Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Løftet står endnu ved magt

Ugens vidnesbyrd, uge 46 2023. Hebr 4,2-1.

Lad os altså være på vagt, så ingen af jer skal vise sig at være kommet for sent, da løftet om at komme ind til Guds hvile endnu står ved magt. For vi har fået det glædelige budskab forkyndt ligesom de; men de havde ikke gavn af at høre ordet, fordi de ikke modtog det i tro, da de hørte det (Hebr 4,1-2).

Hebræerbrevet er særligt skrevet til os, der tror på den opstandne Jesus Kristus. Det giver os undervisning, der viser os, hvem Jesus er, og hvad han har gjort for os. Derudover har brevet meget at sige om, hvordan det er at leve som kristen i denne verden. Ikke mindst taler det om, at troende mennesker kan opleve lidelse og tugt. Budskabet om Jesus er altid centrum og selve nøglen til at forstå alt det, der lægges frem.

I den tekst, vi skal sige lidt om her, bliver der givet en advarsel. Det er tydeligt, hvad det handler om. Vi advares mod at komme bort fra Jesus. Lad os altså være på vagt, så ingen af jer skal vise sig at være kommet for sent. Teksten kan – og bør måske – oversættes på en lidt anden måde. Vi kan nemlig også sige: ”Lad os altså være på vagt, så ingen af os bliver ladt tilbage.” I enkelte engelske bibeludgaver har de valgt dette alternativ. Her bruges udtrykket ”left behind”.

Hvordan kan nogen, der tror på Jesus, komme bort fra ham?

Jo, det kan ske, ved at vi foragter budskabet om Jesu frelse. Ifølge dette budskab har Gud gjort alt det, der er nødvendigt, for at frelse os. Jesus, Guds Søn, tog ansvaret for verdens synd og gjorde op for dem på Golgata. Derfor tilbyder Gud os fuld tilgivelse for alt det, der er galt i vores liv.

Dette budskab er ment – ikke bare for dem, som ikke har taget imod det. Det er også ment for dem, som allerede er kommet til tro. De har brug for at høre det, fordi de dagligt falder i synd og derfor til stadighed har behov for Guds nåde og tilgivelse. Advarslen fra teksten handler om dette. Se til, at du har din sag i orden med Gud, at du lever i troen på Jesus, så du ikke bliver ladt tilbage den dag, Jesus kommer.

Måske er du i en situation, hvor forholdet til Jesus er blevet uklart for dig. Måske synes du ikke, du får dit kristenliv til at lykkes, som det burde. Du har ikke den rette iver, og du tackler ikke discipellivet så godt, som det forventes. Du føler, at du hele tiden er bagud. Værst af alt: Du slider med selve troen. Jeg kan ikke finde ud af at tro længere, tænker du.

Hvad tror du, Gud vil sige til dig, når du er i sådan en situation?

Gud møder dig ikke med hårde ord eller med skældud. Han siger heller ikke, at nu må du tage dig sammen og få mere gang i dit kristenliv. Til dig, der slider med både troen og kristenlivet, har han kun én ting at sige, nemlig dette: Løftet om at komme ind til Guds hvile står endnu ved magt.

Det, Jesus har gjort for at frelse dig, bliver ikke ugyldigt, fordi du er sløv, eller fordi du ikke lykkes som kristen. Dette vil Gud, at du skal tage til dig, og han vil, at du skal leve i det og tænke, at det, Jesus har gjort, da han sonede mine synder, er det eneste, der behøves for at blive frelst. Hvordan du end har det, kan du tage det til dig: Løftet står endnu ved magt.

Det, du advares mod, er altså, at du ikke regner med eller tror, at dette løfter gælder dig.

Så bliver der givet endnu en advarsel. Den gælder også dit forhold til budskabet om frelsen. Lad os se nærmere på, hvordan teksten taler om dette i vers 2:

”Det glædelige budskab” er blevet forkyndt for os som for dem. Men ordet, de hørte, blev ikke til gavn for dem, fordi de ”ikke modtog det i tro, da de hørte det”.

I den norske oversættelse står der: ”… fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem, som hørte det.”

Hvad betyder nu det? spørger du måske. Hvordan smelter tro og budskab sammen?

Svaret er enklere, end du måske tror. Ordet smelter sammen med dit hjerte, ved at du hører og læser Bibelens budskab. Det bør du helst gøre dagligt.

Måske har du mange gange travlt? Det er du ikke alene om. Prøv alligevel at tage dig tid med Jesus i bøn og ved at læse om ham i Bibelen. Da smelter ordet og troen sammen i dit hjerte, og da bevares du i troen.

Ikke så få kommer bort fra Jesus i vores tid. Det kan skyldes flere forhold. En årsag er nævnt her. Det handler om noget, du kan gøre noget ved: Tag dig tid med Jesus.

Og glem ikke: Løftet står endnu ved magt.

Oversættelse: Henrik Gren Hansen

Udgivet af

Arne Helge Teigen

Arne Helge Teigen, lærer ved Fjellhaug Misjonshøgskole.

Arne Helge Teigen

Arne Helge Teigen, lærer ved Fjellhaug Misjonshøgskole.