Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Jesus kom

Juleandagt. Luk 1,30-31.

Maria, du har fundet nåde for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus (Luk 1,30-31).

Englen Gabriel var kommet med det budskab til Maria. Hun skulle føde Guds søn.

Da Maria var blevet frugtsommelig og tiden nærmede sig, hvor hun skulle føde Guds søn, var det ingen tilfældighed, at al verden skulle skrives i mandtal. I Mikas Bog kap. 5,1 står der skrevet, at Jesus skulle fødes i Betlehem. Derfor var det ikke et tilfældigt tidspunkt, denne indskrivning fandt sted. Det var bestemt af Gud selv.

Adventstiden, som vi netop lige har oplevet, har med forventning at gøre. Vi har levet i forventning til julens komme. Således havde mange mennesker, før Jesus kom, levet i forventning – set hen til, at Gud snart ville holde sit løfte og sende Jesus.

Da tiden var inde, i Guds time, sendte Gud sin søn til verden. Han lod sig føde ind i vores slægt – han blev menneske, som du og jeg, dog var der ingen synd i ham. Han kom fra Himlen! Gud sendte ham til verden ved at lade ham føde som menneske af en jomfru.

Men han kom ikke som nogen stor konge med et stort følge! Nej, han lod sig føde i en stald i en krybbe. Der var ikke nogen stor modtagelseskomité. Men Jesus er Guds søn, og han ville, at det skulle gå sådan til. Det var hyrderne også vidne til.

Grunden til, at Jesus kom var: at vejen til Himlen var lukket for mennesker.

Det var den blevet, fordi du og jeg har syndet imod Gud. Adam og Eva overtrådte det eneste bud, Gud havde sat for dem: ”Du må ikke spise af træet til kundskab om godt og ondt.” Alligevel gjorde de det, og synden kom imellem Gud og os. For den synd er nedarvet i hvert eneste menneske, så ikke en af os går fri. Det er dig og mig, der har syndet.

Vi kan aldrig nogensinde fortjene os ind i Himlen. Selvom du og jeg vil forsøge at leve et fint liv – gøre gode gerninger, så vil det aldrig frelse dig. Du kan aldrig behage Gud, som du er i dig selv. Ad den vej er der lukket til Himlen. Gud er en Hellig Gud, der ikke tåler nogen synd i sin nærhed.

Men netop derfor kom Jesus. Han kom, fordi du ikke kan klare det. Fordi du ikke kan betale din synd over for Gud. Det var der kun en, der kunne gøre, og det var Jesus.

Jesus var villig til, at gøre det for dig. Han elsker dig så højt, at han gik i døden for dig.

Jesus blev ikke ved med at være et barn. Da han blev voksen, hængte man ham på et kors på Golgata. Da blev alle dine synder lagt over på Jesus. Han er nu din stedfortræder over for Gud.

Alt det, Jesus gjorde, er dit! Det er Guds gave til dig.

Derfor siger Gud til dig i dag: Enhver, som tror på Jesus, skal ikke fortabes, men have et evigt liv.

Han er den bedste ven og hyrde at have. Ham må du få lov til at tro på og regne med. Den, der gør det, får lov til at fejre rigtig jul.

Glædelig og velsignet jul i Jesu navn!

Udgivet af

Egon Jensen

Egon Jensen, Haderslev, tidligere ansat i Luthersk Mission som landsjuniorsekretær og leder af Juniorforlaget, derefter skolesekretær på Rinkenæs Ungdomsskole, nu pensionist og fritidsprædikant i Luthersk Mission.

Egon Jensen

Egon Jensen, Haderslev, tidligere ansat i Luthersk Mission som landsjuniorsekretær og leder af Juniorforlaget, derefter skolesekretær på Rinkenæs Ungdomsskole, nu pensionist og fritidsprædikant i Luthersk Mission.