Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Jesu embede

Ugens vidnesbyrd, uge 41 2018. Matt 1,21.

Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra deres synder (Matt 1,21).

En persons gerning og navn hænger ofte sammen i Skriften. Jesus betyder ”frelser”, og her ser du hans gerning: Han skal frelse sit folk fra deres synder. Det var Jesu livsgerning, hans kald og hans embede – at frelse sit folk, frelse dig, fra dine synder.

Derfor er Jesus et herligt navn. For når du påkalder hans navn, da påkalder du din frelser. Dette havde Joel profeteret forud: ”Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses” (Joel 3,5).

Jesus er ”Frelser”. Det ville Gud, ingen skulle være i tvivl om, og derfor gav han ham navnet Jesus. Og han gav dig retten til at påkalde dette navn. Tænk hvilken nåde!

Der er vel få, der har levet så meget op til sit navn som Jesus? Ja, været ét med det, som han? Jesus kom ikke til jord med noget andet formål end at frelse sit folk fra deres synder. Vel havde hans liv og gerning her på jorden stor værdi. Men alt, han gjorde, var og forkyndte – det var rettet mod det ene: at frelse sit folk fra deres synder.

For der stod et kors for enden af Jesu livsgerning: ”Menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange” (Matt 20,28).

Når nu Jesus skulle frelse sit folk fra deres synder, så fortæller det os jo noget om hans folk: at de netop er syndere. De kan ikke frelse sig selv fra synden.

De er altså et folk, der med al deres egen vilje, kamp, stræb og beslutsomhed, ikke kan overvinde og befri sig selv fra synden. De kan ikke befale deres hjerter til at elske Gud og næsten, som de bør. De kan ikke tvinge tankerne til kun at tænke rent og sandt i alle ting, efter Guds lov. Nej, de er et folk, som ikke kan frelse sig selv. Et folk, som har brug for en frelser og en befrier fra deres synd. Og netop dette er Jesus født til, kaldet til og sendt af Gud til: til at frelse sit folk fra deres synder.

Derfor, kære urolige hjerte. Du, som så ofte har plaget dig selv og gerne villet være fri fra synden. Ja du, som måske imod din vilje har måttet være syndens træl og slave gennem længere tid? Hør nu, hvad der er galt. For alt imens du arbejder forgæves med dig selv, har du rent glemt, hvad der netop er Jesu gerning og embede. Nemlig at frelse dig fra alle dine synder – helt og fuldt.

Det er ikke dit embede at løse dig fra dine synder – for du er jo en synder. Og dit navn er ikke Jesus, men ”synder.” Dette kan dit stræb og alt dit arbejde intet ændre på. Og derfor skal du lade al forløsning og frelse fra synden i dit liv helt og aldeles ligge. Og så skal du lade Jesus være din frelser. For derfor hedder han Jesus. Og derfor kan og vil han forlade dig alle dine synder og gøre dig salig. Det har Gud selv givet ham, at gøre.

Og du skal give ham navnet Jesus. For han skal frelse sit folk fra deres synder.

Udgivet af

Ruben Skov Jensen

Ruben Skov Jensen, Sverige, tavlemontør/elektriker.

Ruben Skov Jensen

Ruben Skov Jensen, Sverige, tavlemontør/elektriker.