Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Jesus kommer igen! - Glæder du dig?

Andagt til 2. søndag i advent 2016.

Der går en understrøm af forventning gennem hele Bibelen. I den gamle pagts lange forberedelsesfase gjaldt forventningen den lovede Messias. Dog var det ikke alle, der ventede ham, men ”de stille i landet”, de gudfrygtige, gjorde det. De ventede ”Israels trøst”.

Og i den nye pagts tid er der et forventningens klimaks, som overstråler alt, nemlig Jesu Kristi tilsynekomst. Tilsynekomsten eller genkomsten er som et brændpunkt, hvori alle Guds løfter om fuldendelsen af hans frelsesplan samles.

De første kristne ventede Jesus

Paulus skriver for eksempel på egne og medkristnes vegne: ”Men vort borgerskab er i himlene; derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser” (Fil 3,20).

Og til sin medarbejder Titus skriver han indtrængende om at leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i denne verden og føjer så til: ”mens vi venter på, at vort salige håb skal opfyldes og vor store Gud og frelser, Jesus Kristus, komme til syne i herlighed” (Tit 2,13). Tænk, det er ”vor store Gud og frelser”, der kommer – og han kommer i herlighed!

Endelig kan vi i Bibelens næstsidste vers konstatere, at på Jesu udsagn om, at han kommer snart, svarer den sande Jesu brud af hjertet: ”Amen, kom, Herre Jesus!” (Åb 22,20).

Venter du Jesus?

Hvad er resultatet, når vi spejler os i de første kristnes forhold til Jesu genkomst? Finder vi os hjemme i deres glæde og forventning? Ser vi frem til dagen? Eller har vi det sådan, at Jesus gerne må blive væk så længe som muligt? For vi har det egentlig godt nok, hvor vi er. Og der er så meget, vi endnu ønsker at nyde og opleve.

Har vi det sådan, er det alarmerende. Hvad ville vi sige om den brud, der har det sådan i forholdet til sin brudgom, at han gerne må blive væk så længe som muligt? Da er grundlaget for ægteskab ikke til stede. Ligeledes er der noget grundlæggende galt, hvis vi kristne ikke ser frem til vor store Gud og frelsers genkomst med glæde og forventning. Så er det gået os, som Paulus skriver om ugudelige mennesker i de sidste tider: ”De vil elske nydelser højere end Gud” (2 Tim 3,4).

Lykkelige dig, der venter Jesus

Der er ingen trøst at hente i Guds ord til mennesker, der ikke venter Jesus. Derimod har Guds ord noget meget trøsterigt at sige til og om alle, der ser frem til hans genkomst:

Når Jesus kommer igen, så bliver det ”for at frelse dem, som venter på ham” (Hebr 9,28). – Venter du på Jesus, så hører du altså til dem, som Jesus ved sin genkomst kommer for at frelse. Hvor herligt!

I sit sidste brev udtrykker Paulus sin vished om, at Herren på dommens dag vil give ham retfærdighedens sejrskrans. Og så fortsætter han: ”Og ikke mig alene, men alle dem, som har glædet sig til hans tilsynekomst” (2 Tim 4,8). – Glæder du dig til Jesu tilsynekomst, hører du til dem, som Herren selv på den store dag vil give noget så ubeskriveligt stort som retfærdighedens sejrskrans.

Derfor lykkelige dig, der venter Jesus på himlens skyer!

Udgivet af

Claus L. Munk

Claus L. Munk (1948-2018) var forkynder, forlagsleder m.m. i Luthersk Mission.

Claus L. Munk

Claus L. Munk (1948-2018) var forkynder, forlagsleder m.m. i Luthersk Mission.