Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Kristus alene

Ugens vidnesbyrd, uge 27 2022.

Martin Luther kendte i Skriften den hellige Guds lov med krav om, hvad han skulle være og gøre for at blive retfærdig for Gud. Det var ikke blot et spørgsmål om det ydre liv, for Luther kendte synden indefra i hjertet. Hans store bekymring var: Hvordan bliver jeg retfærdig, så jeg kan bestå for Gud i dommen?

Kirken gav ham mange svar, men ingen af dem gav Luther fred. Derfor gik han i kloster for at blive hellig og retfærdig for Gud. Han overholdt alle klostrets regler om bøn og faste, syndsbekendelse og gudstjeneste. Dog overvandt det ikke synden i ham.

Når det gælder vor retfærdighed, så ligger det i vor natur, at vi har fokus på, hvad vi skal gøre og være. Vor tanke er ikke, hvad Jesus har gjort for os. For det er Helligåndens gerning at åbenbare evangeliet for os, så det bliver til tro på Jesus i vort hjerte.

Ved Luthers søgen efter svar i Skriften åbenbarede Gud evangeliet for ham. Rom 1,16f. blev centralt i Luthers gennembrud til evangelisk klarhed. Evangeliet er en Guds kraft til frelse for enhver, som tror. I evangeliet åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro – som der står skrevet: ”Den retfærdige skal leve af tro.”

Tænk hvor stort! Den retfærdige skal leve af troen på Jesus! Paulus skriver videre i Rom 5,1: ”Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus.” Fokus er flyttet fra lovens krav til os om, hvad vi skal gøre og være og til evangeliet, som alene taler om, hvem Jesus er, og hvad han har gjort for os på korset.

Den synd, som Luther kæmpede med i sit liv, har Gud allerede skaffet soning for på korset ved Jesu stedfortrædende gerning for os. Vort gældsbevis er slettet af Jesus på korset én gang for alle, og vi har fået et frihedsbrev i Jesus, som gælder vor frelse ind for Guds trone.

Den, der har troen på Jesus, har alt og er salig og mangler ingenting. Den, der ikke har den tro på Jesus, har ingenting. Det er således ikke bare at tro, men det er troen på Jesus, som gør os retfærdige.

Selvom mennesker har hørt evangeliet, og at det gælder for dem, så søger mange tilbage til loven for at sejre over deres synder, som de fortsat kæmper med. De vil gerne blive bedre og mere helhjertede kristne. De ser i loven, hvordan de skal være og kæmpe. De har ikke set, at ”syndens kraft er loven” (1 Kor 15,56). De mangler endnu at kunne sige: ”Nu er min trældom endt. Jesus er min!”

Evangeliet om Jesu fuldbragte gerning på korset er alt nok for os. Kampen imod synden har Jesus kæmpet og vundet for os på korset. Vi kan alene nå frelst igennem denne verden, når vi holder os nær til Jesus og hører evangeliet om ham. For da kan jeg hver eneste dag takke Jesus for alt, hvad han har stridt, kæmpet og sejret for mig.

Sådan skal også I se på jer selv: I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus” (Rom 6,11).


Fra Nyt Livs blad nr. 2-2022, som lægges på hjemmesiden i løbet af ugen. 

Lyd

Åbn lyd i nyt vindue
Downloads

Downloads

  • Lyd

Udgivet af

Thorkil Lundberg

Thorkil Lundberg, sognepræst, Struer

Thorkil Lundberg

Thorkil Lundberg, sognepræst, Struer