Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Lys over Ordet

Ugens vidnesbyrd, uge 15 2024.

Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle Skrifterne (Luk 24,27).

Gennem Bibelens ord kalder og lokker Gud dig tilbage til fællesskabet med sig; det fællesskab, som blev brudt, da menneskeslægten gennem syndefaldet kom ind i det sataniske oprør mod Gud.

Gennem dette ord søger Gud i kærlighed at lokke dig ud fra syndens, dødens og mørkets magt og ind i sin elskede Søns rige (Kol 1,13). Gennem dette ord søger han dig som hyrden, der søger det tabte får (Joh 10,11). Gennem dette ord søger han dig som den trofaste brudgom, der søger sin troløse hustru (Es 50,1; Hos 11,8; 2 Tim 2,13).

Hvis du i omvendelse og tro griber ordene i denne bog, ejer du alle de velsignelser og gaver, som den lover (Matt 3,2ff.; Ef 1,3; 1 Tim 2,1-6). Du får del i Guds retfærdighed ved tro uden gerninger. Du kommer ind i barnekår hos Gud og får del i det evige liv.

Reformatoren Martin Luther siger et sted: “For den, som tror og holder Kristi ord, er Himlen åben, Helvede lukket, Djævelen fanget, synden tilgivet, og han er et barn af det evige liv. Det lærer denne bog, den hellige Skrift, og ellers ikke nogen anden bog på jorden. Den, som derfor vil leve evigt, bør studere flittigt i Skriften. Den, som ikke gør det, eller ikke vil gøre det, han er og bliver i den evige død“ (WA 48,155).

Men selvom ethvert menneske i denne verden kan høre og læse sandhederne i Skriften, og selvom disse sandheder i og for sig er enkle og ligetil, kan intet menneske forstå disse ord, uden at de bliver åbenbaret ved Helligånden. Jesus siger, at det korn, som faldt i den gode jord og bar frugt, var “den, som hører ordet og fatter det“ (Matt 13,23).

Den forståelse, Skriften her taler om, er den forståelse, som kommer af, at Helligånden åbenbarer ordet for et menneskehjerte, sådan som vi hører det i Første Korintherbrev 2,10: “Det har Gud åbenbaret for os ved Ånden. Thi Ånden ransager alt, selv Guds dybder.“

Centrum i denne åbenbaring, og det, som alt andet drejer sig om, er ordet om korset, som vi hører i det umiddelbart forudgående: “For jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus, og det som korsfæstet“ (1 Kor 2,2).

Hvor dette ord lægges ind i et menneskes hjerte: “Jesus døde på korset for mine synder. Han har sonet alle mine synder og fremstillet mig retfærdig for Gud. Jeg er et Guds barn af nåde for Jesu skyld, uden egne gerninger og al min egen stræben“ – der har Ånden udført sin vigtigste gerning, nemlig at føre en fortabt synder til Jesus og åbenbaret hele Skriftens hemmelighed. Den, der har set dette, har i virkeligheden set alt. For hele Skriftens ord kan sammenfattes i ordet om Jesu død på korset for vore synder.

Skriftens vidnesbyrd om denne frelse er mangfoldig og overmåde rig, og vi finder en række udtryksmåder i Skriften, som understreger det. Der tales i Efeserbrevet 1,7 om “nådens rigdom“. Og i Efeserbrevet 3,18-19 læser vi: “så at I sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes, til hele Guds fylde nås.“ I Romerbrevet 5,15 tales der om, at Guds nåde i Jesus Kristus er blevet overmåde rig, og i v.17 tales der om “retfærdighedsgavens overstrømmende rigdom“.

Derfor vil Åndens gerning til åbenbaring af Skriftens hemmeligheder fortsætte, sådan at dette skriftord opfyldes i den troendes liv: “For den, der har, til ham skal der gives, og han skal have overflod“ (Matt 13,12).

Sådan rodfæstes og grundfæstes den troende i Guds nådes evangelium.

Skriften bruger i Andet Petersbrev 1,19 et billede, som viser dette, ved at den omtaler det profetiske ord “som en lampe, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen bryder frem, og morgenstjernen stiger op i jeres hjerter“.

Det er dig, der er det mørke sted. Du er mørklagt og forblændet af synden og Djævelen, så du ikke forstår eller ser de virkelige realiteter, sandheden om dig selv, om Gud, om den verden, du lever i, og om tiden og evigheden.

Men Skriftens lys, som til at begynde med lyser så svagt, at du næsten ikke ser det, stråler snart frem for dig som ved højlys dag, sådan at hele dit liv forvandles, og hele verden, tiden og evigheden kommer i et nyt lys for dig. Så sandt du ikke afviser Skriftens ord i vantro, kommer Helligånden til at åbenbare sandhederne i Skriften for dig. Du vil få lys over Ordet, over dig selv og hele tilværelsen.

Vi har mange vidnesbyrd i Skriften fra mænd og kvinder, der fik disse sandheder at se. Hør Davids bekendelse, da han så ind i dette vidunderlige ord: “Herrens ord er rent, det består til evig tid. Herrens bud er sandhed, de er alle retfærdige. De er mere kostbare end guld, end det reneste guld i mængde, de er sødere end honning, end flydende honning. Din tjener lader sig advare af dem, der er stor løn ved at holde dem“ (Sl 19,10-12).

Og hør, hvordan Jeremias oplevede denne åbenbaring: “Jeg fandt dine ord og slugte dem; dine ord blev til fryd for mig og til hjertets glæde, for dit navn er nævnt over mig, Herre, Hærskarers Gud“ (Jer 15,16).


Uddrag fra kapitlet “Åbenbaringens hemmelighed” i bogen Guds ord – fundamentet for evangelisk luthersk tro, Nyt Livs Forlag 2017, s. 50-52. Læs mere om bogen her, eller bestil bogen her.

 

 

Udgivet af

Konrad Fjell

Konrad Fjell, rektor ved Kongshaugen kristne grunnskole, Larvik.

Konrad Fjell

Konrad Fjell, rektor ved Kongshaugen kristne grunnskole, Larvik.