Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Hvor bor du?

Ugens vidnesbyrd, uge 39 2018. Jer 48,28.

Forlad byerne og tag bolig i klippen1 (Jer 48,28).

Denne jord og verden har ikke den ro, jeg søger, selvom den gerne vil have mig til at tro det. Bibelen siger, at alt under solen er forgængeligt og skal forgå (Præd 1,14; Matt 24,35).

Som et syndigt menneske med en iboende bortvendthed fra Gud, mærker jeg, hvordan jeg drages mod at leve ikke bare i verden, men også af verden.

Jeg har brug for at bede:

Lær mig vandre varligt,
her er ofte farligt;
ingen kan gå trygt.
Er end frelsen vundet,
er end vejen fundet,
er der grund til frygt2.

Og:

O Herre Gud, vil du bevare mig
for fjenden og for mig selv og verden,
at ikke hjertet lokkes bort fra dig!
O, lad mig ej omkomme under færden3.

Som Guds børn er der noget, vi skal flygte fra og noget, vi skal flygte hen til. Guds formaning gennem Jeremias er: ”Forlad byerne.” Må Gud i sin nåde hjælpe os til dagligt at forlade byerne, så vi ikke slår os til ro og tager bolig her. Vi skal forlade denne verden, med al dens lyst og nød. ”For her har vi ikke en by, der består, men vi søger frem til den, der skal komme” (Hebr 13,14).

Mens vi venter på at få lov til at bo i den by, der skal komme, må vi hver dag flygte til klippen Kristus og den rensningsflod, som vælder frem fra den klippe: syndernes forladelse. Der, i ham, er vores trygge bolig!

Min ene hjælp i al min nød er syndernes forladelse.
Mit ene håb i liv og død er syndernes forladelse (…)
Så lad mig, Jesus, stadigt bo i syndernes forladelse
og ha alene fred og ro i syndernes forladelse4.

Bøn: ”Klippe, du som brast for mig, lad mig skjule mig i dig! Lad den blodes strøm, som flød fra din side, hvid og rød, frelse mig og to mig ren for al syndens skyld og mén!”

Gud, hjælp mig til hver at forlade byerne. Lad mig altid have min bolig og min hvileplads i klippen, Kristus, og i syndernes forladelse, mens jeg venter på den by, som skal komme: det nye, himmelske Jerusalem.

Oversættelse: Henrik Gren Hansen


1 Den danske oversættelse har: ”Forlad byerne, og bo mellem klipperne”, men den svenske oversættelse har, i overensstemmelse med den hebraiske grundtekst, ”klippen” i ental.

2 Svensk tekst: ”Skydda mig för världen, jag är rädd för flärden, jag är rädd för mig. Den till Jesus hunnit har väl vägen funnit, men kan irra sig.”

3 Svensk tekst: ”O Herre Gud, av nåd bevara mig, för fienden och för mig själv och världen. Att icke hjärtat lockas bort från dig! O, låt mig ej omkomma under färden.”

4 Svensk tekst: ”Min enda hjälp i all min nöd är syndernas förlåtelse. Mitt enda hopp i liv och död är syndernas förlåtelse (…) Så låt mig, Jesus, ständigt bo i syndernas förlåtelse, och ha min enda frid och ro i syndernas förlåtelse.”

Udgivet af

Rebecka Hector

Rebecka Hector, Kungsbacka ved Göteborg, lærer.

Rebecka Hector

Rebecka Hector, Kungsbacka ved Göteborg, lærer.