Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Ingen er som Jesus

Åb 1,17-18. Om den grundvold, Gud har lagt for vores frelse.

Da jeg så ham, faldt jeg ned for hans fødder som død; men han lagde sin højre hånd på mig og sagde: ”Frygt ikke! Jeg er den første og den sidste og den, som lever: Jeg var død, og se, jeg lever i evighedernes evigheder, og jeg har nøglerne til døden og dødsriget.”

(Åb 1,17-18).

Disse vers er hentet fra Bibelens sidste bog – Johannes Åbenbaringen. Hele bogen er én lang åbenbaring af Jesus Kristus. Denne Jesus, der, som Johannes formulerer det, ”har løst os fra vore synder med sit blod” (1,5). Der tales om mange ting i denne bog, som kan være svære at forstå. Men formålet med hele bogen er at pege på Kristus som den absolut eneste vej til frelse fra en evig fortabelse – både i fortiden, nutiden og fremtiden.

Ved synet af Jesus skete der det, at apostelen Johannes faldt ned for Jesu fødder, som var han død. Ordene ”frygt ikke” er en hjertelig og beroligende hilsen til Johannes fra Jesus. Måske kan det overraske, at Johannes reagerer med så stor frygt ved synet af Jesus. Men dette hænger sammen med, at Jesus åbenbarer sig for Johannes i sin guddoms herlighed og majestæt.

Da Jesus levede her på jord, havde han taget en tjeners skikkelse på (Fil 2,7). Det var ikke synligt for hans samtids øjne, at han både var sand Gud og sandt menneske. Men alligevel kunne troens øje se det, som det fysiske øje ikke så: Thomas, en af Jesu disciple, bekendte det om Jesus: ”Min Herre og min Gud!” (Joh 20,28).

Jesus er den første og den sidste. Dvs. han er til fra evighed og til evighed. Ham var det, der døde, opstod igen og nu lever for aldrig mere at dø. Men hvorfor var det, han blev menneske, levede, døde på et kors og opstod igen? Jo, det var, fordi han ved denne mægtige gerning har ”løst os fra vore synder med sit blod”. Og givet os sin retfærdighed i bytte for alle vore synder.

Tænk lidt over dette: Kristus er blevet menneske med det ene formål at frelse dig og mig. Lovens mægtige Gud har i Kristus opfyldt alt, hvad der skal opfyldes, for at du kan blive frelst (2 Kor 5,18-21). Og hvad kan vi små mennesker som du og jeg så føje dertil? – INTET. Hvem er mon så tåbelig at tro, at han kan gøre det bedre, end Gud selv har gjort det! Gud har lagt frelsesplanen, at enhver, som tror hans søn skal have livet ved denne søn (Ef 1,3-6).

Hvad er der så tilbage at gøre for dig da? Jo, der er faktisk kun tilbage at sige tak. At tro at det er nok, det som Jesus gjorde også for dig. At dét holder, hvad han har gjort både i dommen og døden. Ja, at det er det eneste, der har nogen værdi for Guds åsyn. Her må jeg tro – og ikke noget andet. Alt andet ville være gudsbespottelse.

Den Gud, som engang har lagt jordens grundvolde, han har også lagt én eneste grundvold for vores frelse. Og den grundvold lagde han for os, da Jesus døde for os – på et kors. Således elskede Gud verden, at han, den almægtige Gud selv, gjorde det, der skulle til for at frelse dig og mig. Tænk, hvilken kærlighed.

Over for den grundvold hører kun ét eneste hjemme – der er kun ét eneste, der kan give mig frelsen: at jeg ved Guds nåde kommer til tro på det, Jesus har gjort for mig – at det er nok, også for mig. Og denne tro kan du ikke tage af dig selv – nej, den gives af Gud selv til et menneske, ved at det hører ordet om Jesus forkyndt (Rom 10,17).

Da får et menneske øjnene op for den herlighed og nåde, der er i Jesus Kristus. Og at denne herlighed og nåde tilhører netop det menneske i troen på ham.

Sådan et menneske er virkelig saligt: Jeg har en frelser, som døde for mig langfredag og som opstod for mig påskemorgen. Han er den, som har nøglerne til døden og dødsriget. Denne Jesus døde for mig – hvilken underfuld frelser, jeg da ejer. Nej, ingen er som Jesus.


Artiklen er fra Nyt Livs blad nr. 1-2012. Hele bladet kan læses her.

Lyd

Åbn lyd i nyt vindue
Downloads

Downloads