Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Kampen om Bibelens skabelsesberetning

Introduktion: Kreationister, evolutionister - og intelligent design

I 1859 fik Charles Darwin udgivet sin skelsættende bog ”Arternes Oprindelse”. Den vakte kolossal begejstring uden for den kristne menighed, fordi den tilsyneladende leverede videnskabelige argumenter for, at vi ikke behøver at tro på en Gud, som er vores skaber, herre og dommer.

Bibelsk tro og udviklingslæren

I de efterfølgende 100 år foregik der en omfattende og intens debat mellem dem, som troede på Bibelens skabelsesberetning, og dem, som troede på Darwins teori om, at alt biologisk liv er blevet til ved en gradvis udvikling. Der blev gjort mange forsøg på at bygge bro mellem de to syn, og mange teologer og kirkelige ledere hævdede, at troen på Gud godt kunne forenes med evolutionslæren. Man kunne bare se Gud som den, der har stået bag udviklingen og har vejledt den.

Mange kristne følte sig tiltrukket af denne løsning og valgte at anerkende evolutionsteoriens grundtanker. Det var et af de vigtigste kendetegn ved den liberale teologi, at den godtog evolutionslæren og så forsøgte at forene den med troen på den kristne Gud. Den liberale teologi vandt stor udbredelse i den vestlige verden i den første halvdel af det 20. århundrede og medførte et kolossalt frafald fra den kristne tro.

Den bibeltro kristne menighed fastholdt igennem hele denne tid, at bibelsk tro og kristendom er lige så uforenelig med evolutionslæren som ild med vand. Vil man tro Bibelens klare budskab om Guds skabelse, syndefaldet, syndfloden og frelsen i Jesus, så må man afvise og forkaste evolutionslæren. Det er et enten-eller.

På baggrund af denne afklaring var der i de sidste årtier af det 20. århundrede et meget klart modsætningsforhold mellem skabelsestroende kristne, som blev kaldt ”kreationister”, og tilhængere af Darwins lære, som blev kaldt ”evolutionister”. Kreationisterne hævder, at verden og livet er blevet til ved Guds skabelse, præcis som Bibelen beskriver det. Evolutionisterne viderefører Darwins tanker om, at alt biologisk liv er et resultat af tilfældighed, tid og naturlig udvælgelse.

Intelligent Design

Omkring år 2000 kunne man imidlertid se konturerne af et nyt ”midterstandpunkt”. En række naturvidenskabelige forskere begyndte at argumentere for, at det biologiske liv er så komplekst, at det umuligt kan være opstået ved en tilfældighed. Der må nødvendigvis stå en intelligens bag, som har designet det biologiske liv. Man argumenterede med andre ord for, at det biologiske liv er præget af ”intelligent design”.

Et stykke på vej var der intet nyt i det, som disse forskere kom med. Kreationisterne havde i mere end 100 år påpeget, at skaberværket vidner om Gud. Det nye var imidlertid, at de ledende repræsentanter for teorien om Intelligent Design ikke identificerede den intelligente skaber. De fastslog blot, at der måtte være en intelligent skaber, men de sagde ikke, at det var Bibelens Gud. Derfor forsvarede de heller ikke den bibelske fremstilling af skabelsen, syndefaldet og syndfloden. En del af dem var tilmed åbne for evolutionslærens tanker om jordens historie og livets udvikling. De hævdede bare, at der stod en intelligens bag denne udvikling.

Repræsentanter for teorien om Intelligent Design har i de senere år udgivet en lang række bøger, som for nogles vedkommende også har nået Danmark. For en kristen kan det være opmuntrende at læse bøgernes gode argumenter for, at der står en intelligent skaber bag livet. Men bøgerne har samtidig nogle alvorlige svagheder.

Når forfatterne ikke identificerer skaberen, løsrives deres tanker fra Bibelens ord. Nogle af forfatterne afviser direkte Bibelens beskrivelse af skabelsen, syndefaldet og syndfloden. Andre afviser bare at forholde sig til de bibelske tekster. Som kristen læser efterlades man nemt med det indtryk, at det går an at tro på en intelligent skaber, men næppe at tro på Bibelens beretning om Guds skabelse.

Intelligent Design-bøgerne kan i høj grad også bane vej for den tanke, at det både er muligt og nødvendigt at forene troen på Gud med en åbenhed over for den evolutionistiske videnskab. Netop den tanke har som nævnt allerede én gang ført til et omfattende åndeligt frafald i den kristne kirke. Opgiver vi troen på Bibelens ord om skabelsen, da har vi reelt opgivet at stille os under Guds direkte og myndige tiltale igennem dette ord, og det er dødbringende for troen. Kampen for Bibelens skabelsesberetning er en kamp for troens liv og dermed for det evige liv.

I udgangspunktet fremtræder Intelligent Design-bevægelsen som en støtte og hjælp til de bibeltro kristne. Men bevægelsen kan meget nemt blive en alvorlig trussel mod de kristnes tillid til hele Bibelen som Guds sande og ufejlbare ord. I lyset af denne udfordring er det afgørende, at bibeltro kristne får hjælp til at fastholde troen på Bibelens første kapitler som konkret og historisk sandhed, og at de støttes i at afvise foreningen af kristen tro og evolutionslære.

Fire kreationistiske bøger

I det følgende anmeldes fire kreationistiske bøger, som entydigt, frimodigt og med solid videnskabelig argumentation forsvarer den bibelske skabelsesberetning. Det er kun i tro, vi fatter, at verden er skabt ved Guds ord (Hebr 11,3). Men det er ikke desto mindre en vidunderlig trøst og hjælp for troen at få bekræftet, at der er fuld overensstemmelse mellem det, vi tror på, og den virkelighed, vi lever i. Den bibelske sandhed og den videnskabelige sandhed stemmer overens. Det hjælper disse fire bøger os til at se – og glæde os over!


Artiklen er fra Nyt Livs blad nr. 1-2010. Hele bladet kan læses her.

Udgivet af

Mikkel Vigilius

Mikkel Vigilius, Hillerød, underviser på Luthersk Missions Højskole, redaktør for Nyt Livs blad.

Mikkel Vigilius

Mikkel Vigilius, Hillerød, underviser på Luthersk Missions Højskole, redaktør for Nyt Livs blad.