Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Lige nu

Ugens vidnesbyrd, uge 24 2020. 2 Tim 2,1.

Og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus (2 Tim 2,1).

Efter Paulus har skrevet om det store frafald i provinsen Asien, som bestod af mange af de menigheder, han selv havde grundlagt – så vender han sig nu til Timotheus: ”Og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus.” En herlig opmuntring og en vigtig tilskyndelse fra en Herrens tro tjener i lænker.

Vær stærk,” Timotheus. Ikke i dig selv og din egen kristendom, i din tjeneste eller i dine gerninger – men ved nåden i Kristus Jesus. Den nåde, som findes i ham. Ja, træn din tro stærk og sund ved den, træn dine ”nåde-muskler”, Timotheus. Ved nåden i Jesus Kristus.

Den svenske Folkbibeln 2015 oversætter dette vers sådan: Mitt barn, hämta nu kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus.

Og dette ”nu” er jo helt, helt vidunderligt. For hvor ofte kæmper et Guds barn ikke med svaghed og afmagt, synd og mange fristelser! Han kender sig netop ikke stærk i nåden, i troen eller i noget som helst godt.

Sløv og uden kraft mod synden må et sandt Guds barn ofte længes efter nåden i Jesus og kraften i den.

Dette ved Gud. Og derfor forkynder han os gennem Paulus her et ”nu”. For at du skal få lov at styrkes lige ”nu”, ved den kraft og nåde som er i Jesus Kristus, helt uden for dig. For ved nåden i Jesus Kristus har du Guds velbehag, syndernes forladelse, renselse, al kraft, styrke, sejr over synden, frihed og retfærdighed for Gud.

Du behøver ikke vente på nogen speciel kraft eller nådige følelser, ingen fremgang eller sejr i dig selv – men du får lov til enkelt og klart at være stærk ved nåden i Kristus. Det får du givet lige nu, siger Bibelen.

Nu” – for om du end kan synes, alt er håbløst, og dine chancer og muligheder er forspildt, så står og gælder nåden i Kristus Jesus dog langt over og mere end alle dine muligheder og tanker.

Nu og altid må du hente kraft ved nåden hos Jesus. For der er altid rigelig nåde og kraft hos ham og i ham. Nu og altid. For nåden i Kristus er jo ikke afhængig af dig.

Nåden i Kristus kan ikke hverken forstørres af dine gode gerninger eller formindskes på nogen måde af din svaghed eller din fattigdom, af fald eller fristelser – for skriften lærer os, at Jesus Kristus er i går og i dag den samme. Ja til evig tid (Hebr 13,8).

Stort er det også, at Paulus her skriver ”du, mit barn”. Tænk, som kristen får vi lov til at være et ”nåde-barn”. Ikke en tjener eller træl, men et barn af nåde i Jesus Kristus. Ja, allerede i dåben viste Gud dig det. Da du døbtes i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, da blev du et nåde-barn.

Derfor må du heller aldrig blive voksen eller selvklog i dit forhold til Jesu ord og nåden i ham. For du er ”barn” af nåde, og det koster intet. Prisen for alle dine rettigheder som barn hos Gud blev nemlig betalt gennem Jesu blod på korset.

Derfor siger Herren til dig nu: Mit barn. Vær stærk ved nåden i min Søn, Jesus Kristus. Og: For Herren er sol og skjold, Herren giver nåde og ære (Sl 84,12).

Amen.

Udgivet af

Ruben Skov Jensen

Ruben Skov Jensen, Sverige, tavlemontør/elektriker.

Ruben Skov Jensen

Ruben Skov Jensen, Sverige, tavlemontør/elektriker.