Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Lammets sang

Ugens vidnesbyrd, uge 27 2016. Åb 5,9.12-13.

For en del år siden medvirkede den norske sanger Randulf Saunes ved bibelkurser og stævner rundt omkring i Danmark. Han formidlede de bibelsk funderede sange, så de gik ind i hjerte og sind hos tilhørerne. Sangens vidnesbyrd og fremførelse var med til at understøtte den forkyndelse, vi lyttede til. Jeg husker bl.a. sangen af Karl Bang, som omhandler Lammets sang:

Der bli´r sunget en sang af enfoldige små,
de forstandige vil ikke høre derpå.
Og den synges i dag, som de sang den i går,
det er sangen, som lærdommen ikke forstår.

Det er sangen om blodet, Guds hellige pagt,
om det hellige offer, han selv har fuldbragt.
Det er sangen om blodet, den kostbare pris,
som alene kan åbne til Guds paradis”

(v. 1 og 3).

Lammets sang er en lovprisning til Gud for frelsen i Jesus. Vi må med forventning og glæde se frem til, at også vi engang skal få lov til at synge med i det store lovsangskor i Himlen. Her bliver der ikke tale om at skulle op til en stemmeprøve for at blive optaget i koret. Enhver, som er renset i Jesu blod, er med, og sangen får aldrig ende. Hverken dirigent eller sangere tilkommer den mindste ære. Sangens emne er Gud og Lammet.

I min bibel har jeg understreget ”Lammets sang”, som vi finder den i Åb 5,9: ”Du er værdig til at få bogen og bryde dens segl, for du blev slagtet, og du købte med dit blod mennesker til Gud af alle stammer og tungemål, folk og folkeslag.”

I samme kapitel fortsætter lovprisningen i vers 12 og 13: ”Lammet, det slagtede, er værdigt til at få magt og rigdom og visdom og styrke og ære og lov og pris (…) Ham, der sidder på tronen, og Lammet, være pris og ære og lov og magt i evighedernes evigheder.”

Vi kan gøre os mange forestillinger om, hvordan det bliver at komme hjem til Gud. For mig er lovsangskoret en konkret kilde til forventningens glæde. Det hænger nøje sammen med i tak at skulle bøje sig for Jesus, som tog min straf og skaffede mig adgang til Himlens herlighed.

Herre, giv mig at være rede, når du kommer for at hente mig hjem!

Udgivet af

Gunver Kjøller-Hansen

Gunver Kjøller-Hansen, Skjern, lærer/hjemmegående husmor, nu pensionist.

Gunver Kjøller-Hansen

Gunver Kjøller-Hansen, Skjern, lærer/hjemmegående husmor, nu pensionist.