Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Lever du?

Ugens vidnesbyrd, uge 12 2017. ApG 20,28-29.

Tag vare på jer selv og på hele hjorden; i den har Helligånden sat jer som tilsynsmænd, for at I kan være hyrder for Guds kirke, som han har vundet sig med sit eget blod (ApG 20,28-29).

For nogle år siden fik vores gode venner til opgave at passe vores husdyr, mens vi skulle på ferie. Når man bor i byen er det begrænset, hvad man kan have af husdyr. Vi havde kaniner og vandrende pinde. De sidste er dyr, der, som det antydes af navnet, er lange og tynde som grene, men grønne, når de er levende.

Da vi kom hjem fra ferien var kaninerne i god behold, men de vandrende pinde havde fået samme farve som grenene – døde. Der var ikke taget hånd om dem.

Paulus siger til de ældste i menigheden i Efesos: ”Tag vare på jer selv og på hele hjorden (…) som han har vundet med sit eget blod.”

Når vi mødes i menigheden, er det godt at vide, at vi samles, fordi en anden har vundet os med sit blod. Det er ikke en forsamling, jeg har meldt mig ind i eller på anden vis tilmeldt mig. Vi samles om navnet Jesus, fordi han har vundet os med sit blod. Lad os huske det, når vi mødes.

Det er altid en stor opgave at passe på noget, som ikke er ens eget. I den opgave kan vi blive så ivrige efter at tænke på andre, se efter alle andre og kommentere, hvad der kunne være anderledes, og hvordan de burde leve som kristne, at vi glemmer os selv. Du skal først og fremmest tage vare på dig selv, før du kan tage hånd om andre.

Giv agt på dig selv og på den undervisning, du giver (…) for når du gør det, bliver du til frelse både for dig selv og for dem, der hører på dig” (1 Tim 4,16).

Når du selv lever i et afklaret forhold til Jesus. Dagligt henter trøst og styrke i ordet. Dagligt glæder dig over at være købt/vundet ved Jesu blod og lever i syndernes forladelse – da, og først da, kan du vise vej for andre. Ja, så er du allerede i gang med det. For nu handler dit vidnesbyrd ikke om dig, men om Jesus. Nu gør du som Johannes Døberen i ørkenen: ”Se, dér er Guds lam, som bærer verdens synd” (Joh 1,29). Dit vidnesbyrd er til frelse for dig selv og dem, der hører dig.

Åndeligt lederskab er ikke først og fremmest menneskeligvalgte positioner. For menneskeligvalgte positioner er ingen garanti for åndelig klarhed. Lever man ikke selv i et afklaret forhold til Jesus, så kan man ikke række afgørende og evig hjælp til andre. Det gælder i hjem og menighed, men også over for dem, som ikke kender Jesus. Også for dem gælder dette, at Jesus har vundet dem med sit blod.

Den, som skal lede mennesker, han må vide, hvor han vil lede dem hen. Han må selv gå foran. Han må kende vejen til det evige livs ord. Lad os derfor bede med Lina Sandell:

Herre, Jesus, vil du være
al min salighed, mit alt!
I dit ord du selv mig lære:
Alt er fuldbragt, alt betalt!
Kom, o Jesus, kom og bliv
selv mit liv.

Udgivet af

Thomas Beck

Thomas Beck, viceskoleleder, Esbjerg

Thomas Beck

Thomas Beck, viceskoleleder, Esbjerg