Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Knyttet fast til Jesus

Ugens vidnesbyrd, uge 27 2021. 2 Kor 1,21-22.

Og den, som knytter både os og jer fast til Kristus, og som salvede os, er Gud, der også beseglede os og gav os Ånden som pant i vore hjerter (2 Kor 1,21-22).

Hvor er det godt, at ikke min tro, nogen oplevelse, nogen følelse eller nogen gerning hos mig skal knytte mig fast til Kristus! For: Det er Gud, der knytter os fast til Kristus. Det er Gud, der gør det, siger apostlen her!

Gud knytter os fast til Kristus. Hvilken hvile! Faderen drager og knytter os fast til Jesus. I vor afmagt, elendighed og svaghed har Gud taget hele ansvaret for, at vi bevares og knyttes fast til Kristus Jesus. Knyttes fast til vor frelser, Jesus Kristus – ikke til loven, gerninger, oplevelser eller synden, men til Jesus.

Derfor forkynder apostlen os også her, at Gud Herren selv er den, som har salvet os med sin Ånd. I Skriften salvedes konger og præster for Guds folk i den gamle pagt. Se for eksempel 1 Kong 1,34 og 2 Mos 40,15. Sådan har Gud også salvet dig til at være konge og præst for ham, i Kristus, som Gud har knyttet dig fast til.

Og ved Åndens salvelse helliges du Herren. For i den gamle pagt skulle alt helligt, som skulle udskilles til brug for Herren, salves (2 Mos 30,25-30). Således er du og jeg også blevet salvet med den Hellige Ånd som udskilte og brugbare lemmer på Kristus.

Det betyder, at vort liv ikke længere er “helliget” kødets og uretfærdighedens tjeneste. For vi tilhører ikke længere os selv, men vi er knyttet fast til Gud. Vi er helliget nådens og retfærdighedens tjeneste (Se Rom 6,12-14).

Og vi er ikke hellige for Gud, fordi vi er blevet bedre kristne i os selv. Nej, for helligelsen er ikke vor gerning! Vi er hellige for Gud, fordi han knytter os fast til Jesus som grene på det sande vintræ – og det er vor lykke (Joh 15). For Herren har salvet os med sin Ånd. Den Ånd, som aldrig kan fås ved at gøre, men kun ved at høre. Høre evangeliet i tro. Høre sandhedens ord. “I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse – i ham blev også I, da I kom til tro, beseglet med forjættelsens hellige ånd, som er pantet på vor arv, indtil forløsningen kommer for hans ejendomsfolk, til lov og pris for hans herlighed” (Ef 1,13-14).

Du, der tror på Jesus, er beseglet med løftets Hellige Ånd! Ham, som er dit pant på den arv, du skal få, når forløsningen kommer for hele Guds ejendomsfolk, hele Israels frelse – altså alle troende i både den nye og den gamle pagt. Og vi skal huske, at dette “pant” er et levende bevis på vor arv. Ånden er levende, og du har i Helligånden et levende bevis allerede nu på din himmelske arv.

At være beseglet betyder, at du bærer et mærke, der ses i den himmelske verden. Et mærke, der bevidner, at du tilhører Jesus Kristus, og er indskrevet i Lammets bog (Åb13,4-8). Du bærer ikke dyrets og Djævelens mærke, men du er beseglet med Guds Ånd, som dagligt knytter dig fast til Jesus. Som også David siger: “Din højre hånd holder mig fast” (Sl 63,9).

Udgivet af

Ruben Skov Jensen

Ruben Skov Jensen, Sverige, tavlemontør/elektriker.

Ruben Skov Jensen

Ruben Skov Jensen, Sverige, tavlemontør/elektriker.