Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Jesus havde magt

Om hvad det må betyde for os, at vores Herre og Frelser er sejrherren over det onde.

Når du læser i Bibelen, understreges det igen og igen, at Jesus havde magt. I en verden, som har Djævelen til fyrste, og hvor de onde ånder er en forfærdelig realitet, havde Jesus myndighed over al ondskaben og forblindelsen.

Syndens magt er forfærdende. Det har den været siden syndefaldets dag. Milliarder af sjæle er bastet og bundet i trældommens åg. De har ikke set deres egen situation. Nogle har været glade for at leve, andre har været ulykkelige. Over dem alle har der hvilet en uhyggelig forbandelse: Syndens fangarme har nået verdens mest øde egne, og hvert eneste menneskebarn bærer giften i sig.

Så kom Jesus. Det er fantastisk at læse om. Retter vi blikket mod ham, ser vi for første gang en, som er helt anderledes. Vi ser den eneste, der er gennemstrålet af det guddommelige lys. En renhed og hjertevarme stråler ud fra ham. Det er så stærkt, at mørket ikke kan holde stand. Det prøvede på det, men magtede det ikke.

Se Jesus, når han vandrer fra landsby til landsby. Det er ikke storhed og pragt, som præger ham. Men Jesus er som en magnet. Al menneskelig og åndelig nød drages til ham, og i mødet med ham ophæves den sataniske forblændelse, de onde årer farer ud, og al legemlig lidelse ophører.

Du har hørt det så mange gange. Derfor må jeg spørge dig: Har du virkelig forstået, hvad her er tale om. Fornemmer du Jesu magt? Djævelen kan intet stille op. Det har været frygteligt for ham at måtte konstatere, at han var helt magtesløs over for Jesus. Når Jesus kom til en by, har han forsøgt at befæste sin position, men efterhånden som Jesus drog frem, måtte han forlade skanse efter skanse. Intet, absolut intet kunne han stille op. Her var en, som var stærkere. Han måtte se sig selv som en besejret magt.

Lidelse, gråd og skrig blev afløst af liv, glæde og frelse. Alt var det et resultat af Jesu magt. Han havde magt.

På korset er stillingen en anden. Her korsfæstes Jesus i magtesløshed. Ved højlys dag blev det mørkt. På Golgata havde mørket magt. Jesus gav mørket magten. Han blev en Guds forbandelse. Golgata var Helvede på jord. Guds vredes ild fortærede ham. Jeg kan godt forstå, at Jesu disciple flygtede. Havde jeg været en af dem, var jeg også flygtet. Det er uudholdeligt at være så nær mørkets centrum, som man var det langfredag eftermiddag ude på galgebakken uden for Jerusalem.

Jesus har magt

Jesus er ikke længere på korset. Korset er tomt. Det er graven også. Jesus lever, og han har al magt. For mange kristne hænger Jesus stadig på korset. ”O, lad aldrig nogensinde korsets træ mig gå af minde, som dig frelsens fyrste bar, men lad kors og død og smerte tale, råbe til mit hjerte, hvad min frelse korset har.” Jo, sandelig, du gør ret i aldrig, aldrig at glemme ofret, men offerlammet bløder ikke mere. Herren er opstanden, ja, han er sandelig opstanden.

Nu er alle onde magter med Satan i spidsen for evigt besejret. Vel er de ikke i ildsøen endnu, men det er bare spørgsmålet om en kort, kort tid. Det afgørende slag er udkæmpet, og Satans nederlag er forkyndt.

Nu har Jesus al magt. Satan raser og fnyser. Han råber og skriger. Hans største skræk er, at mennesker skal få øjnene op for virkeligheden, og har de fået det, så forsøger han af al magt at forhindre, at de skal komme til en klar erkendelse af, hvad Golgata-sejren indebærer for mørkets fyrste og hele hans åndehær.

Jesus har magten. Satan forsøger med alle midler at lukke munden på os og at gøre os modløse og forsagte, når vi tror dette, forkynder det og tager konsekvenserne af denne sandhed i vort liv. Vi vil imidlertid ikke erklære ham krig, vi vil nemlig ikke slås med ham. Derimod vil vi henvise ham til Kristi sejr, og så vil vi åbne os for Jesu magt og lade den slippe til i os og gennem os.

Al synd, al lidelse, nød og sygdom bærer vi til Jesus. Han har jo al magt. I hans rensende blod bliver du ren, og du skal erfare, at der er ingen nød, hvor ikke Jesus kan hjælpe, og der er ingen nød, hvor ikke Jesus vil hjælpe. Han, der har al magt, ejer nemlig også en kærlighed, som er rettet mod dig. Han står for døren og banker. Ja, han beder om at måtte slippe ind til din nød med sin almagt.

Det er godt, at du tror, at Jesus havde al magt. Nu vil han give noget i tilgift. Du skal få lov til at erfare, at Jesus er den samme i går og i dag, ja til evig tid.


Artiklen er fra Nyt Livs blad nr. 1-2024. Hele bladet kan læses her.