Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Jeg kan ikke tro!

Om hvad du i virkeligheden siger, når du siger ordene ”jeg kan ikke tro”. Om troens væsen og troens tilblivelse.

Jeg har ofte hørt sætningen: ”Jeg kan ikke tro”, og har tænkt en del på, hvad der ligger bag disse ord.

Troen er ikke noget, vi kan, eller skal kunne. Troen er så nøje knyttet til det, den er rettet mod, at betragtes den isoleret, er det, som om den ikke findes.

Du kan ikke se dit syn, men med dit syn kan du betragte en genstand.

Du kan ikke høre din hørelse, men med din hørelse kan du høre en lyd – et musikstykke eller en tale.

Du kan ikke tro din tro, men i tro kan du hvile hos Jesus, ved ordene om ham.

Da Gud ville frelse, lod han sin søn betale hele prisen. Intet blev ladt tilbage, alt ér gjort.

For menneskelig tankegang er det forargeligt at blive frelst uforskyldt – en dårskab at frelses ved bare at lytte og tro.

Når evangeliet lyder, skilles vejene. Enten kommer troen ved det, som høres, eller også føder og nærer det vantro.

Vantroen kan have karakter af anfægtelse, som kan komme til udtryk i ordene: ”Jeg kan ikke tro”.

Det kan godt virke fromt. Men når frelsen forkyndes uforskyldt, så ligger troen ikke i, hvad du kan.

Når du siger, at du ikke kan tro, er det ikke en mangel ved din kunnen.

Troen er så nøje knyttet til de ord om Jesus, som forkyndes dig, at du stempler evangeliet som utroværdigt, når du siger, du ikke kan tro.

Det uforskyldte er blevet til anstød for dig. Det er dig imod. Du vil ikke slippe de sidste strå i selvlivet og dækker vantroen med ordene: ”Jeg kan ikke tro.”

Disse fire ord siger ikke noget om dig, men om Gud, at han er en løgner.

Es 55,3: ”Bøj eders øre, kom til mig, hør, og eders sjæl skal leve.”

Læg øre til evangeliet. Se Ham, som blev gjort til synd for dig, og som er nok til din frelse.


Artiklen er fra Nyt Livs blad nr. 1-2016. Hele bladet kan læses her.


Takket være et samarbejde med Lumi Radio Aalborg kan denne og andre artikler også høres i lydudgave, indtalt af Inge Lise Schmidt.
Evt. fejl i lydfilen kan meldes til lumi@lumiradio.dk eller tlf. 5192 4628 (husk at angive minuttal for fejlen).

Lyd

Åbn lyd i nyt vindue
Downloads

Downloads

  • Lyd

Udgivet af

Peder Mikkelsen

Peder Mikkelsen, Lystrup, prædikant i Luthersk Mission.

Peder Mikkelsen

Peder Mikkelsen, Lystrup, prædikant i Luthersk Mission.