Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Indenfor eller udenfor?

Andagt til 2. søndag i advent 2020. Matt 25,1-13.

Da skal Himmeriget ligne ti brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet:

Brudgommen kommer, gå ud og mød ham!”

Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de kloge:

Giv os noget af jeres olie, for vore lamper går ud.”

Men de kloge svarede:

Nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv.”

Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket.

Siden kom også de andre piger og sagde:

Herre, herre, luk os ind!”

Men han svarede:

Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen” (Matt 25,1-13).

Dette står for mig som én af de mest alvorlige og skræmmende tekster i Bibelen. Lignelsen om de ti brudepiger. Lignelsen om ti piger, som havde det til fælles, at der udefra ikke synes at være nogen forskel. Alle ti var indbudt til samme fest. Alle ti var klædt i samme klæder. Alle ti med samme lampe.

Men udfaldet for de ti piger er af evige dimensioner forskelligt. For se, selvom de i ydre fremtoning var ens, var der noget afgørende, som gjorde den ene halvdel til tåber og den anden halvdel til vise. Fem havde medbragt den ekstra olie, og fem havde nøjedes med dét, som var på lamperne.

Tænk at dét, som gemtes i kanderne, virkelig gjorde hele forskellen. Da brudgommen, som havde ladet vente på sig, endelig kom, viste det sig netop at være altafgørende. For nu måtte de fem, som havde vurderet, at olien i lampen burde være tilstrækkelig, indse, at de var løbet tør for olie. Alt imens de var på vej til købmanden for at få fyldt olie på lamperne, lukkedes døren til bryllupssalen. Da de vendte tilbage fra købmanden og nu var klar til at deltage i brylluppet, var døren lukket. For altid! Ja, svaret fra selvsamme brudgom, som havde inviteret dem, er ikke til at tage fejl af: ”Jeg kender jer ikke!”

Man kan synes, at forskellen på de to grupper brudepiger er lille. Og alligevel var forskellen afgørende. Ja, måske endda den kan synes ubetydelig – for det afgørende måtte vel være, at de var, hvor festen skulle være?! Hvad var så vigtigt ved denne olie, at den ikke kunne undværes?

Når vi læser denne tekst i lyset af både det forrige kapitel og resten af kapitel 25 må vi forstå, at der her er tale om ikke bare endetiden, men dommedag. Den dag, hvor du og jeg skal stå med hele vores liv for Gud. I Luk 18,8 siger Jesus: ”Men når Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på jorden?” Og derfor symboliserer olien på lamperne ikke en bagatel, men hele forskellen. For det, som er helt afgørende, er troen på Jesus.

Så bliver det pludselig ikke nok, at jeg ligner en kristen. Opfører mig som en kristen. Bekender mig som en kristen. Lever som en kristen. For hvis jeg ikke ejer troen på Jesus som min frelser – min eneste redning – da skal jeg en dag stå for evigt lukket ude.

I lignelsen om figentræet i Matt 24,32-41 står der, at det forud for Menneskesønnens komme, skal være som i Noas dage. Lige indtil syndfloden kom, og Noa gik ind i arken, åd og drak, giftede og bortgiftede folket sig. På trods af kaldet til omvendelse, og den iøjnefaldende ark til redning fra Herrens vrede, levede folket lykkeligt videre i deres synder. Og netop sådan skelner vi – med rette – mellem dem, som hører Jesus til, og dem, som hører Djævelen til. Der er et tydeligt skel, hvor de kristne ønsker at leve et liv, hvor Jesus er hele livet – og de ikke-kristne ønsker at leve et liv, hvor Jesus er alt andet end hele livet.

Men her i teksten om de ti brudepiger ses skellet ikke i det ydre, men i hjerteforholdet til Jesus. På dommens dag spørges der kun til én ting: Ejer du troen på Jesus som din frelser? Er det Jesu fuldbragte værk på korset, som du sætter din lid til?

Eller sætter du, for at bruge lignelsens billede, din lid til, at lampen alene er nok? At dine gerninger, dine normer, din formåen er nok?

Bibelen lærer os, at netop i forhold til det at kende Jesus og findes i Ham, må du regne alt dette for tab (Fil 3,7-9). Djævelen bruger hver eneste mulighed for at overbevise dig om, at ’Jesus alene’ ikke er nok. Du må ændre dig. Du må forbedre dig. Du må præstere. Og så vil Jesus ganske rigtigt hjælpe dig med resten. Men det er løgn! Skal Jesus føre dig hjem, må han blive dit hjertes ét og alt. I Jesus ejer du en frelser, som har vundet hele livet for dig. Hos ham – og kun hos ham – kan du finde hvile.

Tal ud med Jesus om din mislykkede kristendom. ”Jesus, der er så meget, jeg ønskede, skulle være anderledes. Men nu står jeg her med tomme hænder, og jeg har ingen anden at gå til. Tag mig, og før mig arme synder hjem!”

Og så ejer du troen på Jesus. Så har du olien på lampen og kan gå med brudgommen ind til bryllupsfesten. Så kan du synge med Fanny Crosby: ”Salige vished, Jesus er min, han er min brudgom, jeg er hans brud!”

Lignelsen om de ti brudepiger slutter af med lignelsens hensigt: ”Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen” (Matt 25,13).

Et citat lyder: ”Jeg så på mig selv, og troen svandt, jeg så på Jesus, og troen vandt.”

Vi ved ikke, hvornår Jesus kommer igen for anden og sidste gang. Lignelsen fortæller i vers 5, at alle ti brudepiger faldt i søvn. Måske også vi, i vores vandring, er faldet i søvn, sløvet af denne verdens glæder. Så ret dit blik på Jesus – Han vil give dig kraft på ny. Se befrielsen i at gå fallit med alt dit eget! Bekend for Jesus, at skal du frelses, så må det blive af nåde alene.

Kære ven, lev dit liv for Jesus! Lad ham eje dig helt og fuldt! Du er jo købt med hans blod! Og lev så dit liv i tak for, at Jesus på korset vandt en evig sejr – og den er din! Du er forsonet med Gud ved troen på Jesus alene!

Indenfor eller udenfor,
ak, om du standse vil.
Herren for dig med nåde står,
luk ikke hjertet til.
Indenfor eller udenfor?
spørges i ord og i sang.
Indenfor eller udenfor,
hvor skal du stå engang?

Udgivet af

Jan Pedersen

Jan Pedersen, Høgild, sælger.

Jan Pedersen

Jan Pedersen, Høgild, sælger.