Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Jesu herlighed

Ugens vidnesbyrd, uge 38 2017. Joh 1,14.

Og ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed (Joh 1,14).

Vi så hans herlighed“, siger Johannes. Hvad er det for en herlighed?

Jo, der står, at det er en herlighed, som Jesus har fra Faderen. Det er en guddommelig herlighed. Det er ikke en jordisk og forgængelig herlighed. Det er ikke noget med rigdom og magt og ære i denne verden. Det er ikke noget med styrke og indflydelse. Det er noget helt, helt andet.

Du kan ikke rumme, og du kan ikke forstå ret meget af hans herlighed, men du kan måske få en lille fornemmelse af, hvor rig den herlighed er, når du læser det, som står i Efeserbrevet kapitel 1 om Guds viljes hemmelighed. Der står om Guds beslutning for frelsesplanen for tidernes fylde, at han vil sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske.

Jesus skal være centrum i det hele – er han også det i dit liv?

Alt – absolut alt – er sammenfattet i ham. Det forstår vi ikke – men vi aner lidt af, hvilken ufattelig herlighed, der er i Jesus!

Vi så hans herlighed!“ – Hvor er det vigtigt, at du får lidt af den herlighed at se allerede her. Engang skal du se den med utildækket øje i den evige verden hjemme hos ham selv, men her ser du kun stykkevis.

Men der stod her i Johannesevangeliet kapitel 1 noget om den herlighed, som giver en fortabt og magtesløs synder håb og hjælp. Der stod, at den er “fuld af nåde og sandhed“.

Fuld af nåde og sandhed! – Og er der noget, du trænger til, så er det netop det. Nåde, fordi synden er med i alt i dit liv. Du lever ikke en dag, uden at du har brug for nåde. Synden klæber til dig, og du er helt magtesløs over for det. Men Jesus kom for at frelse det fortabte, og hans herlighed er fuld af nåde.

Den er også fuld af sandhed. Sandheden om dig er kendt af ham, og alligevel er den fuld af nåde. Sandheden – hans sandhed – borger for, at nåden er en guddommelig virkelighed.

Er denne Jesu herlighed noget, som du og jeg kan kalde vores?

Der stod jo, at den er fuld af nåde og sandhed. Den er fyldt op med det i hele sin fylde, og så kan du læse i vers 16 her i Johannesevangeliet kapitel 1, at “af hans fylde har vi alle modtaget“.

Altså den herlighed, som Jesus har, og som er fuld af nåde og sandhed, den har du modtaget i troen på Jesus.

Og så stod der her i vers 16, at: “Af hans fylde har vi alle modtaget, og det er nåde over nåde!“

Du er omsluttet af nåde, og hvor har du brug for det!

Han har holdt ud med dig indtil nu, fordi han har ladet dig modtage hans fylde – nåde over nåde! Og tænker du fremad og kan frygte, hvordan det skal gå dig – om du skal nå frelst hjem – så må du sige: Tak, Jesus, at du har ladet mig modtage af din fylde – nåde over nåde! Så er din morgendag også omsluttet af nåde, og sådan vil det være hver dag, du ser fremad – nåde over nåde – lige til du står på den anden side og ser Jesus ansigt til ansigt.

Og fordi Jesus har ladet dig modtage af af sin fylde, så kan han sige, som han gør i Johannesevangeliet kapitel 10: “Jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt!“

Læste du nu også det rigtigt?

Du skal aldrig i i evighed gå fortabt, for du har modtaget af hans fylde nåde over nåde!

Og bliver synden stærk i mig igen,
da flyr jeg straks til nådestolen hen;
thi har jeg daglig synd og lønlig brøst,
da gælder blodet end, det er min trøst.

Og går det småt, ja ofte rent på tværs,
jeg nynner bare på mit gamle vers
om Lammet, som mig købte med sit blod,
ja, med den sang jeg går i dødens flod.

(Marius Giverholt: “O, Lammets blod“, Sange og Salmer nr. 508)

For jeg har modtaget af hans fylde, og der er nåde over nåde!

Her får du og jeg og alle andre fortabte syndere lov at hvile!

Kan du se lidt af Jesu herlighed i dette her?

I troen på ham har du modtaget det – det er nåde over nåde – du behøver ikke mere for at nå frelst hjem. Du ejer det hele i Jesu herlighed!

Du skal passe på ikke at tænke for småt om det “fuldbragt“, der lød fra Golgata kors, for det “fuldbragt“ indebærer, at han førte dig ind i sin herlighed. – Ikke fordi der var noget særligt hos dig, der på nogen måde gjorde dig fortjent til det, men kun fordi fylden i hans herlighed er nåde over nåde.

Og er der noget en fortabt synder har brug for hele sit liv for at bestå for den hellige Gud, så er det nåde over nåde.

Men i troen på Jesus er det dit, og der er intet udefrakommende, der kan tage det fra dig. Jesus siger det selv sådan i Johannesevangeliet kapitel 10, at ingen skal rive dig ud af hans hånd!

Intet udefrakommende kan nogensinde rive dig ud af hans hånd. Du er i nådehænder, og de holder fast!

Du kan selv forlade Jesus og frasige dig hans herlighed, men så har du også frasagt dig nåden.

Må vi hver især bede om, at vi altid – livet igennem – må få lov at se hans herlighed. Du finder den i Ordet – så hold fast ved det ord, uanset hvordan livet ellers kommer til at forme sig for dig.

Du ejer det i Jesus, og det er nåde over nåde!

Udgivet af

Carl Richard Hansen

Carl Richard Hansen, Aalborg, ingeniør, nu pensionist.

Carl Richard Hansen

Carl Richard Hansen, Aalborg, ingeniør, nu pensionist.