
Ufatteligt det er.

(Thorkil Ambrosen, 2021)

Udgivet af

Thorkil Ambrosen

Thorkil Ambrosen, Hillerød, cand. agro.

Thorkil Ambrosen

Thorkil Ambrosen, Hillerød, cand. agro.